Monitor Prawniczy Nr 16/2020

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Nakład wyczerpany
Powiadomienie o wznowieniu ›

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 16/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy: Dr Tomasz Gąsior „Analiza wybranych zagadnień teoretycznych dotyczących protestów wyborczych z perspektywy wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 16/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • Dr Tomasz GąsiorAnaliza wybranych zagadnień teoretycznych dotyczących protestów wyborczych z perspektywy wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 r.". Protest wyborczy jest jedną z najważniejszych instytucji prawa wyborczego. Jej celem jest zagwarantowanie uczciwego i legalnego przebiegu procesu wyborczego legitymizującego wybrane w jego wyniku organy władzy. Ta instytucja prawa wyborczego powinna stanowić także swego rodzaju „hamulec" dla podmiotów odpowiedzialnych za stanowienie prawa wyborczego, jak i organizujących i przeprowadzających na jego podstawie wybory, przed jego łamaniem. Czy w Polsce spełnia ona swoją rolę? Jak jest rozumiana? Jakie są podstawy prawne jej stosowania? Czy wyborcy korzystają z tej formy aktywności obywatelskiej? Czy jej istnienie buduje w społeczeństwie przeświadczenie, że wybory odbywają się w sposób wolny, a ich wynik stanowi odzwierciedlenie woli uczestniczących w nich osób? Między innymi tym kwestiom poświęcone zostały poniższe rozważania.
 • Malwina StarczewskaPodejmowanie uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych po zmianach dokonanych ZmKoronawirusU20". Dnia 31.3.2020 r. w konsekwencji panującej w Europie pandemii wirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, wprowadzono w życie ustawę zmieniającą Kodeks spółek handlowych, m.in. w zakresie odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych. Restrykcje dotyczące przemieszczania się i ograniczania bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, objęły także działalność spółek kapitałowych. W tych warunkach zmiany legislacyjne wprowadzone ZmKoronawirusU20 uchroniły przed paraliżem w zarządzaniu spółkami, który w obliczu obostrzeń byłby nieuchronny. Istotną zaletą przedmiotowej regulacji jest także jej trwały charakter, co oznacza, że po ustaniu wyjątkowych okoliczności związanych z pandemią, przepisy usprawniające działanie organów zostaną utrzymane. Niniejsze opracowanie w głównej mierze poświęcone jest tzw. trybowi zdalnego posiedzenia, jednak rozważania będą prowadzone także w stosunku do tzw. szczególnych trybów.
 • Dr Krzysztof DrozdowiczWpływ nowelizacji KPC na przebieg postępowania o nakazanie opublikowania sprostowania prasowego". Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg zmian w sądowym postępowaniu rozpoznawczym mających, w założeniu, przyspieszyć rozpoznanie spraw cywilnych. Z kolei postępowanie sądowe w sprawach o nakazanie opublikowania sprostowania prasowego toczy się na podstawie szczególnych przepisów ustawy z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe regulujących szereg odrębności w stosunku do przepisów ogólnych (art. 52 PrPras) . Nowelizacja KPC nie objęła swoim zakresem art. 52 PrPras, co w niektórych przypadkach może rodzić wątpliwości interpretacyjne. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie wpływu zmian dokonanych ZmKPC19 na przebieg postępowania o nakazanie opublikowania sprostowania prasowego.
 • Dr Anne-Marie Weber-Elżanowska (LL.M. Berkeley) „Lustracja spółdzielni – kilka uwag o wątpliwości praktycznych na tle obowiązującej regulacji prawnej". Lustracja spółdzielni (od łac. lustrare – oczyszczać, weryfikować) jest zorganizowaną formą kontroli spółdzielni przeprowadzaną w interesie jej członków , która ma na celu weryfikację legalności, gospodarności i rzetelności działania spółdzielni. Z uwagi na fakt, że obowiązek poddania się cyklicznej lustracji spoczywa na wszystkich spółdzielniach, pojawiające się wątpliwości dotyczące stosowania obowiązującej regulacji prawnej postępowania lustracyjnego posiadają znaczącą doniosłość praktyczną i wymagają rozstrzygnięcia.
 • Patrycja JochemczykPodzielność świadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane – glosa do wyroku SN z 28.11.2018 r., IV CSK 378/17". W glosowanym wyroku SN opowiedział się za poglądem o podzielności świadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane. Aprobująca ten pogląd glosa w pierwszej kolejności podsumowuje orzecznictwo SN w zakresie podzielności świadczenia wykonawcy, wyróżniając w nim trzy linie orzecznicze. W oparciu o tak zarysowany kontekst, glosa omawia znaczenie komentowanego wyroku dla branży budowlanej. Zgodnie z przedstawioną w glosie argumentacją, kluczowe konsekwencje przyjęcia poglądu wyrażonego w wyroku dotyczą skutków odstąpienia od umowy o roboty budowlane na gruncie ustawy, jako że podzielność świadczenia wykonawcy warunkuje dopuszczalność częściowego odstąpienia od umowy, a to z kolei ma istotne znaczenie dla sposobu rozliczenia świadczeń wykonanych na moment odstąpienia. Choć przyjęcie poglądu o podzielności świadczenia wykonawcy w komentowanym wyroku stanowiło w pewnym sensie środek do celu w postaci dopuszczenia możliwości częściowego odstąpienia od umowy, środek ten – w porównaniu z innymi rozwiązaniami wskazanymi w glosie – jako jedyny zapewnia odpowiedni poziom pewności prawa i odpowiada realnym potrzebom branży. Oprócz poglądu o podzielności świadczenia wykonawcy, glosa odnosi się również do innej istotnej kwestii podniesionej w komentowanym wyroku, a mianowicie przesłanek odstąpienia od umowy o roboty budowlane na podstawie art. 635 KC.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISBN: 977123065020433
 • EAN: 977123065020433
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie