Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. Tom A - C

 • 1 149,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowa regulacja prawa umów handlowych zawarta w trzech tomach Systemu Prawa Handlowego. Publikacje mają istotny walor praktyczny, stanowiąc swego rodzaju przewodnik, który: uwzględnia aktualny stan prawny; stanowi nieocenioną pomoc w prawidłowej wykładni... więcej ›

Opis książki

Kompleksowa regulacja prawa umów handlowych zawarta w trzech tomach Systemu Prawa Handlowego.

Publikacje mają istotny walor praktyczny, stanowiąc swego rodzaju przewodnik, który:

 • uwzględnia aktualny stan prawny;
 • stanowi nieocenioną pomoc w prawidłowej wykładni instytucji i przepisów prawa;
 • zawiera najnowsze i najważniejsze orzecznictwo, dorobek judykatury i doktryny, nowe opinie i analizy.

Na obecny kształt struktury prezentowanego prawa umów handlowych miały wpływ następujące czynniki:

 • intensywny rozwój stosunków handlowych w ostatnich latach;
 • rozpowszechnienie się wielu nowych konstrukcji umownych służących ich nawiązywaniu;
 • zastosowanie w działalności gospodarczej nowych technologii wymagających wykorzystywania w obrocie gospodarczym zupełnie nowych konstrukcji umownych.

Publikacje uwzględniają zmiany wynikające z:

 • nowej ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), która wejdzie w życie 1.1.2021 r.,
 • ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.),
 • ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.)
 • ustawy z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875)

Autorzy to wybitni specjaliści z dziedziny prawa handlowego, przedstawiciele doktryny i praktyki, którzy uwzględnili w szerokim zakresie najnowsze orzecznictwo, dorobek doktryny, nowe opinie i analizy istotne z punktu widzenia praktyków.

Publikacje umożliwiają usystematyzowanie wiedzy z szeroko pojętego prawa handlowego, będzie bardzo przydatny dla prawników obsługujących wszystkie podmioty gospodarcze: radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, a także dla sędziów, prokuratorów oraz aplikantów.

W skład pakietu wchodzą:

Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. Tom 5A - zawiera omówienie zagadnień z części ogólnej prawa umów handlowych dotyczących m.in. charakterystyki ogólna umów handlowych, wykonywania i przekształcania umowy handlowej, zabezpieczenia wierzytelności w obrocie handlowym czy odpowiedzialności przedsiębiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Tom 5A uwzględnia również zagadnienia części szczęgółowej i zawiera analizę: umów organizacyjnych, umów o współpracę przedsiębiorców, umów offsetowych, umów dotyczących przedsiębiorstw oraz umów między przedsiębiorcami o korzystanie z rzeczy.

Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. Tom 5B - zawiera kontynuację rozważań w zakresie części szczegółowej oraz omawia następujące rodzaje umów handlowych: umowy o pośrednictwo handlowe, umowy w sferze własności przemysłowej, umowy w sferze marketingu i reklamy, umowy w obrocie towarowym oraz umowy w gospodarce rolnej.

Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. Tom 5C - zawiera kontynuację rozważań w zakresie części szczegółowej oraz omawia następujące rodzaje umów handlowych: umowy w działalności inwestycyjno-budowlanej , umowy w sferze energetyki, umowy w działalności transportowo-logistycznej, umowy w działalności turystycznej, umowy w działalności bankowej, umowy faktoringu i forfaitingu, umowy na rynku instrumentów finansowych, umowy w działalności ubezpieczeniowej, umowy zawierane w obrocie elektronicznym oraz umowy medyczne.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: System Prawa Handlowego
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Twarda
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 5110 g
 • ISBN: 978-83-8198-973-2
 • EAN: 9788381989732
 • Kod serwisu: 00869300

Kategorie