Zapowiedź

Wnioski, decyzje, umowy, orzeczenia i inne pisma procesowe z zakresu nieruchomości z objaśnieniami i płytą CD

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 217,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 229,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Autor: SWSA (del.NSA) Marian Wolanin

Zestawienie ponad 150 wzorów najczęściej występujących w obrocie nieruchomościami. Prezentowana publikacja zawiera wzory podstawowych dokumentów cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych dotyczących ustanowienia, przeniesienia, odebrania lub zmodyfikowania praw rzeczowych... więcej ›

Opis książki

Zestawienie ponad 150 wzorów najczęściej występujących w obrocie nieruchomościami.

Prezentowana publikacja zawiera wzory podstawowych dokumentów cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych dotyczących ustanowienia, przeniesienia, odebrania lub zmodyfikowania praw rzeczowych i praw obligacyjnych oraz trwałego zarządu. Zawiera również wzory dokumentów dotyczących ponoszenia niektórych opłat publicznoprawnych w zakresie gospodarowania i rozgraniczania nieruchomościami. Wzory te służą przybliżeniu praktyki stosowania przepisów prawa normujących problematykę trwałego zarządu gruntami publicznymi, podziału nieruchomości, wywłaszczania i zwrotu praw przysługujących do nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego i opłat ponoszonych za jego wykonywanie, a także opłat adiacenckich pobieranych przez gminę przy wzroście wartości nieruchomości spowodowanym m.in. wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.

W 3. wydaniu publikacji, zostały uwzględnione wszystkie dotychczasowe nowelizacje przepisów prawa w zakresie prawa cywilnego oraz ustaw związanych z gospodarką nieruchomościami ponadto zostało zaktualizowane orzecznictwo sądowe aby prezentowane wzory odzwierciedlały najnowszy stan prawny i dominującą jego wykładnię.

Dodano również wzory dotyczące rozgraniczania nieruchomości oraz kilkadziesiąt wzorów dokumentów dotyczących często podejmowanych czynności cywilnoprawnych w gospodarowaniu prawami przysługującymi do nieruchomości, w tym np. pozew o ustalenie istnienia prawa własności nieruchomości, wniosek o wyznaczenie zarządcy nieruchomości czy umowa podnajmu lokalu użytkowego.

Publikacja podzielona jest na rozdziały, w których znajdują się m.in. następujące wzory:

 • Wzór ogólny postanowienia wydawanego w sprawach określonych w dziale III ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • Trwały zarząd (m.in.: wniosek o ustanowienie trwałego zarządu, wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu, wniosek o przekazanie trwałego zarządu, decyzja o przekazaniu trwałego zarządu, decyzja o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ze względu na zmianę sposobu korzystania z nieruchomości, wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, decyzja o przedłużeniu terminu zagospodarowania nieruchomości oddanej w trwały zarząd);
 • Prawo użytkowania wieczystego (m.in.: wniosek o przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, wypowiedzenie bonifikaty udzielonej od opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wniosek właściciela o zmianę celu użytkowania wieczystego – w związku z trwałą zmianą sposobu korzystania z nieruchomości, wypowiedzenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości)
 • Podział nieruchomości (m.in.: wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości objętej planem miejscowym, postanowienie o zawieszeniu postępowania ze względu na obowiązek uchwalenia planu miejscowego, decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości zgodnego z planem miejscowym, decyzja o odmowie zatwierdzenia podziału nieruchomości, wniosek o połączenie i ponowny podział nieruchomości, decyzja o ustaleniu odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, wniosek o połączenie i ponowny podział nieruchomości, decyzja o zatwierdzeniu lub odmowie połączenia i podziału nieruchomości);
 • Wywłaszczenie nieruchomości (m.in.: wniosek o wywłaszczenie nieruchomości, decyzja o wywłaszczeniu i odszkodowaniu, wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości pod budowę infrastruktury technicznej, decyzja o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości, wniosek o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody, decyzja o ustaleniu odszkodowania za czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody);
 • Zwrot nieruchomości wywłaszczonej (m.in.: zawiadomienie o niewykorzystaniu nieruchomości na cel wywłaszczenia, wniosek o zwrot nieruchomości wywłaszczonej, decyzja o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej, zawiadomienie o możliwości zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo udziału w jej części, decyzja o odmowie zwrotu nieruchomości wywłaszczonej, decyzja o zwrocie części nieruchomości wywłaszczonej);
 • Opłaty adiacenckie (m.in.: decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej po podziale nieruchomości, decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej po scaleniu i podziale nieruchomości, decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej);
 • Rozgraniczenie nieruchomości (wniosek o rozgraniczenie nieruchomości do organu administracji, decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości, decyzja o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego ze względów procesowych oraz materialnych, ugoda rozgraniczeniowa, wniosek o rozgraniczenie nieruchomości do sądu cywilnego);
 • Cywilnoprawny obrót nieruchomościami (m.in.: umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, umowa sprzedaży nieruchomości, umowa darowizny, umowa zamiany nieruchomości, pozew o ustalenie istnienia prawa własności nieruchomości, pozew właściciela o ustalenie zobowiązania do złożenia oświadczenia woli w zakresie wykupu gruntu zajętego pod budynek, wniosek o podział do korzystania z nieruchomości, umowa ustanowienia zarządcy nieruchomości, wniosek o wyznaczeni zarządcy nieruchomości, wniosek o ustanowienie służebności osobistej, umowa podnajmu lokalu użytkowego, umowa bezpłatnego używania lokalu użytkowego, wniosek przedsiębiorcy o ustanowienie służebności przesyłu).

Każdy ze wzorów stanowi jednocześnie przykład praktycznego zastosowania wykładni przepisów normujących problematykę nieruchomości w zakresie instrumentów opisanych w tych wzorach. Dodane zaś orzecznictwo sądowe służy przybliżeniu poglądów judykatury mającej często kluczowe znaczenie w rozważaniu sposobu postępowania w sprawach o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym.

Publikację przygotowano z myślą o praktykach – osobach profesjonalnie związanych z rynkiem nieruchomości, tj. pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz rzeczoznawcy majątkowi, a ponadto dla słuchaczy studiów podyplomowych zdobywających uprawnienia zawodowe w tych dziedzinach. Opracowanie stanowi również nieocenioną pomoc dla radców prawnych, adwokatów, aplikantów i studentów prawa oraz osób prywatnych, które chcą samodzielnie sporządzić określone pismo.

Szczegóły

 • Seria: Wzory Pism Becka
 • Premiera: Sierpień 2020 r.
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 1300
 • ISBN: 978-83-8198-532-1
 • EAN: 9788381985321