Bestseller

Prawo o ruchu drogowym. Komentarz

Promocyjna cena 10% taniej
 • 179,10 zł z VAT
  Cena katalogowa: 199,00 zł z VAT
  10% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Prezentowana publikacja wyczerpująco omawia wszystkie aspekty związane z problematyką ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.). Jest to niezwykle przydatna pozycja dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, ponieważ w profesjonalny, a zarazem... więcej ›

Opis książki

Prezentowana publikacja wyczerpująco omawia wszystkie aspekty związane z problematyką ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.).

Jest to niezwykle przydatna pozycja dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, ponieważ w profesjonalny, a zarazem przystępny sposób wyjaśnia następujące zagadnienia:

 • zasady zachowania na drodze;
 • obowiązki uczestników ruchu;
 • ruch pieszych;
 • ruch pojazdów;
 • ruch zwierząt;
 • przepisy porządkowe;
 • warunki używania pojazdów w ruchu drogowym;
 • warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu;
 • centralna ewidencja pojazdów;
 • profesjonalna rejestracja pojazdów;
 • badania techniczne pojazdów;
 • kontrola ruchu drogowego;
 • kary pieniężne.

Zostały w niej omówione wszystkie najważniejsze rozwiązania wprowadzone w ostatnim czasie, takie jak:

 • zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych;
 • zmiany limitów prędkości;
 • obowiązek jazdy ,,na suwak" i formowania ,,korytarza życia";
 • zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h również poza obszarem zabudowanym.

Komentarz omawia również wszystkie najnowsze zmiany legislacyjne, wynikające m.in.:

 • z ustawy z 14.8.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1517), która m.in. wprowadza szereg ułatwień dla posiadaczy pojazdów oraz przedsiębiorców; upraszcza proces rejestracji, czasowej rejestracji i wyrejestrowania pojazdów; zmniejsza obciążenia administracyjne; zwalnia z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu dokumentu prawa jazdy; rezygnacji z obowiązku posiadania nalepki kontrolnej; wprowadza nową usługę rejestracji online pojazdu zakupionego w salonie sprzedaży pojazdów samochodowych; komentarz uwzględnia zmiany z ww. ustawy wchodzące w życie 4.9.2020 r., 4.10.2020 r., 4.12.2020 r., 5.12.2020 r.;
 • z obwieszczenia Min. Finansów z 23.7.2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2020 r. poz. 670), które wchodzi w życie 1.1.2021 r.;
 • z ustawy z 11.9.2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020), która wprowadza drobne zmiany dostosowujące, związane z wejściem w życie nowego Prawa zamówień publicznych;
 • z ustawy 6.5.2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1087), która w art. 80c wprowadza będące konsekwencją innych zmian wskazanie, że dane lub informacje zgromadzone w ewidencji pojazdów udostępnia się również ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (za pomocą urządzeń teletransmisji danych); weszła w życie 1.7.2020 r.
 • z ustawy z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.), która m.in. – w związku z pandemią – umożliwia składanie sprawozdań z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych elektronicznie;
 • z ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), która wskazuje, że komornicy sądowi mogą pozyskać dane zgromadzone w centralnej ewidencji pojazdów wyłącznie w trybie teletransmisji danych; weszła w życie 31.3.2020 r.;
 • z ustawy z 23.1.2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 284), tworzącej nowy dział administracji – ministerstwo klimatu; weszła w życie 29.2.2020 r.;
 • z ustawy z 15.3.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 870), która wprowadza szereg zmian w celu zapobiegania nieuprawnionej ingerencji w przebieg drogomierza pojazdu mechanicznego; weszła w życie 1.1.2020 r.

Komentarz okaże się przydatny zarówno dla uczestników ruchu drogowego, policjantów, jak i sędziów, adwokatów i radców prawnych.

Znamienną cechą, która charakteryzuje niniejszy komentarz jest to, że jego Autorzy nie uciekają przed zagadnieniami trudnymi, lecz w tych wszystkich przypadkach, które wymagają zajęcia stanowiska – takie stanowisko prezentują. Zważyć bowiem trzeba, że podstawową funkcją każdego komentarza jest wyjaśnianie znaczenia norm prawnych komentowanej ustawy. (...) Uczciwy komentator jest zatem zobowiązany nie tylko do rzetelnego przedstawienia podstawowego znaczenia komentowanych norm, ale także do zreferowania, a nawet zgłębienia tych wszystkich wątków oraz wątpliwości interpretacyjnych, które podnoszone są w doktrynie lub w orzecznictwie, albo które zrodziły się w procesie dokonywania ich wykładni. Recenzowany komentarz te zadania spełnia w stopniu wysokim. W szczególności przejawia się to w zobiektywizowanym podejściu warsztatowym. W tych wszystkich miejscach, gdzie wyjaśnienia wymagało ratio legis prawodawcy – Autorzy sięgali nie tylko do projektów ustaw i ich uzasadnień, ale nawet do analiz, opinii i stanowisk wywoływanych w trakcie procesu legislacyjnego. Z kolei tam, gdzie mowa o stosowaniu poszczególnych norm, przywoływane zostały nie tylko orzeczenia sądów oraz orzeczenia administracji, ale także stosowana pragmatyka. Przeciętnego odbiorcę zdziwić może fakt, że w analizach orzeczniczych Autorzy sięgają nie tylko do orzeczeń Sądu Najwyższego, czy też Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale schodzą aż do poziomu sądów rejonowych – powołując się nierzadko na wyroki niepublikowane i zupełnie nieznane szerszemu gremium. Zwrócić należy uwagę, iż jest to podejście właściwe, bowiem znaczna cześć przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowych powiązana jest z blankietowymi przepisami wykroczeniowymi, których przestrzeganie egzekwowane jest przez sądy rejonowe i na poziomie, których reglamentowana jest sprawiedliwość.

Prof. dr hab. Anna Tunia

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 564
 • Wymiary: 135x220 mm
 • Waga: 670 g
 • ISBN: 978-83-8198-765-3
 • EAN: 9788381987653
 • Kod serwisu: 00867200

Kategorie

Tagi