Bestseller

Notariat. Czynności notarialne. Praxis

Promocyjna cena
%
 • 296,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 279,20 zł
  Cena katalogowa: 349,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Redakcja: dr Andrzej Jan Szereda

Autor: Monika Barczuk, Krzysztof Beger-Smurzyński, dr Patryk Bender , dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB, Joanna Biernacka, not. Przemysław Biernacki, dr hab. Paweł A. Blajer, prof. UJ, dr Magdalena Bławat, not. Marek Bocian, dr Krzysztof Buk, Justyna Ceterowska, prof. UŁ dr hab. Maciej Chmieliński, Jacek Daleszyński, adw. dr Joanna Derlatka, prof. dr hab. Adam Doliwa, dr Anna Domańska, Włodzimierz Fijałkowski, dr Krzysztof Gołębiowski, dr hab. Wojciech Gonet, not. Krzysztof Grabicki, SSO dr hab. Anna Hrycaj, prof. Uczelni Łazarskiego, Rafał Jabłoński, adw. dr Barbara Jelonek-Jarco, not. Waldemar Jeziorski, dr Patryk K. Jończyk, dr Joanna Kaczmarek, Radosław Kaniecki, dr Rafał Kapkowski, Wiktor Karpowicz, Katarzyna Karska, Karolina Kasper, Wiktoria Kolańska, adw. dr Marcin Kostwiński, Wojciech Krakowiak, prof. dr hab. Małgorzata Z. Król, dr Katarzyna Kryla-Cudna, dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ, Adrianna Lipke-Fronc, r.pr. dr Dominik Lubasz, not. dr Anna Marciniak-Sikora, dr Piotr Marquardt, dr Wiktor P. Matysiak, UŁ, Wojciech Mieczkowski , not. Grzegorz Mikołajczuk, adw. dr Joanna Mikołajczyk, dr Piotr Mikołajczyk, Bartosz Mrugała, dr Małgorzata Muszalska, Kinga Nałęcz, dr Filip Nowak, dr Halina Nowara-Bacz, dr Marta Anna Nowocień, dr Jarosław Olesiak, dr Łukasz Pajor, Karolina Pietkowska-Haas, Szymon Posadzy, adw. dr Piotr Rodziewicz, dr Szymon Romanow, dr Katarzyna Rymanowska-Mrugała, Beata Sadowska, dr Justyna Sadowska, Monika Setkowicz, Piotr Siciński, not. Piotr Skibiński , dr hab. Andrzej Stempniak, prof. WSKM, dr hab. Radosław Strugała, prof. UWr, r.pr. dr Tomasz Strumiłło, Aleksander Szymański, r. pr Katarzyna Szymura-Strumiłło, dr Lilija Twardosz, Marek Watrakiewicz, dr Maciej Węgierski, dr Łukasz Węgrzynowski, Elżbieta Wieprzkowicz, Joanna Wieprzkowicz-Łyżeń, dr Michał Wilk, dr Aneta Wilkowska-Płóciennik, Jakub Wirski, mec. Katarzyna Wojciechowska-Mytych, dr Agata Wróbel-Kryńska, dr Julita Zawadzka

Kompleksowe omówienie wszystkich aspektów pracy notariusza. Komentarz udziela odpowiedzi na problemy, z jakimi może wiązać się dokonywanie czynności notarialnych. Publikacja zawiera również liczne przykłady, praktyczne wskazówki i odwołania do praktyki orzeczniczej... więcej ›

Opis książki

Notariat. Czynności notarialne to publikacja, która w ujęciu systemowym omawia wszystkie aspekty pracy notariusza - w tym również związane z prowadzeniem kancelariiPublikacja stanowi nowość na rynku prawniczym. W sposób kompleksowy Autorzy udzielają Czytelnikowi odpowiedzi na wszelkie problemy, z jakimi może wiązać się dokonywanie czynności notarialnych i sama praca notariusza.

Połączenie zagadnień materialnoprawnych i procesowych w publikacji, pomoże w procesie stosowania prawa w praktyce. System wzajemnych odesłań tworzy gotowe do pracy rozwiązania. Liczne przykłady, wskazówki i odwołania do praktyki orzeczniczej ułatwiają zrozumienie poruszanej tematyki. Publikacja pomaga interpretować istniejące przepisy, które w całości lub fragmentach są cytowane, uwzględnia najnowsze orzecznictwo i dorobek doktryny. Ponadto zawiera inne wzory lub fragmenty klauzul, które są niezbędne, aby skutecznie przygotować akt notarialny. Dzięki precyzyjnej strukturze publikacji, Praxis pozwala Czytelnikowi na szybkie odnalezienie konkretnego zagadnienia.

Notariat został podzielony tematycznie na części, które dotyczą m.in.:

