Przedsprzedaż

Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 141,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
29 stycznia 2021
Powiadomienie o premierze ›

Autor: Mariusz Pigulski

Praktyczny poradnik przedstawiający zasady obliczania wynagrodzenia w różnych sytuacjach występujących w praktyce. Publikacja zawiera kompleksowe opracowania na temat naliczania płac, wiele przykładów obrazujących poszczególne zagadnienia, przykładowe listy płac oraz zbiór aktów prawnych związanych z tematyką rozliczania wynagrodzeń... więcej ›

Opis książki

Podręczne, niezawodne i poparte licznymi przykładami źródło wiedzy w codziennej pracy działów kadrowo-płacowych.

Rozliczanie wynagrodzeń pracowników w sposób zgodny z prawem nie jest proste. Dodatkowe trudności powstają w związku z częstymi zmianami przepisów, nowymi opiniami organów kontrolujących i niejednokrotnie odmiennymi interpretacjami.

Nabywając niniejszą książkę, Czytelnik otrzyma:

 • 15 kompleksowych opracowań na temat rachuby płac,
 • wiele praktycznych rozwiązań, procedur i przykładów obliczeń,
 • przykładowe listy płac,
 • zestawienia tabelaryczne składników wynagrodzeń w podstawie obliczania świadczeń ze stosunku pracy,
 • zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń.

W najnowszym wydaniu książki uwzględniamy ważne zmiany prawne, orzeczenia sądów i stanowiska organów, m.in.:

 • zasady stosowania zwolnienia podatkowego „zerowy PIT" (z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.), w tym reguły prawidłowego sporządzania listy płac za miesiąc, w trakcie którego łączny przychód zatrudnionego przekroczył w roku poziom 85 528 zł;
 • zmiany wprowadzone w związku z COVID-19 i ich wpływ na rozliczenia płacowe, w tym m.in. na wysokość świadczeń chorobowych, odpraw czy kwot wolnych od potrąceń;
 • skutki wydania przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej nr DD3.8201.1.2018 z 15.9.2020 r. w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego oraz interpretacji ogólnej nr DD3.8201.1.2020 z 11.9.2020 r. w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych;
 • reguły kalkulowania zaliczek podatkowych w 2021 r. w miesiącu, w którym dochód zatrudnionego przekracza próg podatkowy;
 • sposób prawidłowego rozliczania w 2021 r. wpłat do PPK;
 • sposób ustalania w praktyce kwot wolnych od potrąceń w przypadku umów cywilnoprawnych;
 • reguły rozliczania wartości szczepionek finansowanych przez pracodawcę zatrudnionym osobom;
 • podwyższenie od 2021 r. minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia i umów o świadczenie usług oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę (i związane z tym nowe stawki dodatku za godziny nocne, nowe kwoty wolne od potrąceń, minimalna podstawa zasiłku chorobowego itp.);
 • nowe wskaźniki na 2021 r., takie jak np. współczynnik ekwiwalentowy czy kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek ZUS.

6 najważniejszych zalet prezentowanej publikacji:

 • Przykłady obliczeń krok po kroku - wszystkie zagadnienia wzbogaciliśmy przykładami obliczeń, dzięki czemu prawidłowo ustalisz potrzebne kwoty.
 • Gotowe schematy postępowania - szybciej wykonasz swoje obowiązki, korzystając z gotowych schematów działania.
 • Rozwiązania nietypowych problemów - prezentujemy trudne problemy, których nie rozwiążesz przy użyciu programu płacowego.
 • Stanowiska i interpretacje organów: MRiPS, PIP - w jednym miejscu zebraliśmy wszystkie najważniejsze stanowiska urzędowe dotyczące rachuby płac.
 • Wzory dokumentów płacowych - przygotuj własne listy płac, pisma, oświadczenia, korzystając z gotowych wzorców.
 • Zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń - ujednolicone teksty ustaw i rozporządzeń na 2021 r. to sposób na szybkie znalezienie właściwej podstawy prawnej.

W tej książce znajdziesz tylko praktyczne informacje. Prezentujemy problemy zgłaszane przez czytelników, teorię ograniczając do minimum. Odpowiedzi poparte wskazówkami z praktyki i interpretacjami organów urzędowych oraz orzecznictwem pomogą Ci w sprawnym prowadzeniu rachuby płac.

