Monitor Prawniczy Nr 21/2020

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 21/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy: prof. UAM dr hab. Krzysztof Mularski „Kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z cudzej rzeczy". W... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 21/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • prof. UAM dr hab. Krzysztof MularskiKryteria ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z cudzej rzeczy". W niniejszej pracy podjęto przede wszystkim problem kryteriów ustalania wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy. Praca systematyzuje i dodatkowo uzasadnia kryteria przyjmowane raczej zgodnie w doktrynie i w orzecznictwie. Nadto, podjęto także problem relacji między roszczeniem o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy a roszczeniem o zwrot pożytków, pobranych przez bezumownego posiadacza. Praca sugeruje, że roszczenia te mają charakter alternatywny, a nie kumulatywny, jak głosi niemal jednolite stanowisko doktryny i orzecznictwa. Wreszcie, podjęto polemikę z niemal jednolicie akceptowanym poglądem odnośnie zakresu podmiotowego art. 230 KC.
 • dr Mateusz BaszczykPrzekształcenie spółki kapitałowej – zagadnienia wybrane". Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie wybranych zagadnień związanych z przekształceniem spółki kapitałowej. Od 1.3.2020 r. na podstawie ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw weszły w życie istotne zmiany dotyczące procesu przekształcenia, w tym ograniczenie wymogu poddania planu przekształcenia weryfikacji przez biegłego rewidenta oraz wprowadzenie tzw. „korporacyjnego prawa wyjścia" . Ponadto w związku z dążeniem ustawodawcy do usprawnienia oraz uproszczenia procesów transformacyjnych spółek, autor wskazuje procedurę zawiadamiania wspólników , w odniesieniu do której możliwe są dodatkowe ułatwienia, które pozwolą skrócić czas trwania przekształcenia.
 • Błażej BochPraktyczne problemy związane z postępowaniem przygotowawczym w sprawach o przestępstwo „cofania liczników" (art. 306a KK)". Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na pierwsze problemy praktyczne związane z prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi w sprawach o przestępstwo z art. 306a KK. Autor omawia ratio legis wprowadzonego przepisu, a także odnosi się do strony przedmiotowej oraz interpretacji znamion przestępstw z art. 306a KK, ale tylko w zakresie istotnym dla niniejszego tekstu. W dalszej części artykułu wskazano jakie możliwości wykrywcze tego przestępstwa uzyskali funkcjonariusze Policji w związku z wprowadzeniem nowych regulacji w Ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Następnie Autor nakreśla podstawowe problemy i wątpliwości związane z prowadzeniem tego typu spraw, przede wszystkim – koniecznością prowadzenia śledztwa, a nie dochodzenia, a także problemy natury dowodowej oraz możliwość ustalenia sprawcy takiego przestępstwa i udowodnienia mu winy. Całość dokonanej analizy prowadzi do zaprezentowania wniosków końcowych oraz przedstawienia postulatów de lege ferenda.
 • prof. UMK dr hab. Maciej Siwicki, LL.M. „Wykorzystanie dronów przez policję z punktu widzenia ochrony danych osobowych". Policja wykorzystuje drony głównie w celu poszukiwania osób zaginionych, obserwacji i mierzenia natężenia ruchu drogowego, śledzenia podejrzanych, ujawniania oraz dokumentowania przestępstw oraz monitorowania imprez masowych. Możliwość wykonywania przez te urządzenia fotografii lotniczych oraz nagrywania różnego rodzaju zdarzeń powoduje pojawienie się pytania o dopuszczalny zakres inwigilacji obywateli przez organy ścigania, w tym przede wszystkim o ochronę ich danych osobowych. Na gruncie polskiego ustawodawstwa brak jest specjalnych przepisów regulujących wykorzystanie dronów. Z tych też względów celem niniejszego opracowania będzie także wskazanie kierunku ewentualnych zmian w obowiązującym ustawodawstwie.
 • Aldona PajorNiedopuszczalność zastrzeżenia kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym - glosa". Glosa odnosi się do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego III CZP 3/19 z 20.11.2019 r., w której Sąd Najwyższy wskazał na niedopuszczalność zastrzeżenia kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym. Autorka glosy z aprobatą odnosi się do tezy wyrażonej przez Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 3/19. Treść glosy stanowi jednak uzupełnienie uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego o kluczową, w ocenie autorki, argumentację prowadzącą do sformułowania przez Sąd Najwyższy takiej, a nie innej tezy. W treści glosy, autorka rozłożyła na czynniki pierwsze i poddała ocenie dwa dotychczasowe i skrajne stanowiska dot. Wpływu przyczyny odstąpienia od umowy na możliwość egzekwowania zastrzeżonej w umowie kary umownej. W treści glosy zwrócono również uwagę na znaczenie uchwały Sądu Najwyższego III CZP 3/19 z 20.11.2019 r. dla branży budowlanej, w szczególności dla sytuacji wykonawcy/inwestora.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 48
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 140 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065020444
 • EAN: 977123065020444
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie