Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego

Promocyjna cena 15% taniej
 • 143,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 169,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Najbardziej aktualny poradnik kompleksowo omawiający tematykę uchwały budżetowej. Publikacja uwzględnia zmiany wprowadzone przez tarcze antykryzysowe oraz bieżące problemy związane ze sporządzeniem tego dokumentu... więcej ›

Opis książki

Publikacja przedstawia i wyjaśnia liczne zmiany w przepisach, które dotyczą sporządzania uchwały budżetowej na 2021 r. Została w niej omówiona również problematyka zmian budżetu, a w szczególności kwestii szczególnego zakresu kompetencji organu wykonawczego do dokonywania zmian w budżecie JST związanego z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19. Zagadnienie to zostało uregulowane w ustawie z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ponadto w książce przedstawiono wiele ciągle aktualnych i ważnych zagadnień związanych z trybem prac nad projektem uchwały budżetowej, funduszem sołeckim oraz budżetem obywatelskim.

W publikacji wyjaśniono m.in. zagadnienia z zakresu:

 1. Zmian w budżecie:
  • W jakim zakresie organ wykonawczy może dokonać zmian w budżecie JST, polegających na zwiększeniu o określoną kwotę planu wydatków majątkowych budżetu związanych z wprowadzeniem przez JST nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w tym stanowiących przedsięwzięcia?
  • Jakie są relacje między poszczególnymi kompetencjami organu wykonawczego dotyczącymi zmiany budżetu JST?
  • Czy zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu, do których jest uprawniony organ wykonawczy JST w oparciu o art. 15zn pkt 1 ustawy covidowej, mogą prowadzić do pogorszenia wyniku budżetu JST?
  • Jaki jest zakres możliwych zmian dokonywanych przez organ wykonawczy w planie dochodów i wydatków budżetu?
  • Jaki jest zakres uprawnień do zmian z przekroczeniem zasady równoważenia budżetu w części bieżącej?
  • Jakie są możliwości zmiany przeznaczenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych?
  • Jakie są szczególne kompetencje organu wykonawczego w zakresie zwiększenie limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych?
  • Kiedy organ wykonawczy może zaciągać zobowiązania bez konieczności uzyskania opinii RIO o możliwości ich spłaty?
 2. Rezerw:
  • Na jakie zdarzenia trzeba utworzyć rezerwy, na jakie można, a na jakie (typu „rozchody budżetu") nie można jej tworzyć?
  • Jakie są limity wysokości rezerwy ogólnej, na co można ją wykorzystać i czy można ją zmienić w ciągu roku budżetowego?
  • Jakie są różnice pomiędzy rozdysponowaniem rezerwy ogólnej a jej częściowym rozwiązaniem; jakie zmiany w zakresie wykorzystania rezerwy ogólnej wprowadziła ustawa covidowa z 2.3.2020 r.?
  • Jakie są obligatoryjne rezerwy celowe?
  • Jaka jest minimalna wysokość rezerwy na zarządzanie kryzysowe (niestety z działalności nadzorczej i kontrolnej RIO wynika, że JST tworzą zbyt niską rezerwę w stosunku do wymaganego ustawowego minimum)?
  • Jakie są różnice w dysponowaniu rezerwą celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w porównaniu do innych rezerw celowych budżetu?
  • Jaka jest różnice pomiędzy rezerwą ogólną a rezerwami celowymi budżetu jednostki samorządu terytorialnego?
  • Jaki organ jest właściwy do dysponowania rezerwami budżetu jednostki samorządu terytorialnego?
  • Jak ujmować w klasyfikacji budżetowej i ewidencjonować w księgach rachunkowych rezerwy?
 3. Wydatków niewygasających:
  • Jak kontrolować zakres niewykorzystania wydatku, aby wnioskować o jego ujęcie jako niewygasający?
  • Jaki organ jest uprawniony do utworzenia wydatków niewygasających?
  • Jakie są obligatoryjne elementy uchwały w sprawie wydatków niewygasających budżetu JST?
  • Jak ujmować w wykazie niezrealizowanych kwot wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej?
  • Jaki jest ostateczny termin dokonania wydatku niewygasającego?
  • Jakie są formalnoprawne wymogi uchwały organu stanowiącego JST podejmowanej w sprawie wydatków niewygasających?
  • Jak wydatki niewygasające ujmować w klasyfikacji budżetowej i ewidencjonować w księgach rachunkowych?

Zakres danych zawartych w uchwale budżetowej ulega zmianom nie tylko wskutek kolejnych nowelizacji ustawy o finansach publicznych, ale także wobec zmian w przepisach stanowiących podstawę prawną do realizacji budżetu, czy też na skutek pojawiania się nowych instytucji prawnych, jak również uwarunkowań o charakterze obiektywnym (stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii).

Ważnym narzędziem wykonywania budżetu są rezerwy budżetowe, które muszą znajdować się w budżecie każdej JST. Dotyczą one sytuacji nieprzewidzianych, nadzwyczajnych, wyjątkowych, jakie zdarzają się w trakcie wykonywania budżetu. Z taką sytuacją mamy do czynienia w 2020 r. z związku z trwającą pandemią COVID-19. Tutaj pojawia się wiele wątpliwości na jakie zadania można wykorzystywać środki z tych rezerw, w jakiej wysokości powinny być one tworzone. To wszystko wyjaśniamy w niniejszej publikacji.

Istotnym atutem tej publikacji jest ponadto omówienie tematyki wydatków niewygasających oraz blokowanie planowanych wydatków budżetowych, szczególnie przydatne JST w sytuacji epidemii COVID-19. Warto pamiętać, że obecnie podczas wykonywania budżetów samorządowych, w związku z epidemią COVID-19, zarządy JST mają większą elastyczność blokowania zaplanowanych wydatków jednostek organizacyjnych i tworzenia z nich rezerw celowych. Pieniądze z tej rezerwy mogą być wydatkowane wtedy tylko na przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19. Warte odnotowania jest również, że obecnie trwają prace legislacyjne nad wydłużeniem czasu, do którego będzie można wydawać środki budżetowe, wskazane jako tzw. wydatki niewygasające. Zakłada się, że wydatki z 2020 r. będą mogły być realizowane również w kolejnym roku – do 30 listopada. Dzięki temu możliwa będzie realizacja przedsięwzięć, które były zaplanowane w 2020 r., a które m.in. na skutek COVID-19, nie zostaną ukończone. Tym samym ostateczny termin ich realizacji zostanie wydłużony maksymalnie do 30 listopada 2021.


Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Rozdział I. Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej (Waldemar Witalec)

Rozdział II. Budżet jednostki samorządu terytorialnego (Bernadeta Dziedziak)

Rozdział III. Treść i zakres uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego (Bernadeta Dziedziak)

Rozdział IV. Obligatoryjne załączniki uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego (Bernadeta Dziedziak)

Rozdział V. Budżet obywatelski jako element składowy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego (Anna Ostrowska)

Rozdział VI. Fundusz sołecki jako element składowy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego (Anna Ostrowska)

Rozdział VII. Rezerwy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego (Bernadeta Dziedziak)

Rozdział VIII. Zmiany budżetu oraz zmiany innych ustaleń uchwały budżetowej (Waldemar Witalec)

Rozdział IX. Blokowanie planowanych wydatków budżetowych (Bernadeta Dziedziak)

Rozdział X. Wydatki niewygasające budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Bernadeta Dziedziak)

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 472
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 670 g
 • ISBN: 978-83-8198-996-1
 • EAN: 9788381989961
 • Kod serwisu: 00839200

Kategorie

Tagi