Monitor Prawniczy Nr 22/2020

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 22/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy: dr Joanna Derlatka „Wątpliwości co do stanu psychicznego świadka w postępowaniu cywilnym i karnym – uwagi komparatystyczne". Niniejszy... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 22/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • dr Joanna DerlatkaWątpliwości co do stanu psychicznego świadka w postępowaniu cywilnym i karnym – uwagi komparatystyczne". Niniejszy artykuł koncentruje się na porównaniu zakresu zastosowania przepisów art. 2721 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 192 § 2 Kodeksu postępowania karnego . Po nowelizacji procedury cywilnej, dokonanej na mocy ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw , wprowadzona została nowa instytucja przesłuchania świadka przy udziale biegłego. Analizie poddano problematykę ustalenia zakresu hipotezy art. 2721 KPC, wyjaśniono znaczenie fakultatywnej formuły zastosowania tego przepisu oraz sposób wykonania zarządzenia przesłuchania świadka z udziałem biegłego. W artykule wskazano na czym polega aktywny udział biegłego w przesłuchaniu świadka oraz określono zasady udziału biegłego w przypadku przesłuchania strony oraz wysłuchania małoletniego.
 • Monika AbramekStopnie prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa z perspektywy mechanizmów selekcyjnych w procesie karnym. Rozważania na kanwie instytucji z art. 307 KPK". Artykuł dotyczy zagadnienia związanego z gradacją stopni prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa w procesie karnym. Autorka przedstawia ww. problem w kontekście występujących w procesie karnym mechanizmów selekcyjnych. Rozważania prowadzone są na kanwie art. 307 Kodeksu postępowania karnego. W opracowaniu dokonano analizy instytucji czynności sprawdzających w aspekcie jej selekcyjnego charakteru, w tym zajmuje się zagadnieniem stopni prawdopodobieństwa, w zakresie których możliwe jest prowadzenie postępowania sprawdzającego. Autorka poświęca także uwagę kwestii uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa i oceny jego zaistnienia na tzw. przedpolu procesu karnego.
 • dr Michał TorończakUznawanie przez Komisję Nadzoru Finansowego oddziału instytucji kredytowej za istotny". Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dysponuje kompetencją do uznania oddziału instytucji kredytowej działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za istotny. Celem niniejszej publikacji jest omówienie trybu i formy, przesłanek oraz konsekwencji przyznania przez polski nadzór finansowy tego rodzaju statusu oddziałowi instytucji kredytowej.
 • dr Beata Konieczna-DrzewieckaPojęcie incydentu". Rok 2019 był pierwszym rokiem obowiązywania w pełni ustawy z 5.7.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa . Z przedstawionego za ten okres raportu rocznego z działalności CERT Polska – „Krajobraz bezpieczeństwa polskiego internetu", wynika, że CERT Polska zarejestrował w 2019 r. 6484 incydenty. Najczęściej występującym typem ataku był phishing, który stanowił ok. 54,2% wszystkich incydentów. Na drugim miejscu znalazły się zgłoszenia dotyczące złośliwego oprogramowania – ok. 14,9%. Incydenty z kategorii „obraźliwe i nielegalne treści", w tym spam, stanowiły ok. 12,1% wszystkich zarejestrowanych incydentów. Rok 2019 przyniósł także znaczący wzrost infekcji ransomware w sektorze przemysłowym, medycznym i administracji rządowej oraz samorządowej. Zmienia się przy tym model biznesowy przestępców – coraz częściej domagają się okupu nie tylko za odszyfrowanie danych, ale także za ich nieujawnianie . Znajomość zatem definicji incydentu jest kluczowa, aby właściwie przeciwdziałać i reagować w sytuacji jego wystąpienia.
 • prof. dr hab. Grażyna SzporNowelizacja siatki pojęciowej cyberbezpieczeństwa". W prawie międzynarodowym, europejskim i krajowym występują liczne słowa z przedrostkiem „cyber-„, a wśród nich na pierwszy plan wysuwa się obecnie termin cyberbezpieczeństwo, występujący już w ponad 400 obowiązujących w Polsce aktach normatywnych. Ma on dwie odmienne definicje prawne, z których pierwszą zawiera ustawa 5.7.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa , a nowszą unijne rozporządzenie 2019/881. W związku z projektowaną nowelizacją CyberbezpU postuluje się ujednolicenie definicji, rekomendując też uwzględnienie możliwości wyodrębniania cyberbezpieczeństwa w klasyfikacjach działalnośc . Celem tego artykułu jest analiza zmian pojmowania cyberbezpieczeństwa, jako przykładu potrzeby wiązania nowelizacji aktów prawnych z weryfikacją słowników ustawowych, dla zapewnienia spójności wielopoziomowej regulacji.
 • Michał Basa, Karol JarząbekSkładanie fałszywych zeznań przez sprawcę przestępstwa z obawy przed grożącą mu odpowiedzialnością karną - glosa". Artykuł dotyczy zagadnienia związanego z gradacją stopni prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa w procesie karnym. W szczególności autorka przedstawia ww. problem w kontekście, występujących w procesie karnym, mechanizmów selekcyjnych. Swoje rozważania prowadzi na kanwie art. 307 KPK. W pracy dokonuje analizy instytucji czynności sprawdzających w aspekcie jej selekcyjnego charakteru, w tym zajmuje się zagadnieniem stopni prawdopodobieństwa, w zakresie których możliwe jest prowadzenie postępowania sprawdzającego. Autorka poświęca uwagę kwestii uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa i oceny jego zaistnienia na tzw. przedpolu procesu karnego.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 160 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065020446
 • EAN: 977123065020446
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie