Pomoc dla pracodawcy w sprawach pracowniczych w dobie kryzysu. Tarcza antykryzysowa, prawo pracy, RODO, ZUS, PIT

Promocyjna cena
%
 • 77,40 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 109,65 zł
  Cena katalogowa: 129,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szerokie kompendium wiedzy dla pracodawców ułatwiające przetrwanie okresu epidemii nie tylko z punktu widzenia pomocy państwa, ale również nowych obowiązków z zakresu BHP i RODO. W książce zawarto analizę rozwiązań pomocowych zawartych w Tarczach antykryzysowych 1.0, 2.0, 3.0 oraz 4.0 a ponadto ogólnych instytucji z Kodeksu pracy... więcej ›

Opis książki

Kompendium wiedzy dotyczące sytuacji prawno-pracowniczej przedsiębiorców w okresie epidemii spowodowanej COVID-19.

Książka obejmuje materię wynikającą zarówno z ustawodawstwa specjalnego wprowadzonego w czasie epidemii, jak i z przepisów Kodeksu pracy, które umożliwiają pracodawcy dostosowanie się do trudnej sytuacji ekonomicznej.

Sytuacja prawna pracodawców w czasie epidemii związanej z COVID-19 jest bardzo skomplikowana, gdyż poza zagrożeniami sanitarnymi firmy borykają się z różnymi problemami związanymi z brakiem zamówień czy też klientów. Sytuację tę komplikuje dodatkowo także specjalne prawodawstwo związane z epidemią, które niestety zmienia się dosyć często. Najlepszym przykładem w tym zakresie jest 9 kolejnych rozporządzeń wydanych w ciągu 3 miesięcy dotyczących zakazów i nakazów związanych z epidemią.

W 13 rozdziałach książki ujęto przepisy wynikające z kolejno wprowadzanych rozwiązań antykryzysowych, a przyjęta chronologia odpowiada kolejności wprowadzania w życie poszczególnych instytucji. Poza rozwiązaniami szczególnych regulacji związanych z COVID-19 opisano na łamach książki także przepisy Kodeksu pracy i innych ustaw, których stosowanie uległo zmianie w związku z epidemią lub które mogą pomóc pracodawcom w trudnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej znalazło się wiele firm.

Tematykę ujętą w 13 rozdziałach książki można podzielić pod kątem merytorycznym na 3 części:

 • regulacje wynikające z tzw. specustawy związanej z COVID-19,
 • regulacje wynikające z kolejnych Tarcz antykryzysowych 1.0., 2.0., 3.0. oraz 4.0.,
 • regulacje ogólne wynikające z Kodeksu pracy oraz RODO.

W książce z punktu widzenia pracodawców poruszono więc wszystkie tematy, które pozostają w obszarze zainteresowania działów HR, gdyż obejmuje ona problematykę:

 • prawa pracy, w tym bhp,
 • prawa ubezpieczeń społecznych (zasiłki i składki ZUS),
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • RODO.

W publikacji omówiono dokładnie rozwiązania wynikające z tzw. Tarczy antykryzysowej. Tarcza antykryzysowa to zbiór nowelizacji przepisów wprowadzanych stopniowo od marca 2020 r., które mają z jednej strony ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorców, a z drugiej mają na celu pomoc dla pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy. Na potrzeby publikacji posługujemy się kolejnymi wersjami tarczy i ich numeracją przyjętą w mediach, mimo, że są to kolejne nowelizacje tej samej ustawy, którą szybko nazwano specustawą związaną z COVID-19. W książce opisano i przeanalizowano rozwiązania wynikające z Tarcz 1.0., 2.0., 3.0. oraz 4.0 oraz ujęto zasady przyznawania dodatków solidarnościowych pracownikom zwolnionym z pracy w związku z COVID-19.

Książka zawiera zatem analizę przepisów zawartych w Tarczy 4.0. w zakresie dotyczącym:

 • nowych możliwości otrzymania dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • doprecyzowania zasad wykonywania pracy zdalnej,
 • wydłużenia do 12 lipca 2020 r. możliwości wykorzystywania dodatkowych zasiłków opiekuńczych,
 • zawieszania funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • udzielania zaległych urlopów,
 • obniżenia maksymalnych kwot odpraw wypłacanych pracownikom.

Duża część książki poświęcona jest problematyce płacowej, która ma największe znaczenie w utrzymaniu miejsc pracy. W tym zakresie osobno opisano przestój ekonomiczny i obniżenie wymiaru czasu pracy, dofinansowania do wynagrodzeń od starosty, świadczenia postojowe, a także zmiany dotyczące PIT oraz ZUS. Ze względu na skomplikowanie instytucji osobny rozdział został poświęcony także nowym zasadom dokonywania potrąceń z wynagrodzenia.

Sytuację pracodawców w czasie epidemii kształtują jednak nie tylko przepisy szczególne, stąd w książce zawarto także analizę sytuacji pracowników i podmiotów zatrudniających pod kątem bhp czy przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Atutem książki są z pewnością przykłady, w tym listy płac i wyliczenia wynagrodzeń, które znacznie podnoszą jej praktyczny walor.