 • notariusza i kancelarii notarialnej (m.in.: status prawny notariusza, jego pozycja w systemie organów ochrony prawnej z notarialną jurysdykcją prewencyjna, zasięg jurysdykcji polskich notariuszy, odpowiedzialność notariusza);
 • czynności notarialnych (m.in.: ogólne obowiązki notariusza przy czynnościach urzędowych, odmowa dokonania czynności notarialnej; swoiste czynności notarialne);
 • części ogólnej prawa cywilnego (interpretacja przepisów z zakresu osób, mienia, zawarcia umowy czy terminu i warunku);
 • reprezentacji stron czynności notarialnych (m.in.: przedstawicielstwo, reprezentacja Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów reprezentujących cele publiczne, kościelnych osób prawnych czy też spółek prawa handlowego);
 • prawa rzeczowego (własność, użytkowanie wieczyste, służebności, zastaw, hipoteka, posiadanie);
 • oznaczenia i przeznaczenia nieruchomości (geodezja i kataster, podziały nieruchomości, planowanie przestrzenne);
 • ograniczeń w obrocie nieruchomościami (nieruchomości rolne i leśne, prawa pierwokupu, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców);
 • prawa lokalowego (m.in.: odrębna własność lokali, spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu;
 • ksiąg wieczystych i postępowania wieczystoksięgowego (m.in.: księgi wieczyste, ich istota oraz budowa, zasady przeprowadzania postępowania wieczystoksięgowego);
 • zobowiązań (m.in.: zasady ogólne, wielkość dłużników i wierzycieli, umowa przedwstępna, wykonanie zobowiązań; potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, zmiana wierzyciela lub dłużnika, a także omówienie wybranych umów);
 • prawa rodzinnego (m.in.: małżeński ustrój majątkowy, czynności małżonka wywołujące skutki wobec majątku wspólnego, podział majątku wspólnego, wykonywanie władzy rodzicielskiej czy też wskazówki dotyczące sporządzania umów alimentacyjnych;
 • prawa spadkowego (m.in.: dziedziczenie ustawowe, rozporządzenia na wypadek śmierci, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, wykaz inwentarza, poświadczenie dziedziczenia, europejskie poświadczenie spadkowe, zarząd sukcesyjny, dział spadku, umowy dotyczące spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych);
 • prawa korporacyjnego (dotyczącej tematyki spółek osobowych, komandytowo-akcyjnych, kapitałowych czy też akcyjnych, a także wykaz funkcjonujących w Polsce czy Europie rejestrów);
 • upadłości, restrukturyzacji i problematyki egzekucyjnej (omówiono pojęcia upadłości, restrukturyzacji, notarialnych tytułów egzekucyjnych i czynności notarialnych związanych z postępowaniem egzekucyjnym, np. zbycie przedmiotu w toku egzekucji);
 • prawa prywatnego międzynarodowego (pojęcie prawa międzynarodowego, budowę i rodzaje norm kolizyjnych czy też główne problemy, jakie wiążą się ze stosowaniem prawa obcego w praktyce notarialnej);
 • podatków w praktyce notarialnej (m.in.: podatki od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, VAT czy podatki dochodowe, a także przedstawiono schematy podatkowe);
 • obowiązków notariusza jako instytucji obowiązkowej (uprawnienia i powinności notariusza);
 • wynagrodzenia notariusza (oprócz zagadnień ogólnych, wyjaśniono regulację taksy notariusza).

Autorami publikacji są w szczególności notariusze, jednak przy opracowaniu poszczególnych zagadnień biorą udział także sędziowie, komornicy, adwokaci, radcowie prawni czy doradcy podatkowi. Niezwykle dobre przygotowanie publikacji wynika także z faktu, że niektórzy Autorzy łączą praktykę z teorią, pracując w odpowiedniej kancelarii dzielą się swoją wiedza także poprzez wykładanie na uczelniach, pisanie artykułów czy publikacji naukowych.

Publikacja pozwoli na:

 • zapoznanie się z każdym aspektem pracy notariusza;
 • przygotowanie aktu notarialnego z odpowiedniej dziedziny prawa;
 • dokładne zaznajomienie się z pożądaną tematyką;
 • uniknięcie problemów, które pojawiają się podczas pracy notariusza i kancelarii notarialnej;
 • sprawdzenie jakie jest najlepsze rozwiązanie danego problemu.

Książka skierowana jest do wszystkich notariuszy, ponieważ stanowi systemowe omówienie aspektów pracy. Będzie przydatna przede wszystkim dla notariuszy zakładających swoja kancelarię i zaczynających karierę w notariacie. Polecana również dla zastępców notariuszy, a także aplikantów notarialnych. Ponadto dla praktyków zawodów prawniczych – adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz, jako literatura uzupełniająca, dla studentów, którzy wiążą swoją karierę zawodową z pracą notariusza oraz osób zainteresowanych poruszaną tematyką.

Publikacja pod patronatem Polskiego Instytutu Notarialnego POLINot.

Spis treści

Przedmowa

Autorzy

Wykaz skrótów

Część I. Notariusz i kancelaria notarialna

 • § 1. Zagadnienia ogólne
  • I. Status prawny notariusza
  • II. Pozycja notariusza w systemie organów ochrony prawnej z notarialną jurysdykcją prewencyjną
  • III. Zasięg jurysdykcji polskich notariuszy
  • IV. Odpowiedzialność notariusza (dyscyplinarna, karna, cywilna)
 • § 2. Kancelaria notarialna
  • I. Pojęcie
  • II. Formy organizacyjnoprawne kancelarii notarialnej
  • III. Biurowość kancelarii notarialnej
  • IV. Likwidacja kancelarii notarialnej

Część II. Czynności notarialne. Zagadnienia ogólne

 • § 1. Uwagi wprowadzające
  • I. Rodzaje czynności notarialnych
  • II. Formy czynności notarialnych i ich funkcje
  • III. Zagadnienia szczególne dotyczące dokumentów notarialnych
  • IV. Protokoły, protesty, przyjmowanie na przechowanie i poświadczenia
  • V. Zastępowanie notariusza przy czynnościach urzędowych
 • § 2. Ogólne obowiązki notariusza przy czynnościach urzędowych
  • I. Ochrona danych osobowych w kancelariach notarialnych
  • II. Niezależność i bezstronność
  • III. Wyłączenie notariusza od czynności
  • IV. Należyta staranność, obowiązek zabezpieczenia praw i interesów stron i osób trzecich
  • V. Język czynności notarialnych
  • VI. Piecza notariusza nad osobami dokonującymi czynności
  • VII. Pojęcie i sposoby stwierdzania tożsamości
 • § 3. Odmowa dokonania czynności notarialnej
  • I. Charakter prawny odmowy dokonania czynności notarialnej
  • II. Podstawy odmowy
  • III. Tryb odmowy dokonania czynności notarialnej
  • IV. Zaskarżenie odmowy

