Bestseller

Wykładnia umowy kredytu bankowego. Kredyty frankowe i złotówkowe. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Decyzje Prezesa UOKiK. Przykłady klauzul niedozwolonych

Promocyjna cena 10% taniej
 • 152,10 zł z VAT
  Cena katalogowa: 169,00 zł z VAT
  10% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Pierwsza na rynku kompleksowa publikacja poświęcona umowie kredytu bankowego, która jest jedną z najważniejszych instytucji prawa bankowego. Książka w sposób praktyczny omawia umowę kredytu z przykładami postanowień umownych, w tym klauzul niedozwolonych a zwłaszcza... więcej ›

Opis książki

Pierwsza na rynku kompleksowa publikacja poświęcona umowie kredytu bankowego, która jest jedną z najważniejszych instytucji prawa bankowego.

Książka w sposób praktyczny omawia umowę kredytu z przykładami postanowień umownych, w tym klauzul niedozwolonych a zwłaszcza abuzywność klauzul indeksacyjnych oraz klauzul denominowanych do walut obcych (tzw. kredyty frankowe).

Praktyczny komentarz uwzględnia bogaty wybór orzecznictwa, w tym wszelkie orzecznictwo sądowe (SOKiK, SO, SA i SN oraz TSUE), jak i decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Udzielanie kredytów stanowi jeden z podstawowych filarów działalności banków regulowanych ustawą. Dzięki kredytom zarówno osoby fizyczne, jak i prawne mogą nabyć dobra czy zrealizować inwestycję, na które bez tego finansowania nie mogłyby sobie pozwolić. W sporach na tle kredytów frankowych wskazany jest obiektywizm i spojrzenie na racje obu stron sporu. Nie sposób pisać o kredytach frankowych z pominięciem istoty umowy kredytu bankowego.

Celem publikacji jest przybliżenie instytucji umowy kredytu bankowego – co należy do głównych świadczeń stron umowy, jakie są postanowienia w umowie kredytu i co one oznaczają. Z tego względu w tej książce znajdują się przykłady postanowień z umów kredytu bankowego, abyś mógł ustalić, czy postanowienia w Twojej umowie są zgodne z prawem, w tym z przepisami konsumenckimi.

W publikacji odniesiono się także do kwestii procesowych w sporach na linii bank–kredytobiorca i kredytobiorca–bank. Omówiono także najnowsze trendy w prawie konsumenckim, w tym traktowanie jako konsumenta przedsiębiorcy jednoosobowego czy innych podmiotów. W przypadku umów kredytów frankowych opisano postanowienia kredytów indeksowanych/denominowanych do CHF wraz z orzeczeniami i stanowiskami organów, takich jak np. Prezes UOKiK, a także analizie poddano pogląd o tym, że kredyty frankowe były umowami na instrument pochodny (a nie były).

Publikacja została podzielona na dwie części.

W I części książki znajduje się praktyczny komentarz omawiający następujące zagadnienia:

 • Kredyt bankowy w polskim prawie bankowym (kredyt w ujęciu ekonomicznym, postanowienia niedozwolone, stan prawny z chwili zawarcia umowy, postępowanie Prezesa UOKiK w przedmiocie uznania, postanowień umowy za niedozwolone, rozszerzona prawomocność wyroku dotycząca postanowień niedozwolonych);
 • Istotne elementy umowy kredytu oraz treść umowy kredytu (forma pisemna umowy kredytu bankowego, postanowienia umowy kredytu, zasady i termin spłaty kredytu, kwota i waluta kredytu, rozporządzenie dotyczące wskaźników referencyjnych typu LIBOR, oprocentowanie umowy kredytu, stosowane wskaźniki referencyjne, sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, prowizja, warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy, wypowiedzenie umowy przez kredytobiorcę, warunki zmiany umowy kredytu, strony umowy kredytu, język umowy, regulamin, obowiązki informacyjne po stronie banku przed zawarciem umowy kredytu, umowa kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej jako derywat);
 • Procesy kredytowe kredytobiorców z bankami (powództwo o ustalenie, zapłatę i opozycyjne, istotny pogląd Prezesa UOKiK, istotne poglądy w sprawie Rzecznika Finansowego, obowiązek zwrotu świadczeń lub odstąpienie od umowy, stanowisko Prezesa UOKiK lub Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie p. Dziubak, wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, obowiązek zapłaty podatku po stronie kredytobiorcy, nieuczciwy proces w rozumieniu art. 6 ust. 1 i art. 13 EKPCz i kwestia bezstronności sędziego);
 • Umowy kredytu bankowego w czasach koronawirusa (Covid-19) (wzrost kursu CHF, wakacje kredytowe, zmiany w zakresie kredytów konsumenckich, kredyty hipoteczne, umowy kredytu z przedsiębiorcami, istotne akty prawne i komunikaty dla kredytobiorców w okresie epidemii Covid-19).

W II części publikacji znajduje się przegląd orzecznictwa (SOKiK, SR, SO, SA, SN i NSA oraz TSUE) ułożony tematycznie i dotyczący:

 • orzeczeń sądów zagranicznych dotyczących kredytów frankowych,
 • kredytów frankowych,
 • kredytów (w tym kredytów hipotecznych).

W książce opisany został także wpływ epidemii Covid-19 na umowy kredytu hipotecznego z uwzględnieniem ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568). Na obecną chwilę trudno przewidzieć wpływ epidemii na sektor finansowy, ale można przyjąć, że epidemia wywoła kryzys gospodarczy o wymiarze globalnym, co nie pozostanie bez wpływu na rynki finansowe, w tym na sektor bankowy czy pożyczkowy. Stąd też, trzeba uwzględniać przy dokonywanych obecnie zmianach prawnych interesy, nie tylko konsumentów czy też kredytobiorców, ale także pracowników sektora finansowego. Likwidowanie miejsc pracy w branży finansowej w wyniku kryzysu na pewno przełoży się na dostępność usług finansowych, w tym bankowych.

Książka skierowana jest do pełnomocników procesowych (adwokatów, radców prawnych) oraz sędziów, którzy w swojej pracy mają do czynienia z kredytami bankowymi. Jest ona adresowana także do praktyków zajmujących się umowami kredytu bankowego, ale także instytucji finansowych i osób prowadzących spory na tle umów bankowych. Ponadto książka będzie przydatna także dla osób pracujących w bankach, zawierających umowę kredytu, prowadzących spór bankowy, a także dla wszystkich zajmujących się daną tematyką.

Jeżeli pracujesz w banku, zawierasz umowę kredytu, prowadzisz spór bankowy, jesteś pełnomocnikiem/sędzią, naukowo zajmujesz się prawem bankowym – ta publikacja jest także dla Ciebie!

Pliki do pobrania

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 30 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Prawa bankowego,
 • Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych,
 • Ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,
 • Ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej,
 • Ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych,
 • Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu,
 • Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu,
 • Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

 • Seria: Metodyki Becka
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 422
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 520 g
 • ISBN: 978-83-8198-435-5
 • EAN: 9788381984355
 • Kod serwisu: 00849700

Kategorie

Tagi