Uprawnienia ze współwłasności ułamkowej według Kodeksu cywilnego

Promocyjna cena
%
 • 169,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 169,15 zł
  Cena katalogowa: 199,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Nakład wyczerpany
Powiadomienie o wznowieniu ›

W publikacji przedstawiono uprawnienia wynikające ze współwłasności ułamkowej, które określają sytuację prawną współwłaściciela wobec pozostałych współwłaścicieli i wobec osób trzecich. Praca zawiera charakterystykę ustawowego wzorca tej sytuacji prawnej, wyznaczonego... więcej ›

Opis książki

W publikacji przedstawiono uprawnienia wynikające ze współwłasności ułamkowej, które określają sytuację prawną współwłaściciela wobec pozostałych współwłaścicieli i wobec osób trzecich.

Praca zawiera charakterystykę ustawowego wzorca tej sytuacji prawnej, wyznaczonego przez art. 195–221 ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

Wykorzystując metodę analizy dogmatycznej, wzbogaconą o dorobek nauki prawa cywilnego, bogate orzecznictwo, a także uwagi dotyczące współwłasności ułamkowej w prawie francuskim, niemieckim, austriackim i szwajcarskim, kompleksowo omówiono następujące zagadnienia:

 • ewolucja współwłasności ułamkowej – uwzględniono rozwiązania prawa rzymskiego, unormowania prawa dzielnicowego, międzywojenny projekt prawa rzeczowego oraz regulację współwłasności ułamkowej w powojennym zunifikowanym i skodyfikowanym prawie cywilnym;
 • wspólność prawa własności – omówiono m.in. cechy współwłasności niezależne od jej rodzaju, konstytutywne i typowe cechy współwłasności ułamkowej, właściwości odróżniające współwłasność ułamkową od współwłasności łącznej oraz problematykę wspólności innych niż własność praw podmiotowych i mas majątkowych;
 • uprawnienia z udziału we współwłasności ułamkowej, tj. uprawnienie do korzystania z rzeczy wspólnej z wyłączeniem osób trzecich, uprawnienie do uczestniczenia w rozporządzaniu rzeczą wspólną, uprawnienie do dokonywania czynności zmierzających do zachowania wspólnego prawa własności, uprawnienie do rozporządzania udziałem we współwłasności ułamkowej oraz uprawnienie do ochrony udziału we współwłasności ułamkowej;
 • uprawnienia ze stosunków między współwłaścicielami, tj. uprawnienia współwłaściciela z zakresu zarządu rzeczą wspólną, z zakresu posiadania rzeczy wspólnej i korzystania z niej oraz z zakresu zniesienia współwłasności ułamkowej.

Publikacja przedstawia szczegółowe rozważania dotyczące kwalifikacji prawnej uprawnień współwłaściciela wynikających z faktu swobodnego dysponowania udziałem, jak i relacji wewnętrznej między współwłaścicielami. Ma to szczególne znaczenie dla obrotu nieruchomościami, szczególnie że Autorka na poparcie swoich tez przywołuje liczne orzecznictwo oraz poglądy innych przedstawicieli doktryny.

Publikacja będzie szczególnie przydatna dla sędziów prowadzących sprawy z zakresu nieruchomości lub notariuszy, którzy w aktach notarialnych regulują: sposób posiadania i korzystania z nieruchomości wspólnej przez współwłaścicieli, ustanawiają odrębną własność lokali, stosując klauzule ustalające sposób korzystania z nieruchomości wspólnej odmiennie od sposobu przewidzianego w Kodeksie cywilnym, a także dokonują zniesienia współwłasności.

Książka adresowana jest przede wszystkim do sędziów, notariuszy, radców prawnych i adwokatów, aplikantów oraz osób zainteresowanych prawem cywilnym, a w szczególności tematyką związaną ze współwłasnością (w tym współwłasnością nieruchomości), która przysparza wiele problemów teoretycznych i praktycznych.