Część III. Część ogólna prawa cywilnego

 • § 1. Osoby
  • I. Zdolność prawna
  • II. Zdolność do czynności prawnych
  • III. Reprezentacja osoby niemającej zdolności do czynności prawnych
  • IV. Reprezentacja osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych
 • § 2. Mienie
  • I. Pojęcie mienia
  • II. Mienie a majątek
  • III. Mienie państwowe
  • IV. Mienie samorządu terytorialnego
 • § 3. Zawarcie umowy
  • I. Tryby zawierania umów
  • II. Ofertowy tryb zawarcia umowy
 • § 4. Termin i warunek
  • I. Uwagi ogólne na temat terminu i warunku
  • II. Termin
  • III. Warunek

Część IV. Reprezentacja stron czynności notarialnych

 • § 1. Przedstawicielstwo
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Skuteczność przedstawicielstwa
  • III. Skutki działania przez przedstawiciela bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu
  • IV. Pełnomocnictwo
  • V. Rodzaje pełnomocnictw
  • VI. Konstrukcja prawna prokury
  • VII. Szczegółowe regulacje dotyczące prokury
 • § 2. Reprezentacja Skarbu Państwa
  • I. Ogólna charakterystyka Skarbu Państwa
  • II. Reprezentacja Skarbu Państwa. Zagadnienia ogólne
  • III. Zasady reprezentowania Skarbu Państwa
  • IV. Sposoby reprezentowania Skarbu Państwa
  • V. Reprezentowanie Skarbu Państwa przez inne podmioty
  • VI. Reprezentowanie Skarbu Państwa przez pełnomocników
  • VII. Materialnoprawne skutki wadliwej reprezentacji Skarbu Państwa
  • VIII. Reprezentacja procesowa Skarbu Państwa
 • § 3. Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Podstawowe zasady reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego
  • III. Szczególne zasady reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego
  • IV. Kontrasygnata
  • V. Reprezentacja procesowa jednostek samorządu terytorialnego
 • § 4. Reprezentacja państwowych i samorządowych osób prawnych
  • I. Reprezentacja państwowych osób prawnych – uwagi ogólne
  • II. Reprezentacja państwowych osób prawnych wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 2–33 ZasZarzMieniemPU
  • III. Reprezentacja samorządowych osób prawnych
 • § 5. Reprezentacja podmiotów realizujących cele publiczne (fundacje, stowarzyszenia, niepubliczne uczelnie, związki zawodowe, izby rolnicze, cechy rzemiosł)
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Reprezentacja fundacji
  • III. Reprezentacja stowarzyszenia
  • IV. Reprezentacja niepublicznych uczelni
  • V. Reprezentacja związków zawodowych
  • VI. Reprezentacja izb rolniczych
  • VII. Reprezentacja cechów rzemiosł
 • § 6. Reprezentacja wyznaniowej osoby prawnej
  • I. Uwagi ogólne, pojęcie wyznaniowej osoby prawnej
  • II. Reprezentacja osób prawnych związków wyznaniowych, których sytuacji prawnej i majątkowej nie regulują ustawy szczególne
  • III. Reprezentacja osób prawnych Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
  • IV. Reprezentacja osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
  • V. Uwagi końcowe, przykłady uregulowań dotyczących innych związków wyznaniowych
 • § 7. Reprezentacja w spółkach prawa handlowego
  • I. Zagadnienia wstępne
  • II. Reprezentacja w spółkach osobowych
  • III. Reprezentacja w spółkach kapitałowych
  • IV. Inne podmioty uprawnione do reprezentacji spółek prawa handlowego
 • § 8. Reprezentacja pozostałych podmiotów i jednostek (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnie)
  • I. Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej
  • II. Reprezentacja spółdzielni

Część V. Prawo rzeczowe

 • § 1. Własność
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Przeniesienie własności
  • III. Zasiedzenie
  • IV. Współwłasność
  • V. Pierwokup w przypadku współwłasności
  • VI. Budynek na cudzym gruncie – art. 231 KC
 • § 2. Użytkowanie wieczyste
  • I. Konstrukcja prawna użytkowania wieczystego
  • II. Przedmiot i podmiot użytkowania wieczystego
  • III. Treść prawa użytkowania wieczystego
  • IV. Powstanie użytkowania wieczystego
  • V. Podstawowe uprawnienia użytkownika wieczystego
  • VI. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego
  • VII. Zasiedzenie
  • VIII. Odrębna własność lokali w budynku położonym na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste
  • IX. Obciążenia prawa użytkowania wieczystego
  • X. Podstawowe obowiązki użytkownika wieczystego
  • XI. Czas trwania użytkowania wieczystego
  • XII. Wygaśnięcie użytkowania wieczystego
 • § 3. Użytkowanie
  • I. Użytkowanie – uwagi ogólne
  • II. Przedmiot użytkowania
  • III. Treść prawa użytkowania
  • IV. Ustanowienie użytkowania
  • V. Użytkowanie nieprawidłowe
  • VI. Niezbywalność użytkowania
  • VII. Relacje między właścicielem a użytkownikiem
  • VIII. Wygaśnięcie użytkowania
  • IX. Wpis użytkowania do księgi wieczystej
 • § 4. Służebności
  • I. Służebności – uwagi ogólne
  • II. Służebności gruntowe
  • III. Służebności osobiste
  • IV. Służebność przesyłu
 • § 5. Zastaw i hipoteka
  • I. Zastaw
  • II. Hipoteka
 • § 6. Posiadanie
  • I. Pojęcie posiadania
  • II. Przeniesienie posiadania
  • III. Posiadanie a „czynności działowe"

