Nowość

Kodeks cywilny. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 312,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 329,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Jednotomowy komentarz do KC uwzględniający najnowsze zmiany w tym wynikające z tzw. tarcz antykryzysowych oraz omawiający projekt ustawy o doręczeniach (druk sejmowy Nr 239). Stan prawny: 1 sierpnia 2020 r... więcej ›

Promocja

Teraz z tym produktem, możesz kupić:

Mordowanie na ekranie za 1,00 zł z VAT

Promocyjny produkt możliwy do dodania w koszyku.

Opis książki

Kodeks cywilny. Komentarz pod red. prof. Mariusza Załuckiego jest dziełem wieloautorskim, przygotowanym przez pracowników nauki z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce, którzy swoja pracę uniwersytecką łączą z praktyką. To sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, uchodzący za specjalistów w swoich dziedzinach, od wielu lat zajmujący się prawem cywilnym i zagadnieniami, jakie dotyczą jego praktycznego stosowania.

Komentarz przedstawia aktualny stan poglądów nauki i orzecznictwa, a nadto – tam gdzie, zdaniem Autorów, było to niezbędne – wskazuje możliwe nowe kierunki interpretacji przepisów omawianej ustawy. Ponadto Autorzy analizują bieżące problemy pojawiające się na tle stosowania przepisów KC w praktyce, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa SN, SA i TSUE, np. kwestie dotyczące najmu okazjonalnego, skrócenia terminów przedawnienia czy przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

W komentarzu szczegółowo zostały omówione zagadnienia poświęcone:

 • osobom fizycznym (m.in. zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych; miejsce zamieszkania i uznanie za zmarłego);
 • osobom prawnym oraz przedsiębiorcom i ich oznaczeniom;
 • mieniu;
 • czynnościom prawnym (m.in. zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli, warunek, przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura, termin, przedawnienie roszczeń);
 • własności (m.in. treści prawa, nabycie i jego utrata, współwłasność, ochrona własności, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie, służebności, zastaw i posiadanie);
 • części ogólnej zobowiązań (m.in. bezpodstawne wzbogacenie, sprzedaż, rękojmia, umowa o dzieło, umowa najmu, zlecenie, dzierżawa)
 • spadkom (m.in. powołanie spadkobiercy, zapis, instytucja zachowku, poświadczenie dziedziczenia, odpowiedzialność za długi spadkowe, zapis windykacyjny).

Komentarz prezentuje stan prawny na dzień 1.8.2020 r. i zawiera omówienie wszystkich ostatnich zmian KC, wynikających m.in. z:

 • ustawy z 31.7.2019 r., która dodaje nowe przepisy do KC, poszerzające zakres podmiotowy przepisów o ochronie konsumenta w umowach sprzedaży; zmian wejdą w życie 1.1.2021 r.
 • ustawy z 14.5.2020 r., która dodała nowy przepis art. 3871, rozszerzający sankcję nieważności na czynności zobowiązujące i rozporządzające, konstytuujące umowę przewłaszczenia nieruchomości, służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dla zabezpieczenia roszczeń niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową przewłaszczającego; zmiana weszła w życie 30.5.2020 r.

Komentarz uwzględnia także zmiany wynikające z tzw. tarcz antykryzysowych, czyli pakietu ustaw, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19, ale wprowadzają także zmiany w systemie prawa cywilnego, dotyczące m.in. umów najmu lokali, dzierżawy, siły wyższej, przedawnienia roszczeń, zasady swobody umów, odpowiedzialności kontraktowej.

Ponadto komentarz omawia projekt ustawy o doręczeniach (druk sejmowy Nr 239), który zakłada zmiany w przepisach regulujących przedłużenie lub wypowiedzenie umowy składu.

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do osób profesjonalnie zajmujących się prawem, w szczególności do: adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów, notariuszy i komorników oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także przedsiębiorców stosujących KC.

Pliki do pobrania

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 15 sierpnia 2020 r. do 15 sierpnia 2021 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • Kodeksu spółek handlowych,
 • ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Kompaktowe
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 2114
 • Waga: 2380 g
 • ISBN: 978-83-8198-746-2
 • EAN: 9788381987462
 • Kod serwisu: 00860800

Tagi