Każdy rozdział książki poświęcony jest jednemu zagadnieniu, które zostało dogłębnie przeanalizowane, zawiera przykłady zastosowania danych instytucji i rozwiązań oraz, gdy to potrzebne, także wzory dokumentów. W książce wykorzystano dostępne już stanowiska oficjalne UODO, GIP i ZUS, a także wyjaśnienia prezentowane w oficjalnym serwisie rządowym – praca.gov.pl.

W książce można znaleźć odpowiedzi na wiele bardzo praktycznych pytań związanych z sytuacją pracodawcy w dobie pandemii COVID-19, jak m.in.:

 • Jak właściwie zorganizować pracę zdalną?
 • Jakie elementy warto zawrzeć w regulaminie pracy zdalnej?
 • Jak ewidencjonować czas pracy i zlecać nadgodziny w przypadku pracy zdalnej?
 • Na czym polega ewidencja wykonanych czynności przy pracy zdalnej i kiedy warto ją prowadzić?
 • Kiedy pracownik może korzystać ze sprzętu prywatnego przy pracy zdalnej?
 • Jak udokumentować zasiłki wynikające z obowiązkowej kwarantanny?
 • Czy na kwarantannie może być wykonywana praca zdalna?
 • Czy dodatkowe zasiłki opiekuńcze mogą być udzielane na wszystkie dni kalendarzowe w miesiącu?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie dla pracowników, w stosunku do których wprowadzony zostanie przestój ekonomiczny?
 • W jakich przypadkach można wystąpić o dofinansowanie, nie wprowadzając ani przestoju, ani nie obniżając wymiaru czasu pracy?
 • Czy z obniżonego wymiaru czasu pracy będzie można korzystać przez okres 12 miesięcy?
 • Czy studenci i emeryci pracujący na umowach zlecenia mają prawo do świadczeń postojowych?
 • Jak ustalić uprawnienie do świadczenia postojowego, gdy dana osoba pracuje na kilku umowach zlecenia z różnymi firmami?
 • W jaki sposób wprowadzać obniżenie wymiaru czasu pracy pracownikom i czy zawsze daje ono prawo do dofinansowania z FGŚP?
 • Jakie są różnice w ochronie zatrudnienia pracowników, na których pracodawca otrzymał dofinansowanie z FGŚP oraz z FP?
 • Kiedy można skracać odpoczynki dobowe do 8 godzin i jak je rekompensować?
 • Jak wprowadza się 12-miesięczne okresy rozliczeniowe?
 • Jakie specjalne uprawnienia w zakresie czasu pracy i urlopów mają przedsiębiorstwa z obszaru infrastruktury krytycznej?
 • W jakich sytuacjach płatnicy składek mogą skorzystać z odroczenia ich płatności, a kiedy ze zwolnienia z ich opłacania?
 • Jak zwolnienie z opłacania składek ZUS wpłynie na pensję netto pracownika?
 • Czy w trakcie obniżenia wymiarów czasu pracy załodze można nie odprowadzać wpłat do PPK?
 • Jakie nowe świadczenia socjalne są zwolnione z opodatkowania?
 • Jakie przepisy wewnątrzzakładowe mogą być zawieszone na czas kryzysowej sytuacji pracodawcy?
 • Jak wynagrodzenie za przestój wpłynie na obliczanie innych składników wynagrodzenia?
 • Czy można przyznać premie pracownikom przychodzącym do pracy mimo zagrożenia epidemicznego?
 • Czy można mierzyć temperaturę pracownikom powracającym do pracy biurowej?
 • Czy można zobowiązać pracowników do wypełnienia ankiety o sytuacji zdrowotnej przed powrotem do biura?
 • Czy można informować załogę o osobach z zakładu pracy odbywających kwarantannę?
 • Jakie badania lekarskie muszą być przeprowadzane w trakcie epidemii, a jakie są zawieszone?
 • Kiedy szkolenie bhp może się odbyć całkowicie w formie zdalnej?
 • Jak zorganizować stanowiska pracy w biurze po powrocie z pracy zdalnej?
 • Jakie będą maksymalne ograniczenia kwot odpraw ekonomicznych dla pracowników?
 • Czy pracownikowi będzie można udzielić więcej niż 30 dni zaległego urlopu wypoczynkowego bez jego zgody?
 • W jakich przypadkach można zawiesić stosowanie przepisów o ZFŚS?
 • Jaki okres wypowiedzenia będzie można zastosować do umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy?
 • W jaki sposób zwalniać pracowników, aby otrzymali z ZUS dodatki solidarnościowe?
 • Czy okres pobierania dodatku solidarnościowego zalicza się do stażu pracy?
 • Czy w okresie pobierania dodatku solidarnościowego zwolniony pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym?

Dodatkowym atutem książki jest grono autorów, którzy są praktykami w różnych obszarach tematycznych opisywanych w książce, gdyż zespół zawiera specjalistów z prawa pracy, ZUS, RODO oraz doradcę podatkowego. Wszyscy autorzy łączą pracę doradczą z prowadzeniem szkoleń, co w przypadku tematyki książki miało także duże znaczenie. Dzięki temu bowiem wiele z przedstawionych w książce problemów czy przykładów pochodzi ze szkoleń prowadzonych przez autorów – nie są to zatem przypadki hipotetyczne, wymyślone na potrzeby publikacji, a przykłady rzeczywiste.


Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 300
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 480 g
 • ISBN: 978-83-8198-708-0
 • EAN: 9788381987080
 • Kod serwisu: 00856400

Kategorie

Tagi