Część VI. Oznaczenie i przeznaczenie nieruchomości

 • § 1. Geodezja i kataster
  • I. Geodezja
  • II. Ewidencja gruntów i budynków (kataster)
 • § 2. Podziały nieruchomości
  • I. Ratio legis i zakres przedmiotowy regulacji o podziale nieruchomości
  • II. Wszczęcie postępowania
  • III. Zasady podziału z urzędu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • § 3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  • I. Planowanie przestrzenne a granice prawa własności
  • II. Pojęcia podstawowe
  • III. Akty planowania przestrzennego
  • IV. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
  • V. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  • VI. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • VII. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • VIII. Wypis i wyrys z planu
  • IX. Opłata skarbowa za wydanie wypisu lub wyrysu z planu lub studium
  • X. Opłata planistyczna
  • XI. Obowiązek informacyjny notariusza wynikający z art. 37 PlanZagospU
  • XII. Gminny program rewitalizacji
  • XIII. Umowa urbanistyczna

Część VII. Ograniczenia w obrocie nieruchomościami

 • § 1. Nieruchomości rolne
  • I. Zagadnienia wprowadzające
  • II. Zakres przedmiotowy UstRolU
  • III. Nieruchomości rolne wyłączone z zakresu stosowania UstRolU
  • IV. Gospodarstwo rolne
  • V. Rolnik indywidualny oraz dowody potwierdzające jego status
  • VI. Wyjątki od zasady nabycia nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego
  • VII. Zgoda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
  • VIII. Obowiązki i zakazy związane z nabyciem nieruchomości rolnej (art. 2b UstRolU)
  • IX. Prawo pierwokupu i prawo nabycia w UstRolU
  • X. Spółki prawa handlowego w UstRolU
  • XI. Konsekwencje naruszenia przepisów UstRolU
  • XII. Zagadnienia intertemporalne stosowania UstRolU
 • § 2. Nieruchomości leśne
  • I. Zagadnienia wprowadzające
  • II. Status prawny gruntów leśnych jako składnika gospodarstwa rolnego
  • III. Pojęcie lasu w LasU
  • IV. Prawo pierwokupu i prawo nabycia z LasU
 • § 3. Wykaz pozostałych praw pierwokupu
  • I. Uwagi wstępne
  • II. Uwagi ogólne dotyczące prawa pierwokupu
  • III. Procedura sprzedaży rzeczy objętej prawem pierwokupu
  • IV. Wykaz najważniejszych praw pierwokupu (tabela)
 • § 4. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
  • I. Zakres regulacji
  • II. Nabycia podlegające ograniczeniom ustawowym (z omówieniem rygoru nieważności)
  • III. Wyłączenia stosowania ustawy (art. 7 NierCudzU)
  • IV. Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia (art. 8 NierCudzU)
  • V. Promesa − przyrzeczenie wydania zezwolenia
  • VI. Treść i okres ważności zezwolenia
  • VII. Obowiązki notariusza wynikające z ustawy

Część VIII. Prawo lokalowe

 • § 1. Problematyka dotycząca odrębnej własności lokali
  • I. Uwagi ogólne dotyczące lokalu jako przedmiotu odrębnej własności
  • II. Umowa z art. 9 WłLokU
  • III. Umowa deweloperska
  • IV. Umowa przedwstępna ustanowienia odrębnej własności lokalu
  • V. Ustanowienie odrębnej własności lokalu
  • VI. Podział lokalu oraz nieruchomości wspólnej do używania
  • VII. Zarząd nieruchomością wspólną
  • VIII. Podział i połączenie lokali stanowiących odrębne nieruchomości
  • IX. Zbycie części nieruchomości wspólnej i obciążenie nieruchomości wspólnej
 • § 2. Spółdzielcze własnościowe prawa
  • I. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jako ograniczone prawo rzeczowe
  • II. Problematyka intertemporalna
  • III. Powstanie, zbycie i obciążenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • IV. Zagadnienia związane z zakładaniem ksiąg wieczystych
  • V. Przekształcenie SWP

Część IX. Księgi wieczyste i postępowanie wieczystoksięgowe

 • § 1. Księga wieczysta
  • I. Cel prowadzenia
  • II. Budowa księgi wieczystej
  • III. Księgi dawne i Zbiory dokumentów
 • § 2. Postępowanie wieczystoksięgowe
  • I. Zasady postępowania wieczystoksięgowego
  • II. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej
  • III. Księgi wieczyste a czynności notariusza
  • IV. Pobór opłat sądowych i zwolnienie od kosztów sądowych

