Monitor Prawniczy Nr 4/2020

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W „Monitorze Prawniczym” Nr 4/2020 polecamy m.in.: Paulina Banaszak, dr Konrad Burdziak „Tzw. macierzyństwo zastępcze – kilka uwag w kontekście nowelizacji Kodeksu karnego". W dotychczas... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W „Monitorze Prawniczym” Nr 4/2020 polecamy m.in.:

 • Paulina Banaszak, dr Konrad BurdziakTzw. macierzyństwo zastępcze – kilka uwag w kontekście nowelizacji Kodeksu karnego".
  W dotychczas obowiązującym stanie prawnym zachowania składające się na tzw. macierzyństwo zastępcze nie były, co do zasady, zabronione pod groźbą kary. Z uwagi jednak na istotne skutki wskazanego zjawiska, ustawodawca zdecydował się na zmianę tego stanu rzeczy. Istotą ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny , o której mowa w niniejszym artykule, jest najogólniej rzecz ujmując, uznanie zachowań polegających na przekazaniu dziecka innej osobie w zamian za korzyść majątkową albo osobistą, przy jednoczesnym zatajeniu tego faktu przed sądem orzekającym w postępowaniu o przysposobienie, jak również przekazaniu dziecka z pominięciem postępowania o przysposobienie za zachowania zabronione pod groźbą kary. W artykule autorzy odnoszą się do przedmiotowej nowelizacji, komentują wprowadzone zmiany, a ponadto zastanawiają się, czy istnieje inny, aniżeli zaproponowany przez ustawodawcę, sposób uregulowania tego zjawiska.
 • Dr hab. Grzegorz WolakPrzedawnienie roszczenia z art. 231 § 2 KC". W niejednej sprawie sądowej kwestią istotną, decydującą o jej wyniku, jest problem prawny dotyczący przedawnienia, przewidzianego w art. 231 § 2 KC, roszczenia właściciela o wykup gruntu. Zagadnienie to, będące elementem szerszej problematyki ochrony własności, jest na tyle istotne, zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia, że wymaga rozważenia w artykule.
 • Stanisław GurgulPrzedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym (prowadzenie, dzierżawa, sprzedaż) – cz. IV". Ostatnia część opracowania zawiera analizę skutków sprzedaży przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym w wniesieniu do poszczególnych rzeczy i praw stanowiących składniki tego przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem praw o charakterze administracyjnym (koncesje, licencje, zezwolenia i ulgi) oraz praw własności przemysłowej (patenty i różne postacie licencji). Wiąże się z tym problematyka odpowiedzialności nabywcy za „zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa" (art. 554 KC) oraz odpowiedzialności zbywcy za wady fizyczne i prawne przedsiębiorstwa (tu pojęcie due diligence).
 • Dr hab. Rafał AdamusProblem stałej obecności w aptece ogólnodostępnej farmaceuty o kwalifikowanym stażu (kierownika apteki) – glosa". Opracowanie dotyczy zagadnienia obowiązku stałej obecności w aptece ogólnodostępnej kierownika apteki (farmaceuty o kwalifikowanym stażu) „w godzinach czynności apteki". Problematyka ta powstała na kanwie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20.2.2019 r., II GSK 5609/16. W pierwszej części opracowania przedstawiono wątpliwości jakie wiążą się z wykładnią art. 92 PrFarm. W drugiej części opracowania wskazano, że (nawet przy przyjęciu zasady stałej obecności kierownika apteki w godzinach jej czynności), że możliwa jest konstrukcja wielokrotnego, krótkotrwałego (do 30 dni) przekazywania zastępstwa farmaceucie, który nie ma kwalifikowanego stażu. Taka delegacja uprawnień może wynikać z potrzeb uzasadnionych np. prawem pracy.
 • Łukasz CzarneckiSprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowy kształt polskiego procesu cywilnego" (Łódź, 6.12.2019 r.)". W dniu 6.12.2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nowy kształt polskiego procesu cywilnego", zorganizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydawnictwo C.H.Beck. Konferencja ta została poświęcona tematyce fundamentalnych zmian KPC wprowadzonych ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw . Ustawa nowelizująca wprowadziła najobszerniejszą zmianę procedury cywilnej od 2012 r. i objęła niemal 300 zmian przepisów tego kodeksu. Podczas trzech paneli dyskusyjnych omówione zostały istotne zagadnienia nowelizacji, w tym instytucja nadużycia prawa procesowego cywilnego, zasady organizacji postępowania, zmiany w postępowaniu dowodowym, postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych, zmiany w postępowaniu nakazowym i upominawczym, nowe zasady wyrokowania oraz kształt postępowania apelacyjnego.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065020407
 • EAN: 977123065020407
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie