Uszczelnienie w systemie podatkowym w CIT - najważniejsze regulacje

Promocyjna cena
%
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Zestaw najważniejszych zmian prawnych w ustawie o CIT. Poradnik porusza najważniejsza zagadnienia dotyczące uszczelniania systemu podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Dotyczy to szczególnie interpretacji urzędów podatkowych i sądów. Opracowanie zawiera analizę przykładów oraz zestaw autorskich wzorów dokumentów. ... więcej ›

Opis książki

Opracowanie najważniejszych zmian obejmujących uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie CIT

Wiele z wprowadzonych w ostatnich latach zmian ma rewolucyjny charakter, kształtujący nową rzeczywistość prawnopodatkową dla przedsiębiorców. Niestety liczba i doniosłość wprowadzanych zmian nie zawsze idzie w parze z precyzyjnością legislacyjną, co rodzi wątpliwości w zakresie interpretacji prawa podatkowego i jest przyczyną sporów na linii podatnik – fiskus. 

Celem publikacji jest przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących uszczelniania systemu podatkowego w zakresie CIT. Kluczową wartość prezentowanej publikacji to zestaw najważniejszych zmian prawnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Poradnik zawiera ponadto zestaw autorskich wzorów dokumentów. 

Książka odpowiada na następujące pytania:

 • Jakie jest aktualne podejście organów podatkowych i sądów do kwestii tzw. limitowania kosztu zakupu usług niematerialnych (art. 15e ustawy o CIT)?
 • Jakie jest aktualne podejście organów podatkowych i sądów do kwestii zaliczania do kosztów podatkowych wydatków z tzw. finansowania dłużnego (art. 15c ustawy o CIT)?
 • Jak zmieniły się i jaki jest kierunek dalszych zmian przepisów dotyczących podatku u źródła?
 • Czym jest exit tax i jakich przypadków może dotyczyć?
 • Jak zmieniło się opodatkowanie spółek komandytowych i jakie są najważniejsze zagadnienia prawne i podatkowe z tym związane; gdzie istnieją wątpliwości interpretacyjne i potencjalne ryzyko sporu z fiskusem?

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa to:

 • wyjątkowa aktualność publikacji (omówienie kluczowych nowelizacji z ostatnich 2 lat; od 2018 r. ),
 • zbiór kilkuset najnowszych interpretacji indywidualnych i wyroków sądów administracyjnych odnoszących się do zagadnienia związanego z uszczelnieniem systemu podatkowego,
 • dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
 • wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
 • autorskiej wzory dokumentów z zakresu podatku u źródła.

Nabywając książkę, otrzymują Państwo:

 • zebrane w jednym miejscu informacje o najważniejszych zmianach obejmujących uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie CIT a w szczególności podsumowanie – oparte o analizę kilkuset interpretacji i orzeczeń – aktualnej praktyki i stanowiska sądów administracyjnych;
 • analizę przykładów „z życia", na bazie tego o co pytali podatnicy we wnioskach o interpretacje indywidualne.

Dodatkowo Czytelnicy otrzymają kilka autorskich wzorów dokumentów, w tym:

 • Wniosek podatnika o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia;
 • Wzory oświadczeń składanych dla celów podatku u źródła (beneficial owner, korzystanie ze zwolnień podatkowych).

Wiele miejsca w książce poświęcono tematowi spółek komandytowych. Jak wiadomo od 2021 r. spółki komandytowe oraz ich wspólnicy działają już w nowej rzeczywistości prawno-podatkowej, w której spółki komandytowe podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie przepisów PDOPrU. To sprawia, że prowadząc działalność w formie spółki komandytowej, należy uwzględnić nie tylko fakt podwójnego opodatkowania jej dochodów od 2021 r. ale i szereg innych, istotnych kwestii, które dotychczas nie były w ogóle brane pod uwagę przy prowadzeniu biznesu w ramach spółki komandytowej.

W publikacji przedstawiamy wybrane zagadnienia podatkowe, mające obecnie istotne znaczenie dla spółek komandytowych i ich wspólników. Dodatkowo w publikacji znajdują się wyjaśniania Ministerstwa Finansów w tym pt. „Rok obrotowy spółki komandytowej w związku z objęciem CIT". Dla Czytelnika bardzo wartościowe mogą być przykłady obrazujące zasady opodatkowania komandytariuszy spółki komandytowej, będących osobami fizycznymi, obowiązujące od 2021 r. i wiele innych konkretnych wyliczeń.

Dzięki temu opracowaniu Czytelnik poznaje też czym jest tzw. estoński CIT i czy dotyczy spółek komandytowych. Należy pamiętać, że Estoński CIT jest przeznaczony tylko dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, tj. dla spółek kapitałowych. Do korzystania z niego nie są uprawnieni pozostali przedsiębiorcy, działający np. w formie spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, jednoosobowej działalności gospodarczej.

Publikacja porusza następujące zagadnienia:

 • Limitowanie kosztu zakupu usług niematerialnych,
 • Analiza wybranych usług niematerialnych,
 • Koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towaru lub usług,
 • Koszty refakturowane,
 • Limitowanie a zwolnienie podatkowe dla podmiotów strefowych,
 • Licencje,
 • Koszty finansowania dłużnego,
 • Transakcje podlegające opodatkowaniu,
 • Mechanizm rozłożenia podatku na raty,
 • Analiza wybranych interpretacji indywidualnych,
 • Beneficial owner,
 • Należyta staranność,
 • Mechanizm pay and refund,
 • Odroczenia stosowania nowych regulacji,
 • Planowane dalsze zmiany,
 • Ważność certyfikatów rezydencji podatkowej.

Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

O autorach

Wstęp

Rozdział I. Limitowanie kosztów podatkowych związanych z nabyciem usług niematerialnych (Mikołaj Jabłoński)

 • 1. Uwagi ogólne
  • 1.1. Kształt regulacji
  • 1.2. Broszury informacyjne Ministerstwa Finansów z 28.4.2018 r.
  • 1.3. Podmioty powiązane i pochodzące z państw stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
   • 1.3.1. Uwagi ogólne
   • 1.3.2. Transakcje spółek niebędących osobami prawnymi i pomiędzy takimi spółkami
 • 2. Usługi niematerialne
  • 2.1. Uwagi ogólne
  • 2.2. Definiowanie usług za pomocą symboli PKWiU
  • 2.3. Usługi doradcze
  • 2.4. Usługi badania rynku
  • 2.5. Usługi reklamowe
  • 2.6. Usługi zarządcze i kontroli
  • 2.7. Przetwarzanie danych
  • 2.8. Ubezpieczenia
  • 2.9. Gwarancje i poręczenia
  • 2.10. Świadczenia o podobnym charakterze
  • 2.11. Usługi o charakterze kompleksowym
 • 3. Analiza przykładowych transakcji
  • 3.1. Wsparcie procesów zakupowych
  • 3.2. Wsparcie procesów produkcji
  • 3.3. Wsparcie sprzedaży
  • 3.4. Wsparcie procesów kontroli jakości
  • 3.5. Usługi w zakresie działalności badawczej
  • 3.6. Usługi szkoleniowe
  • 3.7. Wsparcie administracyjne
  • 3.8. Usługi wsparcia w obszarze finansów
  • 3.9. Usługi księgowe
  • 3.10. Obsługa kadrowo-płacowa
  • 3.11. Usługi IT
  • 3.12. Inne zagadnienia dotyczące nabywania usług niematerialnych
   • 3.12.1. Usługi świadczone za pomocą oddelegowanych pracowników
   • 3.12.2. Koszty usług w wartości początkowej środków trwałych
 • 4. Opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z wybranych praw lub wartości
  • 4.1. Uwagi ogólne
  • 4.2. Wydatki na licencje typu end user
 • 5. Opłaty za przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika
 • 6. Koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów lub świadczeniem usług
 • 7. Koszty refakturowane
 • 8. EBITDA
 • 9. Limitowanie wydatków a sukcesja podatkowa
 • 10. Koszty ponoszone przez podmioty strefowe
 • 11. Relacja art. 15e ust. 1 i art. 15c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Rozdział II. Opodatkowanie spółek komandytowych (Joanna Henzel)

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Pojęcie spółki komandytowej
 • 3. Argumenty za opodatkowaniem spółek komandytowych i przeciw niemu
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Spółka komandytowa jako sposób na obejście prawa podatkowego?
  • 3.3. Spółki komandytowe a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
  • 3.4. Uprawnienia organów podatkowych umożliwiające skuteczną walkę z optymalizacjami podatkowymi
   • 3.4.1. Generalna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR)
   • 3.4.2. Raportowanie schematów podatkowych (MDR)
   • 3.4.3. Pozostałe uprawnienia organów podatkowych
   • 3.4.4. Podsumowanie
  • 3.5. Status komandytariusza w spółce komandytowej a status wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 4. Spółki komandytowe w nowej rzeczywistości prawnopodatkowej
  • 4.1. Wzrost efektywnej stawki opodatkowania komandytariuszy spółki komandytowej
  • 4.2. Termin uzyskania statusu podatnika CIT przez spółkę komandytową
  • 4.3. Opodatkowanie komplementariuszy spółek komandytowych
  • 4.4. Opodatkowanie komandytariuszy spółek komandytowych
 • 5. Przepisy ustaw o podatkach dochodowych, które należy wziąć pod uwagę przy prowadzeniu spółki komandytowej w nowej rzeczywistości prawnopodatkowej
  • 5.1. Spółka komandytowa a obniżona 9% stawka podatku dochodowego od osób prawnych
  • 5.2. Spółka komandytowa a estoński CIT
  • 5.3. Limit dotyczący kosztów finansowania dłużnego (art. 15c PDOPrU)
  • 5.4. Limit dotyczący usług niematerialnych i licencji nabywanych od podmiotów powiązanych (art. 15e PDOPrU)
 • 6. Alternatywy dla spółki komandytowej
  • 6.1. Pozostanie przy spółce komandytowej z zamianą statusu komandytariusza na komplementariusza
  • 6.2. Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną
  • 6.3. Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 6.4. Inne możliwe działania szyte na miarę danego przedsiębiorcy
 • 7. Przegląd indywidualnych interpretacji podatkowych dotyczących spółek komandytowych
  • 7.1. Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną (interpretacja Dyrektora KIS z 4.05.2021 r., 0111-KDIB1-1.4010.76.2021.2.AW)
   • 7.1.1. Stan faktyczny/zdarzenie przyszłe opisane w interpretacji
   • 7.1.2. Pytanie – zagadnienie analizowane w interpretacji
   • 7.1.3. Wnioski z interpretacji
  • 7.2. Połączenie spółki komandytowej z jej komplementariuszem – spółką z o.o. (interpretacja Dyrektora KIS z 4.5.2021 r., 0115- KDIT1.4011.91.2021.1.MT)
   • 7.2.1. Stan faktyczny/zdarzenie przyszłe opisane w interpretacji
   • 7.2.2. Pytanie – zagadnienie analizowane w interpretacji
   • 7.2.3. Wnioski z interpretacji
  • 7.3. Zysk oraz zaliczki na poczet zysku wypłacane przez spółkę komandytową komandytariuszom – osobom fizycznym (interpretacja Dyrektora KIS z 20.4.2021 r., 0115-KDIT1.4011.55.2021.1.MST)
   • 7.3.1. Stan faktyczny/zdarzenie przyszłe opisane w interpretacji
   • 7.3.2. Pytanie – zagadnienie analizowane w interpretacji
   • 7.3.3. Wnioski z interpretacji
  • 7.4. Zwolnienie dla „dywidend" wypłacanych przez spółkę komandytową komandytariuszowi będącemu osobą prawną (interpretacja Dyrektora KIS z 30.4.2021 r., 0111-KDIB2-1.4010.41.2021.2.AP)
   • 7.4.1. Stan faktyczny/zdarzenie przyszłe opisane w interpretacji
   • 7.4.2. Pytanie – zagadnienie analizowane w interpretacji
   • 7.4.3. Wnioski z interpretacji
  • 7.5. Zwolnienie dla „dywidend" wypłacanych przez spółkę komandytową komandytariuszowi będącemu spółką komandytową (interpretacja Dyrektora KIS z 29.4.2021 r., 0111-KDIB1-2.4010.71.2021.2.AK)
   • 7.5.1. Stan faktyczny/zdarzenie przyszłe opisane w interpretacji
   • 7.5.2. Pytanie – zagadnienie analizowane w interpretacji
   • 7.5.3. Wnioski z interpretacji
  • 7.6. Zwolnienie dla „dywidend" wypłacanych przez spółkę komandytową komandytariuszowi będącemu osobą prawną – spółką akcyjną (interpretacja Dyrektora KIS z 28.4.2021 r., 0111- KDIB1-1.4010.14.2021.2.SG)
   • 7.6.1. Stan faktyczny/zdarzenie przyszłe opisane w interpretacji
   • 7.6.2. Pytanie – zagadnienie analizowane w interpretacji
   • 7.6.3. Wnioski z interpretacji
  • 7.7. Wypłata przez spółkę komandytową na rzecz jej wspólników zysków z lat ubiegłych, realizowana po objęciu spółki komandytowej podatkiem od osób prawnych (interpretacja Dyrektora KIS z 21.4.2021 r., 0113- KDIPT2-3.4011.87.2021.1.GG)
   • 7.7.1. Stan faktyczny/zdarzenie przyszłe opisane w interpretacji
   • 7.7.2. Pytanie – zagadnienie analizowane w interpretacji
   • 7.7.3. Wnioski z interpretacji
  • 7.8. Wypłata przez spółkę komandytową na rzecz wspólników zysków z lat poprzednich, realizowana po przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z o.o. (interpretacja Dyrektora KIS z 23.11.2021 r., 0115- KDIT1.4011.634.2020.2.KK)
   • 7.8.1. Stan faktyczny/zdarzenie przyszłe opisane w interpretacji
   • 7.8.2. Pytanie – zagadnienie analizowane w interpretacji
   • 7.8.3. Wnioski z interpretacji
  • 7.9. Odsetki od pożyczki uiszczane przez spółkę komandytową na rzecz komandytariusza jako koszty podatkowe – z uwzględnieniem limitu w zaliczaniu do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego na podstawie art. 15c PDOPrU (interpretacja Dyrektora KIS z 15.4.2021 r., 0111-KDIB1-3.4010.618.2020.2.BM)
   • 7.9.1. Stan faktyczny/zdarzenie przyszłe opisane w interpretacji
   • 7.9.2. Pytanie – zagadnienie analizowane w interpretacji
   • 7.9.3. Wnioski z interpretacji
  • 7.10. Spółka komandytowa a ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych usług niematerialnych oraz licencji nabywanych od podmiotów powiązanych – art. 15e PDOPrU (interpretacja Dyrektora KIS z 8.4.2021 r., 0111-KDIB1-2.4010.5.2021.2.ANK)
   • 7.10.1. Stan faktyczny/zdarzenie przyszłe opisane w interpretacji
   • 7.10.2. Pytanie – zagadnienie analizowane w interpretacji
   • 7.10.3. Wnioski z interpretacji

Rozdział III. Podatek od niezrealizowanych zysków (exit tax) (Mikołaj Jabłoński)

 • 1. Uwagi ogólne
 • 2. Przedmiot opodatkowania
  • 2.1. Uwagi ogólne
  • 2.2. Przeniesienie składnika majątku
   • 2.2.1. Przeniesienie składnika majątku do zagranicznego zakładu polskiego rezydenta podatkowego
   • 2.2.2. Przeniesienie składnika majątku do zagranicznego zakładu zagranicznego rezydenta podatkowego
   • 2.2.3. Przeniesienie do innego państwa całości lub części działalności zagranicznego rezydenta podatkowego
 • 3. Zmiana rezydencji podatkowej
 • 4. Inne przypadki opodatkowania w ramach exit tax
 • 5. Wyjątki od zasady opodatkowania w ramach exit tax
  • 5.1. Wyłączenia
  • 5.2. Zwolnienia podatkowe
 • 6. Podstawa opodatkowania – dochód z niezrealizowanych zysków
 • 7. Stawka podatku i deklaracje
 • 8. Rozłożenie podatku na raty
  • 8.1. Zabezpieczenie zapłaty podatku
  • 8.2. Decyzja w sprawie rozłożenia podatku na raty
  • 8.3. Dodatkowe obowiązki informacyjne
 • 9. Analiza wybranych interpretacji Dyrektora KIS
  • 9.1. Połączenie transgraniczne
  • 9.2. Przetransportowanie maszyn w celu wykonania prac o charakterze budowlanym
  • 9.3. Przeniesienie majątku między oddziałami zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce

Rozdział IV. Podatek u źródła (Mikołaj Jabłoński, Marek Wołyński)

 • 1. Mechanizm pay and refund
  • 1.1. Uwagi ogólne
  • 1.2. Wniosek o zwrot podatku na podstawie art. 28b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • 2. Należyta staranność
  • 2.1. Uwagi ogólne
  • 2.2. Zakres stosowania obowiązku dochowania należytej staranności
  • 2.3. Dochowanie należytej staranności
   • 2.3.1. Weryfikacja dokumentów pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym
   • 2.3.2. Weryfikacja rezydencji podatkowej kontrahenta
   • 2.3.3. Weryfikacja statusu kontrahenta jako podatnika oraz rzeczywistego właściciela należności
 • 3. Rzeczywisty właściciel należności
  • 3.1. Uwagi ogólne
  • 3.2. Przesłanka prowadzenia rzeczywistej działalności
  • 3.3. Przedstawiciel, powiernik lub inny podmiot zobowiązany do przekazania należności
 • 4. Pozostałe zagadnienia
  • 4.1. Odroczenie stosowania nowych przepisów
  • 4.2. Certyfikaty rezydencji (ważność)

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 214
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 360 g
 • ISBN: 978-83-8235-127-9
 • EAN: 9788382351279
 • Kod serwisu: 00878700

Kategorie

Tagi