Część X. Zobowiązania

 • § 1. Zasady ogólne i wykonanie zobowiązań
  • I. Umowne modyfikacje zasad wykonywania zobowiązania
  • II. Umowne modyfikacje odpowiedzialności odszkodowawczej
  • III. Notarialna umowa o świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum)
 • § 2. Wielość dłużników i wierzycieli
  • I. Uwagi ogólne o wielości dłużników i wierzycieli
  • II. Zobowiązania solidarne
  • III. Zobowiązania niepodzielne i podzielne
 • § 3. Umowa przedwstępna
  • I. Umowa przedwstępna – uwagi ogólne
  • II. Umowa przedwstępna a umowa zobowiązująca niewywołująca skutku rozporządzającego
  • III. Umowa przedwstępna jednostronnie zobowiązująca i dwustronnie zobowiązująca. Umowa przedwstępna na rzecz osoby trzeciej
  • IV. Rodzaje umów, do zawarcia których mogą zobowiązać się strony w umowie przedwstępnej
  • V. Treść umowy przedwstępnej
  • VI. Forma umowy przedwstępnej
  • VII. Zmiana strony umowy przedwstępnej
  • VIII. Umowa przedwstępna jako sposób zabezpieczenia wierzytelności
  • IX. Roszczenia z umowy przedwstępnej
  • X. Ujawnienie roszczenia z umowy przedwstępnej w księdze wieczystej
  • XI. Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej
 • § 4. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu
  • I. Uwagi wprowadzające
  • II. Potrącenie
  • III. Odnowienie
  • IV. Zwolnienie z długu
 • § 5. Przelew
  • I. Charakterystyka ogólna przelewu
  • II. Dopuszczalność przelewu i jej ograniczenia
  • III. Forma czynności prawnych prowadzących do przelewu
  • IV. Przedmiot i zakres przelewu
 • § 6. Część szczególna. Wybrane umowy
  • I. Najem, najem okazjonalny, najem instytucjonalny
  • II. Dzierżawa
  • III. Ugoda
  • IV. Darowizna
  • V. Umowa przekazania nieruchomości
  • VI. Dożywocie
  • VII. Sprzedaż
  • VIII. Zamiana

Część XI. Prawo rodzinne

 • § 1. Małżeńskie ustroje majątkowe
  • I. Ustrój ustawowy. Zaliczanie do majątków
  • II. Umowy majątkowe małżeńskie
  • III. Przesunięcia majątkowe pomiędzy majątkami
 • § 2. Czynności małżonka wywołujące skutki wobec majątku wspólnego
  • I. Czynności wymagające zgody drugiego małżonka
  • II. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości a zgoda małżonka zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 KRO
  • III. Zgoda drugiego małżonka na udzielenie przez jednego z małżonków pełnomocnictwa osobie trzeciej do zbycia nieruchomości z majątku wspólnego
 • § 3. Podział majątku wspólnego
  • I. Przedmiot podziału majątku wspólnego
  • II. Wspólność majątkowa małżeńska
  • III. Przesłanki ustania wspólności majątkowej małżeńskiej
  • IV. Skutki ustania wspólności majątkowej małżeńskiej
  • V. Rodzaje podziału majątku wspólnego
  • VI. Zasada swobody umów
  • VII. Koszty aktu notarialnego
 • § 4. Władza rodzicielska, opieka, kuratela
  • I. Pojęcie władzy rodzicielskiej
  • II. Zarząd majątkiem dziecka
  • III. Reprezentacja dziecka przez rodziców i możliwości samodzielnego działania przez dziecko w obrocie
  • IV. Opieka i kuratela
  • V. Protokołowanie oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa (art. 74 KRO)
  • VI. Wybrane zagadnienia szczegółowe
 • § 5. Umowy alimentacyjne
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Treść obowiązku alimentacyjnego
  • III. Zakres świadczeń alimentacyjnych
  • IV. Podmioty uprawnione i zobowiązane
  • V. Kolejność realizacji obowiązku alimentacyjnego (art. 129–132 KRO)
  • VI. Przesłanki uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego
  • VII. Forma umowy alimentacyjnej
  • VIII. Treść umowy alimentacyjnej
  • IX. Umowa alimentacyjna a ustalenie świadczeń alimentacyjnych prawomocnym wyrokiem sądu lub ugodą zawartą przed sądem albo mediatorem
  • X. Wzór umowy alimentacyjnej zawartej pomiędzy zobowiązanym rodzicem i uprawnionym małoletnim dzieckiem

