Przegląd zmian podatkowych 2021

Promocyjna cena 15% taniej
 • 109,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 129,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Szczegółowe omówienie najważniejszych zmian podatkowych 2021. Poradnik przedstawia zmiany w zakresie PIT, CIT, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, VAT czy Ordynacji podatkowej, które wchodzą w życie w 2021 r. Wykorzystując liczne przykłady wyjaśnia jak w praktyce stosować nowe przepisy... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe omówienie licznych zmian podatkowych 2021.

Główne zalety publikacji:

 • Szczegółowo omawia najważniejsze zmiany w zakresie PIT, CIT, VAT, Ordynacji podatkowej i innych przepisach podatkowych,
 • Odwołuje się do komunikatów oraz wyjaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów,
 • Omawia zasady funkcjonowania: ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ograniczenia ulgi abolicyjnej, podatku estońskiego, czy pakietu SLIM VAT,
 • Wyjaśnia podstawowe problemy związane ze stosowaniem nowych przepisów przy wykorzystaniu licznych przykładów,
 • Zawiera tabele porównujące treść przepisów przed i po zmianie, a także schematy obrazujące opisywane zagadnienia,
 • Jest merytorycznym uzupełnieniem bestsellerowego zbioru aktów prawnych Podatki 2021,
 • Stanowi doskonałe narzędzie pracy dla głównych księgowych spółek, biur rachunkowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, przedsiębiorców oraz głównych księgowych fundacji i stowarzyszeń.

Rok 2021 przyniesie kolejne liczne zmiany podatkowe, z których część obowiązuje już od 1.1.2021 r., a inne wchodzą w życie w trakcie roku. Najważniejsze zmiany dotyczyć będą CIT i PIT. Stanie się to na skutek wejścia w życie ustawy z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2123), która wprowadza m.in.:

 • nowe zasady opodatkowania CIT spółek komandytowych i niektórych jawnych,
 • nowe obowiązki w zakresie CIT dla tzw. spółek nieruchomościowych.

Dzięki nowelizacji więcej firm będzie mogło rozliczyć podatek dochodowy w uproszczonej formie, przy zastosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wynika to stąd, że od 2021 r. limit przychodów uprawniających do wyboru tej formy zostanie zwiększony z obecnych 250 tys. euro do 2 mln euro, a także stąd, że zniesione zostaną ograniczenia w stosowaniu ryczałtu dla osób wykonujących wolne zawody. Skorzystają na tym m.in. adwokaci, notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi, architekci, fizjoterapeuci, inżynierowie budownictwa i tłumacze, którzy wcześniej nie mogli rozliczać się ryczałtem. Zmiana dotyczy także opodatkowania najmu mieszkań. Znowelizowane przepisy pozwalają na opodatkowanie ryczałtem zarówno przychodów z najmu prywatnego, jak i przychodów z najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej.

Stracą natomiast osoby zarabiające za granicą, zarówno pracownicy, jak przedsiębiorcy. To skutek ograniczenia ulgi abolicyjnej, która dotychczas chroniła przed dopłatą podatku w Polsce.

Nowelizacja ta wprowadza ponadto zmiany w zakresie cen transferowych, w szczególności w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami z rajów podatkowych, obowiązek publikowania polityki podatkowej firmy.

Inną ważną zmianą w zakresie CIT, która wchodzi w życie na mocy ustawy z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (poz. 2122) jest wprowadzenie od 1.1.2021 r. tzw. podatku estońskiego – rozwiązania wzorowanego na systemie estońskim, wiążącego dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegającego na zmianie momentu jego opodatkowania, oraz tzw. specjalnego funduszu inwestycyjnego, który umożliwi szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych firmy.

Zmiany w zakresie VAT zostaną wprowadzone na podstawie ustawy z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe (druk Sejmowy Nr 718), która wprowadza od 1.1.2021 r. tzw. pakiet SLIM VAT, a także, ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (obecnie na etapie opiniowania, Nr UC 60), która wprowadza od 1.7.2021 r. nowe zasady opodatkowania VAT sprzedaży wysyłkowej.

Szczególnie istotny jest pakiet SLIM VAT, który:

 • wprowadza nowe zasady ujmowania w ewidencji VAT faktur korygujących,
 • wprowadza nowe zasady stosowania kursów walut,
 • wydłuża termin uprawniający do zastosowania stawki 0% dla zaliczek w eksporcie,
 • wydłuża termin na odliczenie VAT naliczonego,
 • wprowadza możliwości odliczania VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
 • zwiększa limit na prezenty o małej wartości.

Pozostałe zmiany pakietu SLIM VAT to: ograniczenie ważności WIS, wyłączenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności również w przypadku dokonania potrąceń innych niż potrącenia w rozumieniu Kodeksu cywilnego, wprowadzenie możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT podatku VAT z tytułu importu towarów oraz należności celnych na rzecz agencji celnych.

Należy również pamiętać o zmianach w zakresie plików JPK_V7. Od 1.10.2020 r. wszyscy podatnicy czynni VAT zostali objęci nowymi zasadami raportowania VAT i od tego momentu nie trzeba już składać oddzielnie tradycyjnych deklaracji VAT-7, a pliki JPK_VAT zmieniły dotychczasową formułę. Raportowanie dla celów VAT dokonuje się w ramach jednego pliku JPK_V7M albo JPK_V7K, zwanego ogólnie JPK_VAT z deklaracją.

Zmiana formuły raportowania VAT (nowe struktury), pomimo likwidacji deklaracji, w praktyce oznacza istotne rozszerzenie zakresu danych przekazywanych organom podatkowym. Nowe informacje, które w myśl zmienionych przepisów muszą przekazywać podatnicy VAT, dotyczą m.in.: grup towarów i usług, typów dokumentu, tzw. dodatkowych danych ewidencyjnych.

Z uwagi na zakres zmian związanych z uzupełnieniem struktury pliku JPK o dodatkowe informacje, niezbędne stało się dokonanie przez podatników VAT analiz merytorycznych i klasyfikacyjnych każdej realizowanej transakcji dla celów nowego JPK. W konsekwencji prawidłowe zaraportowanie nowych danych wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności i działań podatników VAT, a przede wszystkim merytorycznego wsparcia dla pracowników zatrudnionych w działach finansowo-księgowych.

Ponadto, Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem do polskich przepisów o VAT możliwości łączenia się podatników w grupy. Rozwiązanie takie przewiduje dyrektywa VAT, jednak do tej pory nie zostało ono wdrożone przez Polskę. Ministerstwo proponuje, aby grupy VAT mogły być tworzone na zasadach zbliżonych do Podatkowych Grup Kapitałowych tworzonych dla celów CIT. Projekt nowelizacji nie został jeszcze opublikowany. Propozycje Ministerstwa zostały jednak skrytykowane przez unijny Komitet VAT. W piśmie z 16.11.2020 r. Komitet podkreśla, że pojęcie grupy VAT wynika z unijnej dyrektywy i powinno być podobnie rozumiane we wszystkich krajach członkowskich. W ocenie Komitetu, w projekcie Ministerstwa Finansów zabrakło też uściślenia, jak powinny wyglądać ścisłe powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne między podatnikami. MF planowało, że nowe przepisy wejdą w życie 1.1.2021 r., jednak w świetle opinii komitetu termin ten prawdopodobnie się opóźni.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Spis treści

O autorach

Wykaz skrótów

Wstęp

Część I. Zmiany w podatkach dochodowych

Rozdział I. Nowe zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych

 • 1. Wstęp
 • 2. Dotychczasowe zasady opodatkowania dochodów spółek komandytowych
 • 3. Nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych
  • 3.1. Opodatkowanie dochodu na poziomie spółki
  • 3.2. Opodatkowanie dochodu komplementariusza
  • 3.3. Opodatkowanie dochodu komandytariusza
 • 4. Możliwość odroczenia stosowania nowych zasad opodatkowania do 1.5.2021 r.
 • 5. Przychód ze spółki komandytowej a danina solidarnościowa

Rozdział II. Nowe zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych niektórych spółek jawnych

 • 1. Zakres podmiotów objętych nowymi przepisami
 • 2. Zakres oraz termin składania wymaganych informacji
 • 3. Skutki nieprzekazania informacji do urzędu skarbowego
 • 4. Przepisy przejściowe

Rozdział III. Nowe zasady opodatkowania sprzedaży tzw. Spółek nieruchomościowych

 • 1. Wstęp
 • 2. Definicja spółki nieruchomościowej
 • 3. Obowiązek poboru podatku dochodowego jako płatnik
 • 4. Obowiązek ustanowienia przedstawiciela ustawowego
 • 5. Obowiązek przekazywania informacji Szefowi KAS
 • 6. Publikacja danych spółek nieruchomościowych