Spis treści

Wykaz skrótów

Bibliografia

Wykaz orzecznictwa

Uwagi wstępne

Rozdział I. Ewolucja współwłasności ułamkowej

 • § 1. Prawo rzymskie
 • § 2. Unormowania dzielnicowego prawa polskiego
  • I. Uwagi wprowadzające
  • II. Kodeks cywilny francuski
  • III. Kodeks cywilny austriacki
  • IV. Zwód Praw Cesarstwa Rosyjskiego
  • V. Kodeks cywilny niemiecki
 • § 3. Prace międzywojennej Komisji Kodyfikacyjnej
 • § 4. Prawo zunifikowane
 • § 5. Regulacja współwłasności ułamkowej w KC

Rozdział II. Wspólność prawa własności

 • § 1. Pojęcie współwłasności
  • I. Uwagi wprowadzające
  • II. Jedność przedmiotu współwłasności
  • III. Wielość podmiotów uprawnionych z tytułu prawa własności
  • IV. Niepodzielność wspólnego prawa własności
 • § 2. Rodzaje współwłasności
  • I. Uwagi wprowadzające
  • II. Współwłasność ułamkowa
  • III. Współwłasność łączna
 • § 3. Wspólność innych niż własność praw podmiotowych i mas Majątkowych
  • I. Wspólność innych niż własność praw podmiotowych
  • II. Wspólność mas majątkowych
  • III. Wspólność gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa

Rozdział III. Uprawnienia z udziału we współwłasności ułamkowej

 • § 1. Pojęcie, wielkość i cechy udziału we współwłasności ułamkowej
  • I. Udział współwłaściciela według teorii współwłasności ułamkowej
  • II. Udział we współwłasności ułamkowej według obowiązujących przepisów
  • III. Wielkość udziału we współwłasności ułamkowej i jego cechy
 • § 2. Treść udziału we współwłasności ułamkowej
  • I. Uwagi wprowadzające
  • II. Uprawnienie do korzystania z rzeczy wspólnej z wyłączeniem osób trzecich
  • III. Uprawnienie do uczestniczenia w rozporządzaniu rzeczą wspólną
  • IV. Uprawnienie do dokonywania czynności zmierzających do zachowania wspólnego prawa własności
  • V. Uprawnienie do rozporządzania udziałem we współwłasności ułamkowej
  • VI. Uprawnienie do ochrony udziału we współwłasności ułamkowej
 • § 3. Udział we współwłasności ułamkowej a część ułamkowa rzeczy i część ułamkowa prawa własności

Rozdział IV. Uprawnienia ze stosunków między współwłaścicielami

 • § 1. Uwagi wprowadzające
 • § 2. Uprawnienia do zarządu rzeczą wspólną
  • I. Zarząd rzeczą wspólną – pojęcie i zasady wykonywania w reżimie ustawowym
  • II. Współdziałanie w zarządzie rzeczą wspólną
  • III. Udzielenie zgody na czynność zarządu rzeczą wspólną
  • IV. Ingerencja sądu w wykonywanie zarządu rzeczą wspólną na żądanie współwłaściciela
 • § 3. Uprawnienia z zakresu posiadania rzeczy wspólnej i korzystania z niej
  • I. Uprawnienie do współposiadania rzeczy wspólnej i do współkorzystania z niej
  • II. Uprawnienia zapewniające ochronę uprawnienia do współposiadania rzeczy wspólnej i do współkorzystania z niej
  • III. Problem roszczenia o wynagrodzenie za wyłączne posiadanie i używanie rzeczy wspólnej przez jednego ze współwłaścicieli
  • IV. Roszczenie o zwrot pożytków i innych przychodów z rzeczy wspólnej
  • V. Roszczenie o zwrot wydatków i ciężarów związanych z rzeczą wspólną
 • § 4. Uprawnienie do żądania zniesienia współwłasności ułamkowej

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Instytucje Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 484
 • Wymiary: 135x220 mm
 • Waga: 700 g
 • ISBN: 978-83-8235-174-3
 • EAN: 9788382351743
 • Kod serwisu: 00883800

Kategorie

Tagi