Część XII. Prawo spadkowe

 • § 1. Dziedziczenie ustawowe
  • I. Ogólna charakterystyka dziedziczenia ustawowego
  • II. Spadkobiercy ustawowi
  • III. Szczególna sytuacja prawna małżonka spadkodawcy
  • IV. Szczególne uprawnienia dziadków spadkodawcy
 • § 2. Rozporządzenia na wypadek śmierci
  • I. Swoboda testowania i jej granice
  • II. Testament
  • III. Ustanowienie spadkobiercy
  • IV. Zapis zwykły i polecenie
  • V. Zapis windykacyjny
  • VI. Wykonawca testamentu
 • § 3. Zachowek
  • I. Zagadnienia ogólne
  • II. Funkcje zachowku
  • III. Osoby uprawnione do zachowku
  • IV. Krąg osób wyłączonych od zachowku
  • V. Dziedziczenie roszczenia o zachowek
  • VI. Krąg osób zobowiązanych do zapłaty zachowku
  • VII. Wysokość zachowku
  • VIII. Podstawowe zasady obliczania wysokości zachowku
  • IX. Odpowiedzialność obdarowanych za zapłatę zachowku
  • X. Darowizna a umowa o dożywocie
  • XI. Testament negatywny
  • XII. Umowa o zrzeczeniu się prawa do zachowku
  • XIII. Podsumowanie
 • § 4. Przyjęcie i odrzucenie spadku
  • I. Uwagi wprowadzające
  • II. Podmioty uprawnione do złożenia oświadczenia spadkowego
  • III. Złożenie przez spadkobiercę oznaczonego oświadczenia spadkowego i jego skutki prawne
  • IV. Tryby i formy złożenia oświadczenia spadkowego
  • V. Cechy oświadczenia spadkowego i jego składniki
  • VI. Warunki złożenia i przyjęcia oświadczenia co do spadku
  • VII. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
 • § 5. Wykaz inwentarza
  • I. Wprowadzenie
  • II. Spis inwentarza a wykaz inwentarza
  • III. Tryby złożenia wykazu inwentarza
  • IV. Podmioty uprawnione do złożenia wykazu inwentarza
  • V. Treść wykazu inwentarza
  • VI. Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza
  • VII. Uzupełnienie wykazu inwentarza
 • § 6. Poświadczenie dziedziczenia
  • I. Wprowadzenie
  • II. Czynności przygotowawcze
  • III. Protokół dziedziczenia
  • IV. Akt poświadczenia dziedziczenia
  • V. Rejestracja aktu poświadczenia dziedziczenia
  • VI. Skutki zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia
  • VII. Obowiązki notariusza po zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia
  • VIII. Uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia
  • IX. Sprostowanie aktu poświadczenia dziedziczenia
 • § 7. Europejskie poświadczenie spadkowe
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego
  • III. Problematyka poświadczonego odpisu europejskiego poświadczenia spadkowego
  • IV. Zmiana i uchylenie europejskiego poświadczenia spadkowego
  • V. Sprostowanie europejskiego poświadczenia spadkowego
  • VI. Zawieszenie skutków europejskiego poświadczenia spadkowego
  • VII. Przyjmowanie dokumentów urzędowych
  • VIII. Dokonywanie czynności przez notariusza na podstawie orzeczeń i dokumentów urzędowych pochodzących z innych państw członkowskich UE
 • § 8. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej
  • I. Wprowadzenie
  • II. Powołanie zarządcy sukcesyjnego
  • III. Akt powołania zarządcy sukcesyjnego
  • IV. Wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku
  • V. Odwołanie zarządcy sukcesyjnego
  • VI. Akt notarialny obejmujący zgodę osoby uprawnionej na odwołanie zarządcy sukcesyjnego
  • VII. Protokół rezygnacji zarządcy sukcesyjnego
  • VIII. Obowiązek zgłoszenia do CEIDG informacji dotyczących zarządu sukcesyjnego
 • § 9. Dział spadku
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Zagadnienia praktyczne
  • III. Nieruchomości rolne a dział spadku
  • IV. Zaliczenie darowizn na schedę spadkową
 • § 10. Umowy dotyczące spadku
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Zakaz umów o spadek po osobie żyjącej (art. 1047 KC)
  • III. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia (art. 1048–1050 KC)
  • IV. Umowa o zbycie spadku (art. 1051–1057 KC)
 • § 11. Dziedziczenie gospodarstw rolnych
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Dział spadku zawierającego gospodarstwo rolne
  • III. Odpowiedzialność za długi spadkowe związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
  • IV. Zachowek a gospodarstwo rolne

Część XIII. Prawo korporacyjne

 • § 1. Spółki osobowe
  • I. Zagadnienia ogólne
  • II. Spółka jawna
  • III. Spółka partnerska
  • IV. Spółka komandytowa
  • V. Spółka komandytowo-akcyjna
 • § 2. Spółki kapitałowe
  • I. Zagadnienia ogólne
  • II. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • III. Prosta spółka akcyjna
  • IV. Spółka akcyjna
 • § 3. Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych
  • I. Łączenie się spółek
  • II. Podział spółki
  • III. Przekształcanie spółek
 • § 4. Wykaz rejestrów podmiotów grupowych w Polsce
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Krajowy Rejestr Sądowy
  • III. Ewidencja uczelni niepublicznych prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej i Szkolnictwa Wyższego
  • IV. Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych
  • V. Ewidencja partii politycznych prowadzona przez Sąd Okręgowy w Warszawie
  • VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy
  • VI. Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • VII. Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
  • VIII. Rejestry stowarzyszeń zwykłych prowadzone przez starostów
  • IX. Rejestry kół łowieckich prowadzone przez zarządy okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego
  • X. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • XI. Rejestr Funduszy Inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie
  • VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy
  • XII. Rejestr Funduszy Emerytalnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie
  • VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy
  • XIII. Rejestry akcjonariuszy
 • § 5. Europejskie rejestry spółek
  • I. Wstęp
  • II. Belgia
  • III. Bułgaria
  • IV. Czechy
  • V. Dania
  • VI. Niemcy
  • VII. Estonia
  • VIII. Irlandia
  • IX. Grecja
  • X. Hiszpania
  • XI. Francja
  • XII. Chorwacja
  • XIII. Włochy
  • XIV. Cypr
  • XV. Łotwa
  • XVI. Litwa
  • XVII. Luksemburg
  • XVIII. Węgry
  • XIX. Malta
  • XX. Niderlandy
  • XXI. Austria
  • XXII. Portugalia
  • XXIII. Rumunia
  • XXIV. Słowenia
  • XXV. Słowacja
  • XXVI. Finlandia
  • XXVII. Szwecja
  • XXVIII. Wielka Brytania

Część XIV. Upadłość, restrukturyzacja, postępowanie zabezpieczające i problematyka egzekucyjna