Rozdział IV. Nowe zasady opodatkowania dochodu przy zastosowaniu tzw. estońskiego CIT

 • 1. Wstęp
 • 2. Podmioty uprawnione do ryczałtu
 • 3. Podmioty wyłączone z ryczałtu
 • 4. Okres opodatkowania ryczałtem
 • 5. Podstawowe obowiązki podatnika objętego ryczałtem
  • 5.1. Obowiązki ewidencyjne oraz inne obowiązki z zakresu prawa bilansowego
  • 5.2. Obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych lub wydatków na wynagrodzenia
  • 5.3. Obowiązki informacyjne
 • 6. Przedmiot opodatkowania
 • 7. Podstawa opodatkowania
 • 8. Stawka ryczałtu
 • 9. Termin zapłaty ryczałtu oraz złożenia deklaracji
 • 10. Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem
 • 11. Rozliczenie podatku przed i po okresie korzystania z ryczałtu

Rozdział V. Specjalny fundusz inwestycyjny

 • 1. Wstęp
 • 2. Podmioty uprawnione do korzystania z funduszu
 • 3. Zasady zaliczania odpisów na fundusz do kosztów uzyskania przychodu
 • 4. Obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych
 • 5. Konsekwencje niedotrzymania warunków korzystania z funduszu
 • 6. Podsumowanie warunków funduszu

Rozdział VI. Zmiany w cenach transferowych

 • 1. Wstęp
 • 2. Dotychczasowe obowiązki dokumentacyjne transakcji z podmiotami z rajów podatkowych
 • 3. Rozszerzenie obowiązków dokumentacyjnych transakcji z podmiotami z rajów podatkowych
  • 3.1. Rzeczywisty właściciel należności
  • 3.2. Rozszerzenie zakresu transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu
  • 3.3. Rozszerzenie zakresu elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych

Rozdział VII. Nowe zasady rozliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 • 1. Wstęp
 • 2. Rozszerzenie definicji wolnego zawodu
 • 3. Ograniczenie katalogu działalności wykluczających stosowanie ryczałtu
 • 4. Zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z najmu oraz ze sprzedaży nieruchomości
 • 5. Zmiana limitu przychodów uprawniającego do korzystania z ryczałtu
 • 6. Zmiana stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Rozdział VIII. Ograniczenie stosowania ulgi abolicyjnej w PIT

 • 1. Wstęp
 • 2. Ograniczenie w korzystaniu z ulgi abolicyjnej

Część II. Zmiany w VAT

Rozdział I. Nowy plik JPK_VAT z deklaracją

 • 1. Wstęp
 • 2. Podmioty zobowiązane do składania pliku JPK_VAT z deklaracją
 • 3. Terminy
 • 4. Wypełnianie JPK_VAT z deklaracją
  • 4.1. Formaty pól (danych)
  • 4.2. Zawartość i struktura pliku
 • 5. Oznaczenia GTU
  • 5.1. Zakres i sposób dokonywania oznaczeń
  • 5.2. GTU_01 – dostawa napojów alkoholowych
  • 5.3. GTU_02 – dostawa paliw
  • 5.4. GTU_03 – dostawa oleju napędowego i olejów smarowych
  • 5.5. GTU_04 – dostawa wyrobów tytoniowych
  • 5.6. GTU_05 – dostawa odpadów
  • 5.7. GTU_06 – dostawa urządzeń elektronicznych
  • 5.8. GTU_07 – dostawa pojazdów oraz części samochodowych
  • 5.9. GTU_08 – dostawa metali szlachetnych i nieszlachetnych
  • 5.10. GTU_09 – dostawa leków i wyrobów medycznych
  • 5.11. GTU_10 – dostawa budynków, budowli i gruntów
  • 5.12. GTU_11 – usługi przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych 95
  • 5.13. GTU_12 – usługi niematerialne
  • 5.14. GTU_13 – usługi transportowe i gospodarki magazynowej
 • 6. Oznaczenia procedur
  • 6.1. Oznaczenia procedur dla VAT należnego
  • 6.2. Oznaczenia procedur dla VAT naliczonego
 • 7. Oznaczenia dokumentów
  • 7.1. Oznaczenia dowodów sprzedaży
  • 7.2. Oznaczenia dowodów zakupu
 • 8. Konsekwencje przekazywania nieprawidłowych danych

Rozdział II. Pakiet SLIM VAT

 • 1. Wstęp
 • 2. Zmiany zasad ujmowania faktur korygujących in minus
  • 2.1. Ujmowanie faktur korygujących in minus po stronie sprzedawcy
  • 2.2. Ujmowanie faktur korygujących in minus po stronie nabywcy
  • 2.3. Możliwość kontynuowania dotychczasowych zasad ujmowania faktur korygujących in minus
 • 3. Zmiany dotyczące ujmowania faktur korygujących in plus
  • 3.1. Ujmowanie faktur korygujących in plus w obrocie krajowym
  • 3.2. Ujmowanie faktur korygujących in plus w transakcjach wewnątrzwspólnotowych i w eksporcie
 • 4. Nowe zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na złote
 • 5. Podwyższenie limitu kwotowego tzw. prezentów małej wartości
 • 6. Przedłużenie terminu na wywóz towaru dla potrzeb stosowania stawki 0% przy zaliczkach na poczet eksportu
 • 7. Wydłużenie terminu na odliczenie VAT naliczonego
 • 8. Odliczenie VAT naliczonego od usług noclegowych nabytych w celu odprzedaży

Rozdział III. Pozostałe zmiany w VAT od 1.1.2021 r.

 • 1. Zmiany dotyczące Wiążącej Informacji Stawkowej
  • 1.1. Możliwość uzyskiwania potwierdzenia klasyfikowania towarów według PKWiU
  • 1.2. Wprowadzenie 5-letniego terminu ważności WIS
  • 1.3. Wyłączenie ochrony wynikającej z WIS w przypadku stwierdzenia nadużycia prawa
  • 1.4. Brak możliwości wydawania WIS w sprawie objętej postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową albo kontrolą celno-skarbową
 • 2. Zmiany w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności
  • 2.1. Wartość faktur objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności
  • 2.2. Rozszerzenie zakresu wyłączenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w przypadku potrąceń
 • 3. Rozszerzenie katalogu płatności z rachunku VAT
 • 4. Nowe brzmienie załącznika Nr 15 do VATU

Rozdział IV. Nowe zasady opodatkowania VAT handlu elektronicznego od 1.7.2021 r. (tzw. pakiet VAT e-commerce)

 • 1. Wstęp
 • 2. Dotychczasowe zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej
 • 3. Nowe zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej od 1.7.2021 r.
 • 4. Możliwość skorzystania z tzw. procedury One Stop Shop
 • 5. Nowe zasady rozliczania VAT dla przesyłek spoza UE
  • 5.1. Procedura Import One Stop Shop
  • 5.2. Procedura szczególna dotycząca deklarowania i zapłaty VAT od importu towarów w przesyłkach o niskiej wartości
 • 6. Nowe obowiązki platform internetowych

Część III. Zmiany w innych podatkach

Rozdział I. Obowiązek sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej

 • 1. Wstęp
 • 2. Krąg podatników objętych obowiązkiem sporządzania i publikowania informacji o strategii podatkowej
 • 3. Zakres wymaganych informacji
 • 4. Termin i miejsce publikacji informacji
 • 5. Sankcje za niedopełnienie obowiązku przekazania informacji urzędowi skarbowemu

Rozdział II. Podatek akcyzowy

 • 1. Stawki akcyzy na paliwa silnikowe
 • 2. Dokumentowanie przemieszczeń wyrobów zwolnionych od akcyzy
 • 3. Objęcie obowiązkiem stosowania e-DD niektórych dostaw wyrobów węglowych
 • 4. Rejestracja dla potrzeb akcyzy
  • 4.1. Nowy katalog podmiotów zobowiązanych do rejestracji
  • 4.2. Właściwość organu i forma dokonania zgłoszenia
  • 4.3. Centralny Rejestr Podatników Akcyzowych

Rozdział III. Podatki i opłaty lokalne

 • 1. Wstęp
 • 2. Zmiany górnych granic stawek w podatku od nieruchomości
 • 3. Zmiany w wysokości stawek w podatku od środków transportowych
 • 4. Zmiany górnych granic stawek opłat lokalnych

Część IV. Tabelaryczne zestawienie zmian w aktach prawnych

Rozdział I. Tabelaryczne przedstawienie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozdział II. Tabelaryczne przedstawienie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Rozdział III. Tabelaryczne zestawienie zmian w ustawie od towarów i usług

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 230
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 390 g
 • ISBN: 978-83-8235-357-0
 • EAN: 9788382353570
 • Kod serwisu: 00886500

Kategorie

Tagi