Dzięki publikacji Czytelnik dowie się m.in.:

 • Jak zmiany wprowadzone w celu niwelowania skutków epidemii COVID-19 wpływają na rozliczenia płacowe związane m.in. z kalkulowaniem świadczeń chorobowych, odpraw czy kwot wolnych od potrąceń?
 • Jakie są zasady stosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% w świetle wydanej przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej nr DD3.8201.1.2018 z 15.9.2020 r.?
 • Jakie skutki w zakresie płac niesie ze sobą wydana przez Ministra Finansów interpretacja ogólna nr DD3.8201.1.2020 z 11.9.2020 r. w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych?
 • Jak prawidłowo wyliczać wynagrodzenie przestojowe?
 • Czy zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS przewidziane w tzw. tarczach antykryzysowych powinno mieć przełożenie na listę płac zatrudnionego?
 • Jak w praktyce stosować zwolnienie z opodatkowania „zerowy PIT"?
 • W jaki sposób wyliczać zaliczki na podatek w 2021 r. w miesiącu, w którym dochód zatrudnionego przekracza próg podatkowy?
 • Kiedy powstaje przychód z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę i jak te wpłaty prawidłowo rozliczać na liście płac?
 • W jakim zakresie zmodyfikowano reguły dokonywania potrąceń z wynagrodzenia przysługującego w ramach umowy zlecenia i umów o podobnym charakterze?
 • Jak obliczyć kwotę netto niskiego wynagrodzenia pracownika?
 • Jak wyznaczać podstawę urlopową i ekwiwalentową w nietypowych sytuacjach i jaka jest różnica między ustalaniem wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu?
 • Jak rozliczać popularne świadczenia pozapłacowe oferowane zatrudnionym osobom?
 • W jaki sposób obniżać składkę zdrowotną do wysokości zaliczki podatkowej przy dochodach z różnych źródeł?
 • Jak rozliczać w zakresie składek ZUS i podatku pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca?
 • Które składniki można wliczyć do minimalnego wynagrodzenia?
 • Czy za pracę w niedzielę należą się pracownikowi dwa dodatki?
 • Jaką procedurę zastosować w przypadku zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia?
 • Które nagrody wliczamy do podstawy świadczeń chorobowych?
 • Jak potrącać zobowiązania alimentacyjne, komornicze i dobrowolne w miesiącu, w którym pracownik otrzymuje zarówno wynagrodzenie za pracę, jak i należności za chorobę (w tym zasiłek)?
 • Czy ze świadczeń z ZFŚS można dokonywać potrąceń?
 • Jak powinno wyglądać ustalanie kwoty wolnej od potrąceń w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca?
 • W jaki sposób kalkulować pracownikowi wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?
 • Jak liczyć wynagrodzenie w miesiącu, w którym pracownik odbiera nadgodziny?
 • Jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie pracownika, który w danym miesiącu miał zwolnienie lekarskie na wszystkie dni robocze z wyjątkiem wolnych weekendów?
 • Czy pomniejszać pensję, gdy pracownik z powodu choroby przepracował tylko część miesiąca, ale jednocześnie wypracował obowiązujący go w tym miesiącu pełny wymiar czasu pracy?
 • Jakie są reguły ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego zleceniobiorców?

Jeżeli w Państwa pracy pojawią się pytania dotyczące m.in.: ustalania wynagrodzenia w nietypowych sytuacjach, wyznaczania nowego terminu wypłaty, rozliczania godzin nadliczbowych, rekompensowania pracy w niedziele i święta, wypłaty wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu, rozliczania pracy w nocy, wypłaty świadczeń chorobowych, dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków, przekroczeń progu podatkowego i składek emerytalno-rentowych, reguł wysyłania pracowników do pracy poza granicami Polski w ramach oddelegowania, warto skorzystać z gotowych, zamieszczonych w książce rozwiązań.


Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie >

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Premiera: 29 stycznia 2021
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 8
 • Oprawa: Miękka
 • Waga: 800 g
 • ISBN: 978-83-8235-335-8
 • EAN: 9788382353358
 • Kod serwisu: 00883600

Tagi