Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz z Aneksem omawiającym ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

 • 369,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 295,20 zł
  Cena katalogowa: 369,00 zł
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Najnowszy komentarz z Aneksem omawiającym ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Regulacje Covid-19)... więcej ›

Opis książki

Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz z Aneksem omawiającym ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Regulacje Covid-19)

W publikacji omówione zostały szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.:

 • ogólnych przepisów o postępowaniu upadłościowym oraz o postępowaniu restrukturyzacyjnym i skutkach tychże postępowań;
 • przeprowadzania działań sanacyjnych zmierzających do przywrócenia dłużnikowi niewypłacalnemu lub zagrożonemu niewypłacalnością zdolności do wykonywania zobowiązań;
 • wprowadzenia skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji czy zaspokojenie wierzycieli.

Komentarz stanowi najbardziej aktualną na rynku wydawniczym pozycję dotyczącą poruszanej tematyki, uwzględniając w formie Aneksu projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Druk sejmowy Nr 300). Projektowana ustawa jest elementem realizacji rządowego programu mającego na celu umożliwienie wsparcia ze środków publicznych procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach zmagających się z problemami finansowymi.

Nowe regulacje pomogą w minimalizowaniu ujemnych skutków gospodarczych pandemii poprzez usprawnienie i przyspieszenie procesu restrukturyzacji upadających przedsiębiorstw, umożliwienie im szybszego powrotu do rentowności i ponownego osiągnięcia pozycji konkurencyjnej na rynku oraz zmniejszenie ryzyka upadłości.

Ustawa określa tryb, warunki i zasady udzielania pomocy publicznej w trzech formach:

 • pomocy na ratowanie – udzielanej w postaci pożyczki, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej, w celu umożliwienia mu utrzymania minimalnej płynności finansowej przez okres niezbędny do opracowania planu restrukturyzacji lub likwidacji działalności gospodarczej;
 • tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego – udzielanego w formie pożyczki na okres nieprzekraczający 18 miesięcy, dla przedsiębiorcy potrzebującego wsparcia w okresie bezpośrednio poprzedzającym restrukturyzację;
 • pomocy na restrukturyzację – stanowiącej uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, niemogącego samodzielnie przeprowadzić restrukturyzacji, który jednak opracował zatwierdzony, dalekosiężny plan restrukturyzacji, umożliwiający przywrócenie temu przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku, mogącej przybierać różne formy, m.in. pożyczki, wejść kapitałowych, ulg w spłacie niektórych należności publicznoprawnych.

Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne wprowadzone w komentowanych ustawach, które weszły w życie od czasu ukazania się poprzedniego wydania, w tym m.in.:

 • ustawę z 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55), która tworzy Krajowy Rejestr Zadłużonych – źródło informacji o podmiotach niewypłacalnych lub niewypłacalnością zagrożonych. Zmiany, wykorzystując nowe technologie, mają na celu m.in. zapewnić wierzycielom dostęp do akt postępowań za pośrednictwem Internetu, zwiększyć transparentność postępowań oraz je przyspieszyć, usprawnić nadzór wierzycieli i sędziego-komisarza nad nadzorcą sądowym, zarządcą, syndykiem, zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego; ustawa wchodzi w życie 11.2.2019 r. i 1.12.2020 r.
 • ustawę z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802), która m.in. rozszerza możliwości prawne poszukiwania majątku upadłego, rozszerza obowiązki syndyka w postępowaniu upadłościowym, wprowadza możliwość sprzedaży składników przedsiębiorstwa dłużnika na rzecz więcej niż jednego nabywcy, doprecyzowuje przepisy dotyczące postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, przewiduje możliwość zawierania przez dłużników układów z wierzycielami, z ograniczonym do minimum udziałem sądu, wprowadza regulację dotyczącą dłużnika, który nie jest przedsiębiorcą, przeprowadzenia szybkiej sprzedaży całego podlegającego egzekucji majątku w trybie przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack), którego celem jest zwiększenie elastyczności dostępnych dla dłużnika opcji szybkiego wyjścia ze stanu niewypłacalności i nowego startu, tworzy obowiązek informowania o ogłoszeniu upadłości również małżonka dłużnika; ustawa weszła w życie 8.10.2019 r. i 24.3.2020 r.
 • ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655), która dotyczy m.in. przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętej restrukturyzacją; ustawa wchodzi w życie 1.3.2021 r.
 • ustawę z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 398), która m.in. zmieniła przepisy stanowiące podstawę ustanawiania kurateli w prawie upadłościowym; ustawa wchodzi w życie 1.12.2020 r.
 • ustawę z 4.4.2019 r. o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 912), która m.in. określa kryteria wyznaczania doradców restrukturyzacyjnych do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego, zarządcy albo syndyka w konkretnych postępowaniach, przyznaje w stosunku do doradców restrukturyzacyjnych kompetencje nadzorcze Ministrowi Sprawiedliwości, umożliwia zawieszenie bądź cofnięcie licencji doradcy, w sytuacji gdy uporczywie lub rażąco narusza przepisy prawa; ustawa weszła w życie 1.1.2020 r.

Ponadto dodatkową zaletą prezentowanej pozycji jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości prawne pojawiające się przy stosowaniu przepisów ustaw – Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne oraz przedstawienie konkretnych propozycji rozwiązań problemów.

Dzieło jest adresowane przede wszystkim do prawników praktyków: sędziów oraz ich asystentów, sędziów-komisarzy, adwokatów, radców prawnych, syndyków, zarządców czy nadzorców sądowych referendarzy sądowych, aplikantów zawodów prawniczych, a także do studentów, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy z obszaru prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 12
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1580
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 2100 g
 • ISBN: 978-83-8198-584-0
 • EAN: 9788381985840
 • Kod serwisu: 00854500

Kategorie