Bestseller

Monitor Prawniczy Nr 20/2020 + dodatek specjalny: Prawo nowych technologii

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Nakład wyczerpany
Powiadomienie o wznowieniu ›

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W najnowszym numerze specjalny dodatek - Prawo nowych technologii! Publikacja zawiera analizę aktualnych problemy stosowania prawa nowych technologii w kontekście najnowszych regulacji prawnych oraz orzecznictwa sądów europejskich i polskich... więcej ›

Opis czasopisma

W najnowszym numerze dodatek specjalny - Prawo nowych technologii!

Publikacja pod red. Xawerego Konarskiego, przygotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Prawa Nowych Technologii.

 • ponad 200 stron,
 • 45 Autorów,
 • 28 artykułów,
 • 6 obszarów tematycznych – dane osobowe i prywatność, cyberbezpieczeństwo, handel elektroniczny, innowacje, internet i media, prawo IT.

W publikacji Autorzy analizują aktualne problemy stosowania prawa nowych technologii w kontekście najnowszych regulacji prawnych oraz orzecznictwa sądów europejskich i polskich. Część artykułów poświęcona jest trwającym pracom legislacyjnym nad aktami prawnymi określającymi ramy społeczeństwa informacyjnego oraz regulującymi różne aspekty korzystania z innowacji.

W „Monitorze Prawniczym" Nr 20/2020 polecamy:

 • Dr Tomasz TomczakKlauzule abuzywne w umowach kredytów frankowych – analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego". Spory dotyczące umów kredytów frankowych są obecnie, ze względu na skalę, jednymi z najbardziej doniosłych w praktyce. Pisze i mówi się o nich wiele, ale niestety wypowiedzi te często są niespójne. W niniejszym artykule autor postawił sobie zatem za cel próbę ich uporządkowania. Do rzeczonego doszło wyłącznie oraz łącznie z dwóch perspektyw. Po pierwsze, z punktu widzenia instytucji klauzul niedozwolonych, po drugie, z perspektywy dotychczasowego orzecznictwa polskiego Sądu Najwyższego.
 • Prof. UŚ dr hab. Krystian MarkiewiczSkutki złożenia uzyskanej w toku zabezpieczenia kwoty pieniężnej na rachunku depozytowym (art. 808 KPC)". Przedstawiony w tytule problem związany jest z niejednorodnym charakterem depozytów sądowych. Stosunkowo najpełniejsza regulacja co do skutków zdeponowania rzeczy dotyczy depozytów materialnoprawnych, gdzie czynność depozycji jest surogatem świadczenia. Tym też depozytom poświęca się najwięcej miejsca. Kwestia wymagająca rozstrzygnięcia łączy się z wyróżnieniem depozytów procesowych mających na celu zabezpieczenie roszczeń lub praw. W pierwszej kolejności należy scharakteryzować depozyty, aby móc rozstrzygnąć kwestie możliwości stosowania regulacji zawartej w art. 470 KC, zgodnie z którym ważne złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia. Rzecz bowiem dotyczy możliwości stosowania regulacji odnoszącej się do sytuacji, gdy zdeponowanie zmierza do wykonania zobowiązania do tzw. depozytów zabezpieczających. Te ostatnie, co już trzeba zaanonsować, znajdują się wśród przepisów prawa materialnego oraz procesowego.
 • Dr Maciej GiaroStrona czynności prawnej przedstawiciela". W literaturze poświęconej pełnomocnictwu można spotkać rozróżnienie między stroną dokonywanej w cudzym imieniu czynności prawnej – tzw. czynności przedstawiciela (Vertretergeschäft), którą miałby być pełnomocnik, a stroną wynikającego z tej czynności stosunku prawnego, którą miałby być z kolei mocodawca . Stanowisko to jest jednak nie tylko nieprawidłowe teoretycznie, ale może również prowadzić do nietrafionych rozstrzygnięć praktycznych. Temat strony czynności prawnej przedstawiciela jest więc, pomimo jego pozornej oczywistości, warty uwagi.
 • Dr hab. Grzegorz WolakO zakresie podmiotowym i przedmiotowym normy z art. 1028 KC". W artykule omówiono problematykę zakresu ochrony osoby trzeciej dokonującej czynności prawnej z tzw. rzekomym spadkobiercą, czyli osobą formalnie legitymowaną do rozporządzania prawami majątkowymi wchodzącymi w skład spadku, w rzeczywistości jednak niebędącą spadkobiercą (art. 1028 KC).
 • Monika SerekKryteria obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej – glosa do wyroku SA w Krakowie z 8.5.2018 r., I ACa 1344/17". Niniejsze opracowanie dotyczy wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 8.5.2018 r., w którym poruszono wiele zagadnień mających istotne znaczenie w kwestii ustalenia sposobu obniżenia ceny. W powołanym powyżej wyroku Sąd Apelacyjny dopuścił uwzględnienie w ramach obniżenia ceny kwoty wynikającej z czasowej niemożności korzystania z mieszkania obarczonego wadami. W komentarzu do tego orzeczenia wskazano, że w ramach ustalenia obniżenia ceny nie jest zasadne uwzględnienie kwoty związanej z brakiem możliwości czasowego korzystania z rzeczy przez czas naprawy, kosztów naprawy ani usunięcia wady. W ocenie Autorki, kupujący może dochodzić zapłaty kosztów naprawy rzeczy, usunięcia wady czy też kosztów związanych z brakiem możliwości korzystania z rzeczy przez czas naprawy, w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej za nienależyte wykonanie zobowiązania przez sprzedawcę. Art. 560 § 3 KC wyznacza w sposób jasny sposób ustalenia proporcji, o jaką cena powinna zostać obniżona. W niniejszym komentarzu ustosunkowano się również do mechanizmu obniżenia ceny przyjętego na gruncie art. 50 Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, który wprowadza analogiczny do polskich rozwiązań mechanizm obniżenia ceny.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 700 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065020442
 • EAN: 977123065020442
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie