Przedsprzedaż

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 312,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 329,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
30 października 2020
Powiadomienie o premierze ›

Redakcja: prof. dr hab. Roman Hauser, Prof. dr hab. Marek Wierzbowski

Autor: dr hab. Jan Chmielewski, dr hab. Paweł Daniel, prof. SWPS, dr Iwona Gębusia, SWSA Tomasz Grossmann, dr Tomasz Jędrzejewski, dr Krzysztof Kucharski, dr hab. Marian Masternak, prof. UKW, dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, dr Jan Olszanowski, dr hab. Wojciech Piątek, prof. UAM, dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK, dr hab. Wojciech Sawczyn, prof. UAM, dr Robert Talaga

Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz oprócz omówienia przepisów ustawy, został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny. Wyczerpująco została omówiona problematyka takich kwestii,... więcej ›

Opis książki

Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Komentarz oprócz omówienia przepisów ustawy, został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny.

Wyczerpująco została omówiona problematyka takich kwestii, jak:

 • zagadnienia ogólne dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji – w tym zasady ogólne i zasady prowadzenia egzekucji, funkcjonowanie Rejestru Należności Publicznoprawnych, organów egzekucyjnych, zawieszenie i umorzenie postępowania, zbieg egzekucji oraz koszty egzekucyjne;
 • egzekucja należności pieniężnych – uwzględniono egzekucję z: pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych, praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz z wierzytelności z rachunków pieniężnych, papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, praw majątkowych zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy, weksla, autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej, udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ruchomości, a także nieruchomości;
 • egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym – przedstawiono następujące zagadnienia: grzywnę w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze, odebranie rzeczy ruchomej i nieruchomości, zastosowanie przymusu bezpośredniego;
 • postępowanie zabezpieczające – zwrócono uwagę na zabezpieczenie należności pieniężnych, wykonywanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, zabezpieczenie o charakterze majątkowym;
 • odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy – w tym odpowiedzialność odszkodowawcza, porządkowa oraz karna.

W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze wynikające m.in. z:

 • ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1553) – zmiana konieczna z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28.6.2016 r., SK 31/14, na mocy której wprowadzono zmiany dotyczące kosztów egzekucyjnych, ustalono nowe zasady naliczania i ich poboru. Zmiana wejdzie w życie 20.2.2021 r., częściowo zaś weszła w życie 3.9.2019 r., a w zakresie art. 1 pkt 1 lit. a, art. 1 pkt 28 wejdzie w życie 1.1.2022 r.;
 • ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) – wprowadzono zmiany wynikające dematerializacji akcji oraz ustanowienia systemu rejestrowania praw z akcji, co wymagało ustalenia zasad dotyczących postępowania w przypadku prowadzenia egzekucji administracyjnej z akcji zapisanych w rejestrze akcjonariuszy oraz zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych. Zmiana wejdzie w życie 1.3.2021 r., częściowo zaś weszła w życie 30.7.2020 r.;
 • ustawy z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070 ze zm.) – zmiany, które miały na celu uproszczenie procedur w egzekucji administracyjnej będących uprzednio niejasnymi i nieprzejrzystymi, dotyczyły: środków zaskarżenia, zbiegu egzekucji, wykonywania przez naczelników urzędów skarbowych postanowień o zabezpieczeniu majątkowym wydanych przez prokuratora lub sąd w postępowaniu karnym lub karnym skarbowym, a także egzekucji z majątku wspólnego małżonków, z majątku dłużnika rzeczowego, z pieniędzy, z ruchomości oraz z rachunków bankowych. Zmiana weszła w życie 30.7.2020 r., a częściowo 30.10.2019 r., częściowo wchodzi w życie 30.10.2020 r., jak również częściowo wejdzie w życie 20.2.2021 r., 30.4.2021 r. oraz 30.10.2021 r.

Komentarz jest przeznaczony dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, komorników, organów administracji publicznej, w tym kontroli administracji skarbowej, a także dla wszystkich osób zainteresowanych powyższą problematyką.

Prezentowany komentarz jest dziełem znakomitego grona autorskiego – wybitnych specjalistów, praktyków oraz teoretyków zajmujących się prawem administracyjnym.

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Premiera: 30 października 2020
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 856
 • Waga: 2480 g
 • ISBN: 978-83-8198-741-7
 • EAN: 9788381987417
 • Kod serwisu: 00867000

Tagi