Przedsprzedaż

Opłaty, ceny, wartość i odszkodowania w gospodarce nieruchomościami

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 170,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 179,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
29 stycznia 2021
Powiadomienie o premierze ›

Autor: SNSA Marian Wolanin

Opracowanie ma na celu omówienie zasad i procedur wymierzania opłat w gospodarce nieruchomościami, ze szczególnym uwypukleniem praktycznych rozwiązań problemów prawnych powstających przy dokonywaniu oceny spełnienia ustawowych kryteriów dopuszczalności ustalenia i pobrania tych opłat... więcej ›

Opis książki

Opłaty, ceny, wartość i odszkodowanie w gospodarce nieruchomościami, to publikacja, która w jasny i przystępny sposób omawia reguł wykładni przepisów regulujących prezentowaną tematykę.

Opracowanie ma na celu omówienie zasad i procedur wymierzania wskazanych opłat, ze szczególnym uwypukleniem praktycznych rozwiązań problemów prawnych powstających przy dokonywaniu oceny spełnienia ustawowych kryteriów dopuszczalności ustalenia i pobrania tych opłat. Wyjaśnione zostały również kryteria ustalania cen w obrocie nieruchomościami, stanowiącymi własność publiczną, który poddano szczególnej reglamentacji prawnej właśnie ze względu na charakter tych nieruchomości.

Kolejne, 2. wydanie zostało uaktualnione i rozszerzone o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również uwzględniono w nim wszystkie zmiany wprowadzone od poprzedniego wydania, w szczególności:

 • ustawę z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509), która ujednolica praktykę stosowania przepisów w zakresie m.in. zbywania nieruchomości publicznych na rzecz osób, które wieloletnio dzierżawią lub użytkują nieruchomości publiczne, określania dochodu na potrzeby udzielania bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz zasad potwierdzania aktualności operatów szacunkowych,
 • ustawę z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2040), która dotyczy władczego, ustawowego przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych. Dla nieruchomości, które zostaną zabudowane na cele mieszkaniowe, po dacie ustawowego przekształcenia praw nastąpi tzw. „opóźnione" przekształcenie prawa,
 • ustawę o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (druk sejmowy Nr 766), który dotyczy określenia zasad zbywania w przetargach nieograniczonych nieruchomości gruntowych gmin oraz Krajowego Zasobu Nieruchomości (za pośrednictwem gmin) z możliwością rozliczenia części ceny nieruchomości w formie mieszkań (lub innych powierzchni, które mogłyby być wykorzystane przez gminę np. na działalność użyteczności publicznej).

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie zagadnień, z których Czytelnik dowie się m.in. o:

 • opłatach za użytkowanie wieczyste,
 • opłatach za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność,
 • opłatach za trwały zarząd,
 • opłatach adiacenckich,
 • opłatach planistycznych,
 • cenie i wartości nieruchomości publicznej w przetargu i w trybie bezprzetargowym,
 • wartości nieruchomości,
 • wycenie nieruchomości,
 • odszkodowaniach w gospodarce nieruchomościami.

W publikacji można znaleźć przykłady z praktyki orzeczniczej i oceny judykatury, służące ukazaniu argumentacji przemawiającej za wyborem wykładni poszczególnych przepisów prawa dotyczących omawianych opłat.

Publikację przygotowano z myślą o praktykach – osobach profesjonalnie związanych z rynkiem nieruchomości – geodetów, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, inwestorów na rynku nieruchomości czy też uczestników procesu inwestycyjnego, ale stanowi również nieocenioną pomoc dla radców prawnych, adwokatów, aplikantów i studentów prawa oraz wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa rok i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
 • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

 • Seria: Nieruchomości w praktyce
 • Premiera: 29 stycznia 2021
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 2
 • Waga: 403 g
 • ISBN: 978-83-8235-297-9
 • EAN: 9788382352979
 • Kod serwisu: 00883200

Tagi