Monitor Prawniczy Nr 12/2020

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 12/2020 polecamy: Dr Piotr Sławicki „Wpływ ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 na terminy w prawie cywilnym". Celem artykułu jest próba zdiagnozowania podstawowych problemów... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 12/2020 polecamy:

 • Dr Piotr SławickiWpływ ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 na terminy w prawie cywilnym". Celem artykułu jest próba zdiagnozowania podstawowych problemów praktycznych w stosowaniu przepisów ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dotyczących terminów w postępowaniu cywilnym. Efektem rozważań będzie usystematyzowanie wprowadzonych zmian w zakresie terminów oraz próba wskazania kierunków interpretacyjnych związanych ze stosowaniem powołanej ustawy.
 • Dr hab. Andrzej StempniakOcena kształtującej się linii orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie ustalania w sprawach działowych wartości nieruchomości obciążonej hipoteką". Przedmiotem opracowania jest szczególnie istotna dla podmiotów wspólności majątkowych – wszczynających przed sądem oznaczone postępowania działowe – kwestia prawidłowego ustalenia wartości wspólnej nieruchomości obciążonej ograniczonym prawem rzeczowym w postaci hipoteki. Zagadnienie to ma fundamentalne znaczenie dla dokonywanych w toku prowadzonego działu rozliczeń wynikłych z podlegających szacunkowi przedmiotów majątkowych. W ostatnim czasie problematyka właściwej wyceny podlegającej podziałowi nieruchomości z obciążeniem hipotecznym „nabrzmiała do tego stopnia", że skłoniła Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do wystąpienia z wnioskiem o rozstrzygnięcie przez SN rozbieżności w wykładni prawa występującej w orzecznictwie SN w rozważanym zakresie. Stanowisko judykatury wyrażone w tym względzie jest w prezentowanym opracowaniu przedmiotem bliższej analizy i krytycznego osądu autora.
 • prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, r. pr. dr Anna ZalesińskaNowe technologie w sądach na przykładzie wideokonferencji i składania pism procesowych i doręczeń elektronicznych w dobie pandemii COVID-19". Rozprawa odmiejscowiona istniejąca w polskiej procedurze cywilnej od 2015 r. oraz Portal Informacyjny, który funkcjonuje w sądach powszechnych już ponad dekadę, w dobie pandemii zmieniają swoje oblicze dając alternatywę dla tradycyjnie rozumianych sposobów komunikowania się z sądami. Polska w tym zakresie niewątpliwie wyprzedza inne kraje Unii Europejskiej . Mając wdrożony protokół elektroniczny we wszystkich sądach powszechnych w Polsce możliwe jest, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, zapewnienie udziału w rozprawie nie tylko poprzez połączenie z innym sądem, ale również z poziomu komputera osobistego. Natomiast Portal Informacyjny ma potencjał, by wreszcie nie tylko być przekaźnikiem informacji o sprawie, ale także by umożliwić w pełni dwustronną komunikację z sądem, jako w pełni dojrzała usługa świadczona drogą elektroniczną przez sądy dla obywateli (A2B i A2C).
 • Zuzanna Hajłasz „Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki kapitałowej w prawie polskim oraz w porządkach prawnych wybranych państw europejskich". Pomimo upływu blisko dwóch lat odkąd Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Polbud – Wykonawstwo , w którym stwierdzono, że art. 270 pkt 2 KSH jest niezgodny z prawem UE, polski ustawodawca nadal nie zdecydował się na wprowadzenie odpowiednich zmian w rodzimym porządku prawnym. Istniejący obecnie stan legislacyjny w znacznym stopniu stoi na przeszkodzie w realizacji transgranicznych reorganizacji spółek kapitałowych mających swoje statutowe siedziby w Polsce. Z jednej strony – co warte podkreślenia – TSUE w swoim orzecznictwie już wielokrotnie potwierdził, że przedsiębiorcy mający swoją statutową siedzibę w państwach UE uprawnieni są do jej transgranicznego przeniesienia. Z drugiej zaś, w sytuacji, gdy przedmiotowe uprawnienie nie zostało w sposób efektywny zagwarantowane w regulacjach krajowych, możliwość skutecznej realizacji prawa migracji jawi się jako tylko teoretyczna i obarczona dość znaczącym ryzykiem prawnym, z którym działający rozsądnie przedsiębiorca zapewne nie zechce się zmierzyć. Powyższe oznacza, że dla zapewnienia skutecznej realizacji prawa do transgranicznego przeniesienia siedziby przez polskie spółki kapitałowe konieczna będzie interwencja ustawodawcy. Problematyka transformacji przedsiębiorców (zwłaszcza w kontekście ponadnarodowym) stanowi dosyć skomplikowaną i kompleksową materię regulacyjną szeroko rozumianego prawa gospodarczego, która choć swoje źródło ma w przepisach prawa spółek, to dotyka także pozostałych dziedzin prawa prywatnego i publicznego (np. prawa podatkowego, prawa pracy). Zatem przyszła regulacja procedury transgranicznego przeniesienia siedziby będzie wymagała od ustawodawcy pogodzenia interesów spółki oraz jej wspólników, wierzycieli, pracowników, a także interesu publicznego. W tak określonym kontekście, cenne może okazać się odwołanie do dorobku legislacyjnego innych państw UE, w których omawiane regulacje funkcjonują nierzadko od lat oraz są przedmiotem licznych wypowiedzi orzecznictwa i nauki prawa. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie instytucji transgranicznego przeniesienia siedziby w prawie polskim oraz w porządkach prawnych wybranych państw europejskich: niemieckim, francuskim, włoskim oraz hiszpańskim , a także porównaniu tych porządków prawnych.
 • Dr hab. Dominika Wajda, Paweł TymczyszynPełnomocnictwo do zawierania w imieniu spółki z o.o. umowy z członkiem zarządu – glosa do uchwały SN z 30.1.2019 r., III CZP 71/18". Glosowany wyrok dotyczy dopuszczalności udzielenia pełnomocnictwa rodzajowego na gruncie art. 210 § 1 KSH. SN przyjął, iż na gruncie art. 210 § 1 KSH występuje pełnomocnictwo cywilistyczne. SN wskazał również, iż w spółce komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ze względu na naturę spółki komandytowej, pełnomocnikiem na podstawie art. 210 § 1 KSH nie może być osoba będąca jednocześnie komandytariuszem w tej spółce komandytowej i członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – komplementariusza.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065020425
 • EAN: 977123065020425
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie