Przedsprzedaż

Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych. Praktyczna analiza zmian

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 122,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 129,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Autor: Mariusz Stepaniuk

Praktyczny poradnik dla osób, które na co dzień realizując zamówienia publiczne w praktyce zawodowej, chcą się zapoznać z procedurami wprowadzonymi nową ustawą – Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r... więcej ›

Opis książki

Zbiór przepisów z przewodnikiem po procedurach wprowadzonych nową ustawą PZP

Praktyczny komentarz do zmian omawiający regulacje wynikające z nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Główne zalety publikacji:

 • omawia regulacje wprowadzone nową ustawą,
 • w przystępny sposób wyjaśnia podstawowe problemy związane ze stosowaniem nowych regulacji,
 • pozwala szybko wdrożyć się w zakres zmian i dokonać oceny, jakie są konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia osoby praktycznie zaangażowanej w procedurę udzielania zamówień,
 • zawiera tekst ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • stanowi narzędzie przydatne dla zamawiających i wykonawców.

W publikacji przedstawiono zarówno zupełnie nowe instytucje wprowadzone ustawą, jak i liczne modyfikacje instytucji prawnych już istniejących. Szczególny nacisk położono na kwestię różnic pomiędzy przepisami dotychczas obowiązującymi i tymi, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Zostały one przedstawione w dwóch formach tj. skróconej, która służy do szybkiego zapoznania się z nową ustawą oraz rozszerzonej, opartej o systematykę nowej ustawy.

Publikacja zawiera omówienie zmian dotyczących m.in.

 • progu stosowania nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • uproszczenia procedury udzielania tzw. zamówień bagatelnych,
 • nowych obowiązków zamawiającego, dotyczących np. przygotowania analizy swoich potrzeb i wymagań oraz sposobów ich zaspokojenia dostępnych na rynku,
 • zmodyfikowania katalogu przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania – zarówno obligatoryjnych, jak i fakultatywnych,
 • rezygnacji z dwóch, istniejących w obecnie obowiązującej ustawie, trybów udzielania zamówień: zapytania o cenę i licytacji elektronicznej,
 • dopuszczenia tzw. wstępnych konsultacji rynkowych,
 • szczegółowego określenia tego, czego zamawiający może wymagać od wykonawcy w przypadku każdego z warunków udziału w postępowaniu,
 • modyfikacji katalogu przesłanek odrzucenia oferty,
 • określenia ustawowego katalogu tzw. klauzul abuzywnych,
 • zmiany przepisów dotyczących treści umowy o wykonanie zamówienia,
 • wprowadzenia w niektórych umowach obowiązkowej waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów,
 • zmiany przepisów dotyczących udzielania zaliczek,
 • wydłużenia terminu na wniesienie skarg,
 • rozszerzenia zakresu polubownego rozwiązywania sporów powstałych na tle umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • wprowadzenia obowiązku sporządzania przez zamawiającego raportu z realizacji zamówienia,
 • wprowadzenia obowiązku publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy je przeprowadzające,
 • wprowadzenia możliwości wystąpienia przez instytucje kontrolujące pozostające w sporze o interpretację przepisów dotyczących zamówień publicznych o zajęcie stanowiska przez Prezesa UZP,
 • ustanowienia Sąd Okręgowego w Warszawie jedynym, właściwym sądem dla postępowań w sprawie skarg.

Poradnik jest doskonałym narzędziem dla osób chcących zapoznać się z nową ustawą i przygotować do pierwszych postępowań, które będą prowadzone bez wsparcia w postaci obszernej literatury, orzecznictwa i doświadczenia tysięcy podmiotów stosujących przepisy tej ustawy.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się:

 • Jak zmodyfikowano dotychczas istniejące instytucje w Prawie zamówień publicznych?
 • Jakie instytucje i procedury wprowadzi nowa ustawa?
 • Jakie argumenty przemawiają za stosowaniem nowych bądź zmodyfikowanych procedur udzielania zamówień?
 • Jak zmodyfikowane zostały zadania organów państwa w zakresie udzielania zamówień?
 • Jak nowa ustawa wpłynie na rynek zamówień publicznych?
 • Na jakie aspekty nowej ustawy należy zwrócić szczególną uwagę?
 • Jakie są progi stosowania nowej ustawy i jak należy udzielać tzw. zamówień bagatelnych?
 • Jak wygląda nowy katalog przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania?
 • Jakie są nowe tryby udzielania zamówień i z jakich trybów zrezygnował ustawodawca?
 • Co to są wstępne konsultacje rynkowe i jaki jest ich zakres?
 • Czego zamawiający może wymagać od wykonawcy?
 • Jak wygląda nowy katalog przesłanek odrzucenia oferty?
 • Jakie są nowe regulacje dotyczące wadium?
 • Jak zmieniły się zasady rozwiązywania sporów na tle zamówień publicznych?

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla:

 • Specjalistów ds. zamówień publicznych – pracowników podmiotów udzielających zamówień publicznych, tj. dysponujących środkami publicznymi (urzędów administracji publicznej i samorządów),
 • Potencjalnych wykonawców – podmiotów realizujących zamówienia finansowane w ramach nowej ustawy PZP i ich pracowników,
 • Podmiotów kontrolujących wydatkowanie środków publicznych przez inne instytucje publiczne i ich pracowników – np. pracowników urzędów marszałkowskich, ministerstw czy instytucji takich, jak np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gmin, związków gmin, powiatów, związków powiatów itp.

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Premiera: 31 sierpnia 2020
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 250
 • Waga: 800 g
 • ISBN: 978-83-8198-949-7
 • EAN: 9788381989497
 • Kod serwisu: 00867600

Tagi