 • § 1. Prawo upadłościowe w praktyce notarialnej
  • I. Uwagi wprowadzające
  • II. Zdolność upadłościowa
  • III. Zabezpieczenie majątku dłużnika po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
  • IV. Skutki ogłoszenia upadłości
  • V. Likwidacja masy upadłości
  • VI. Sprzedaż upadłościowa
 • § 2. Restrukturyzacja
  • I. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych
  • II. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
  • III. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
  • IV. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do osoby dłużnika
  • V. Organy postępowania restrukturyzacyjnego
  • VI. Informacje o stronie czynności notarialnej istotne z punktu widzenia postępowania restrukturyzacyjnego
  • VII. Akt notarialny z udziałem dłużnika, wobec którego jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne
  • VIII. Dłużnik, który złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
  • IX. Dłużnik, wobec którego otwarto przyspieszone postępowanie układowe albo postępowanie układowe i ustanowiono nadzorcę sądowego
  • X. Dłużnik, któremu odebrano zarząd własny majątkiem i ustanowiono zarządcę
  • XI. Dłużnik, któremu w postępowaniu sanacyjnym pozostawiono albo przywrócono zarząd własny majątkiem
  • XII. Akt notarialny z udziałem małżonka dłużnika, wobec którego jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne
  • XIII. Szczególne skutki otwarcia postępowania sanacyjnego dla spadków, do których powołany jest dłużnik
  • XIV. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności prawnych dłużnika w postępowaniu sanacyjnym
  • XV. Reprezentacja dłużnika oraz konieczne zgody na dokonywanie czynności prawnych przez dłużnika w trakcie wykonywania układu
 • § 3. Notarialne tytuły egzekucyjne
  • I. Wprowadzenie
  • II. Ewolucja brzmienia art. 777 KPC
  • III. Zagadnienia ogólne dotyczące notarialnych tytułów egzekucyjnych
  • IV. Tytuł z art. 777 § 1 pkt 4 KPC
  • V. Tytuł z art. 777 § 1 pkt 5 KPC
  • VI. Tytuł z art. 777 § 1 pkt 6 KPC
  • VII. Tytuły związane ze stosowaniem OchrLokU
 • § 4. Czynności notarialne związane z postępowaniem egzekucyjnym i zabezpieczającym
  • I. Egzekucja z nieruchomości
  • II. Zajęcie nieruchomości
  • III. Zarząd zajętą nieruchomością
  • IV. Skutki sprzedaży egzekucyjnej
  • V. Egzekucja przez zarząd przymusowy
  • VI. Zajęcie wierzytelności z depozytu notarialnego

Część XV. Prawo prywatne międzynarodowe

 • § 1. Zagadnienia ogólne
  • I. Pojęcie prawa prywatnego międzynarodowego
  • II. Budowa i rodzaje norm kolizyjnych
  • III. Sposoby ustalania prawa obcego
 • § 2. Prawo prywatne międzynarodowe w praktyce notarialnej
  • I. Polska ustawa na tle regulacji prawa kolizyjnego UE (relacja między PrPrywM65 i PrPrywM) – wybrane zagadnienia
  • II. Analiza zasadniczych postanowień PrPrywM
 • § 3. Część szczegółowa
  • I. Uwagi ogólne dotyczące konwencji, w których uczestniczy Polska, wraz z wykazem konwencji istotnych dla praktyki notariusza
  • II. Ogólne uwagi dotyczące uczestnictwa Polski w UE (acquis communautaire, rozporządzenie – dyrektywa, TSUE)
  • III. Uwierzytelnienie (legalizacja) i uznanie dokumentów zagranicznych
  • IV. Prawa stanu – aspekt międzynarodowy
  • V. Zobowiązania umowne – rozporządzenie Rzym I
  • VI. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego
  • VII. Prawo spadkowe
  • VIII. Upadłość
  • IX. Forma pełnomocnictw zagranicznych

Część XVI. Podatki w praktyce notarialnej

 • § 1. Uwagi wprowadzające
  • I. Pozycja notariusza jako płatnika podatku
  • II. Uwagi ogólne na temat odpowiedzialności notariusza jako płatnika
  • III. Możliwe do zastosowania przez notariusza sposoby wygasania zobowiązań podatkowych
 • § 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych
  • I. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
  • II. Zakres terytorialny działania ustawy
  • III. Wyłączenia z zakresu opodatkowania
  • IV. Obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki podatku
  • V. Zwolnienia podatkowe
  • VI. Zapłata, pobór i zwrot podatku
 • § 3. Podatek od spadków i darowizn
  • I. Prawo o notariacie
  • II. Ordynacja podatkowa
  • III. Ustawa o podatku od spadków i darowizn
 • § 4. Podatek od towarów i usług
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Pojęcie podatnika VAT
  • III. Zbycie nieruchomości stanowiącej część przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części
  • IV. Zwolnienie zbycia nieruchomości wykorzystywanej wyłącznie do działalności zwolnionej
  • V. Zwolnienie sprzedaży budynków i budowli
  • VI. Zwolnienie sprzedaży gruntu niezabudowanego
 • § 5. Opodatkowanie odpłatnego zbycia nieruchomości w podatku dochodowym od osób fizycznych
  • I. Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości
  • II. Koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości
  • III. Kwota i termin płatności podatku
  • IV. Zwolnienie podatkowe
  • V. Umowa o dożywocie
 • § 6. Schematy podatkowe
  • I. Geneza i cele regulacji
  • II. Rola notariusza – notariusz jako promotor bądź wspomagający
  • III. Warunki powstania obowiązku raportowania schematu podatkowego przez notariusza
  • IV. Pojęcie schematu podatkowego transgranicznego
  • V. Kwalifikowany korzystający
  • VI. Schemat podatkowy
  • VII. Uzgodnienie stanowiące schemat podatkowy
  • VIII. Kryterium głównej korzyści – konstrukcja prawna
  • IX. Obowiązek zachowania należytej staranności
  • X. Ogólne cechy rozpoznawcze
  • XI. Szczególne cechy i inne szczególne cechy rozpoznawcze – uwagi wstępne
  • XII. Szczególne cechy rozpoznawcze istotne w praktyce notarialnej
  • XIII. Inne szczególne cechy rozpoznawcze istotne w praktyce notarialnej
  • XIV. Notariusz i jego współpracownicy a raportowanie schematów podatkowych
  • XV. Procedura raportowania przez notariusza jako wspomagającego
  • XVI. Sankcje
  • XVII. Wykaz krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową oraz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych

Część XVII. Obowiązki notariuszy w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 • § 1. Pranie pieniędzy
  • I. Uwagi ogólne
  • II. Proces prania brudnych pieniędzy
  • III. Notariusz jako instytucja obowiązana w rozumieniu TerroryzmU
  • IV. Obowiązek wprowadzenia procedury wewnętrznej
  • V. Obowiązek identyfikacji i oceny ryzyka działalności notariusza związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
  • VI. Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
 • § 2. Środki bezpieczeństwa finansowego
  • I. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
  • II. Problemy związane z odmową przeprowadzenia transakcji w przypadku braku możliwości zastosowania środka bezpieczeństwa finansowego
  • III. Obowiązki informacyjne
  • IV. Pozostałe obowiązki przewidziane TerroryzmU

Część XVIII. Wynagrodzenie notariusza

 • § 1. Zagadnienia ogólne
  • I. Wynagrodzenie notariusza (art. 5 PrNot)
  • II. Zwolnienie od kosztów wynagrodzenia notariusza (art. 6 PrNot)
 • § 2. Regulacja taksy notarialnej
  • I. Prawo do poboru wynagrodzenia
  • II. Podstawowa regulacja wynagrodzenia − TNotR
  • III. Taksa notarialna uregulowana poza TNotR
  • IV. Podmiot zobowiązany do uregulowania wynagrodzenia notariusza

Pliki do pobrania

Autorzy

Zespół autorski: Monika Barczuk, Krzysztof Beger-Smurzyński, dr Patryk Bender , dr hab. Jerzy Bieluk, prof. UwB, Joanna Biernacka, not. Przemysław Biernacki, dr hab. Paweł A. Blajer, prof. UJ, dr Magdalena Bławat, not. Marek Bocian, dr Krzysztof Buk, Justyna Ceterowska, prof. UŁ dr hab. Maciej Chmieliński, Jacek Daleszyński, adw. dr Joanna Derlatka, prof. dr hab. Adam Doliwa, dr Anna Domańska, Włodzimierz Fijałkowski, dr Krzysztof Gołębiowski, dr hab. Wojciech Gonet, not. Krzysztof Grabicki, SSO dr hab. Anna Hrycaj, prof. Uczelni Łazarskiego, Rafał Jabłoński, adw. dr Barbara Jelonek-Jarco, not. Waldemar Jeziorski, dr Patryk K. Jończyk, dr Joanna Kaczmarek, Radosław Kaniecki, dr Rafał Kapkowski, Wiktor Karpowicz, Katarzyna Karska, Karolina Kasper, Wiktoria Kolańska, adw. dr Marcin Kostwiński, Wojciech Krakowiak, prof. dr hab. Małgorzata Z. Król, dr Katarzyna Kryla-Cudna, dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ, Adrianna Lipke-Fronc, r.pr. dr Dominik Lubasz, not. dr Anna Marciniak-Sikora, dr Piotr Marquardt, dr Wiktor P. Matysiak, UŁ, Wojciech Mieczkowski , not. Grzegorz Mikołajczuk, adw. dr Joanna Mikołajczyk, dr Piotr Mikołajczyk, Bartosz Mrugała, dr Małgorzata Muszalska, Kinga Nałęcz, dr Filip Nowak, dr Halina Nowara-Bacz, dr Marta Anna Nowocień, dr Jarosław Olesiak, dr Łukasz Pajor, Karolina Pietkowska-Haas, Szymon Posadzy, adw. dr Piotr Rodziewicz, dr Szymon Romanow, dr Katarzyna Rymanowska-Mrugała, Beata Sadowska, dr Justyna Sadowska, Monika Setkowicz, Piotr Siciński, not. Piotr Skibiński , dr hab. Andrzej Stempniak, prof. WSKM, dr hab. Radosław Strugała, prof. UWr, r.pr. dr Tomasz Strumiłło, Aleksander Szymański, r. pr Katarzyna Szymura-Strumiłło, dr Lilija Twardosz, Marek Watrakiewicz, dr Maciej Węgierski, dr Łukasz Węgrzynowski, Elżbieta Wieprzkowicz, Joanna Wieprzkowicz-Łyżeń, dr Michał Wilk, dr Aneta Wilkowska-Płóciennik, Jakub Wirski, mec. Katarzyna Wojciechowska-Mytych, dr Agata Wróbel-Kryńska, dr Julita Zawadzka

Szczegóły

 • Seria: Praxis
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 2176
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 2320 g
 • ISBN: 978-83-8198-524-6
 • EAN: 9788381985246
 • Kod serwisu: 00882900

Kategorie

Tagi