Przedsprzedaż

Karta Nauczyciela. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 236,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 249,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
15 grudnia 2020
Powiadomienie o premierze ›

Autor: Krzysztof Lisowski, Krzysztof Stradomski

Praktyczny komentarz do ustawy – Karta Nauczyciela, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym wszystkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nauczycieli. Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne oraz jest pierwszą publikacją, która opisuje kwestie czasu pracy i zasad wynagradzania nauczycieli w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią COVID-19... więcej ›

Opis książki

Karta Nauczyciela reguluje stosunki pracy nauczycieli zatrudnionych m.in. w szkołach, przedszkolach, placówkach i administracji oświatowej. Jest aktem prawnym zawierającym szereg rozwiązań odrębnych względem Kodeksu pracy, przykładowo przewiduje możliwość rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem jedynie ze ściśle określonych przyczyn.

W ostatnim czasie Karta Nauczyciela uległa kilku istotnym modyfikacjom. Zmiany dotyczyły oceny pracy nauczycieli oraz awansu zawodowego i polegały w dużej mierze na przywróceniu treści przepisów Karty Nauczyciela obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Nowelizacje te spowodowały konieczność stosowania przepisów Karty Nauczyciela z różnych okresów ich obowiązywania.

W publikacji omówiono niedawno wprowadzone do Karty Nauczyciela kwestie finansowania szkoleń branżowych nauczycieli, jak również przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli szkół polskich, które wejdą w życie 1.1.2021 r.

Najważniejsze atuty komentarza:

 • przygotowane przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem omówienie wszystkich przepisów Karty Nauczyciela wraz z bogatym orzecznictwem sądowym,
 • bardzo dokładne omówienie zakresu stosowania Karty Nauczyciela do poszczególnych grup pracowników,
 • liczne przykłady zawierające praktyczne wyjaśnienia kwestii problematycznych,
 • praktyczne opisanie kwestii czasu pracy i zasad wynagradzania nauczycieli w czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu epidemii COVID-19.
 • omówienie awansu zawodowego w ujęciu praktycznym, popartym stanowiskami MEN i bardzo bogatym orzecznictwem sądowym,
 • dokładne omówienie problematyki awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli w perspektywie obowiązywania przepisów zmienianych na przestrzeni ostatnich 2 lat;
 • komentarz precyzyjnie wyjaśnia, w stosunku do jakich grup nauczycieli stosuje się przepisy Karty Nauczyciela w poprzednim brzmieniu ustawy.
 • wyjaśnienie finansowania doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem szkoleń branżowych,
 • uwzględnienie nowelizacji dokonanych ustawami: z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287), która weszła w życie 1.9.2019 r., oraz z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245), która (w zakresie zmiany przepisów Karty Nauczyciela) częściowo weszła w życie 1.9.2019 r., z częściowo wejdzie w życie 1.1.2021 r.

Prezentowana publikacja szczegółowo omawia takie kwestie jak:

 • ocena pracy nauczyciela – wraz z omówieniem zmian, jakie weszły w życie 1.9.2019 r.,
 • zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od 1.9.2019 r. – wraz z omówieniem zakresu stosowania przepisów obowiązujących przed tą datą.
 • awans zawodowy nauczycieli szkół polskich,
 • zasady zatrudniania nauczycieli,
 • udzielanie urlopu dla poratowania zdrowia od 1.1.2018 r.,
 • dodatki socjalne dla nauczycieli,
 • uprawnienia urlopowe dyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze szkole,
 • zasady finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (w tym szkoleń branżowych), które weszły w życie 1.9.2019 r.,
 • zasady korzystania przez nauczycieli z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym omówienie kwestii przyznawania świadczeń, tworzenia regulaminu funduszu i dokumentowania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej oraz podatku dochodowego od przyznanych świadczeń, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W komentarzu Czytelnik znajdzie odpowiedzi na m.in. następujące pytania:

 • W jaki sposób jest dokonywana ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły oraz kiedy stosuje się do niej przepisy obowiązujące przed 1.9.2019 r.?
 • Jakie zmiany w awansie zawodowym spotkały nauczycieli od roku szkolnego 2019/2020?
 • W jaki sposób awans zawodowy realizują nauczyciele szkół polskich za granicą?
 • Jakie są zasady zatrudniania nauczycieli, w tym omówienie, w jakich okolicznościach można zatrudnić nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony, a kiedy musi być to zatrudnienie na czas nieokreślony?
 • Z jakich przyczyn można rozwiązać stosunek pracy nauczyciela oraz ograniczyć wymiar jego zatrudnienia?
 • Na jakich zasadach funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach i innych jednostkach systemu oświaty, jaka jest w tym rola związków zawodowych oraz jaki jest sposób podejmowania decyzji o przyznawaniu świadczeń i w jaki sposób dokumentować sytuację socjalną osoby uprawnionej?
 • Jakie dodatki socjalne przysługują nauczycielom po zmianie – od 1.1.2018 r. – przepisów Karty Nauczyciela?
 • Jakie są rola, zadania i uprawnienia związków zawodowych wynikające z przepisów Karty Nauczyciela?
 • Na jakich zasadach nauczyciele mogą korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia oraz jakie są w tym zakresie prawa i obowiązki dyrektora szkoły?
 • Jakie zmiany w zakresie urlopu wypoczynkowego nauczyciela i dyrektora szkoły obowiązują od 1.1.2018 r. oraz w jaki sposób dyrektor szkoły planuje swój urlop wypoczynkowy i kto udziela mu tego urlopu?
 • Które zmiany w przepisach Karty Nauczyciela dotyczą szkół i przedszkoli niepublicznych oraz jakie to są zmiany?
 • Jakie zmiany w przepisach regulujących pracę nauczycieli wprowadziły przepisy związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19?

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Premiera: 15 grudnia 2020
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 650
 • Waga: 300 g
 • ISBN: 978-83-8235-098-2
 • EAN: 9788382350982
 • Kod serwisu: 00878600

Tagi