Bestseller

KP. Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące

Promocyjna cena 10% taniej
 • 35,10 zł z VAT
  Cena katalogowa: 39,00 zł z VAT
  10% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Stan prawny: 17 lutego 2021 r. Publikacja uwzględnia zmiany wchodzące w życie: Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – wyciąg Ustawa o... więcej ›

Opis książki

Stan prawny: 17 lutego 2021 r.

Publikacja uwzględnia zmiany wchodzące w życie:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – wyciąg

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – wyciąg

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – wyciąg

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – wyciąg

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 – wyciąg

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy

 • tekst jednolity z dnia 1 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1862)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

 • 16.12.2020 r. - Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 12 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2131)

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

 • tekst jednolity z dnia 13 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. z dnia 15 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1596)

Ustawa o dniach wolnych od pracy

 • tekst jednolity z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920)

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych tekst jednolity z dnia 4 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1070)

 • 1.1.2021 r. - Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 19 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2400)

Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

 • tekst jednolity z dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1658)

Ustawa o cudzoziemcach

 • 1.7.2021 r. - Ustawa o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320) – w podwójnym stanie prawnym

Publikacja zawiera:

 • Kodeks pracy oraz przepisy wprowadzające,
 • Ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • Ustawę o dniach wolnych od pracy,
 • Ustawę o organizacjach pracodawców,
 • Ustawę o związkach zawodowych,
 • Ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
 • Ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • Ustawę o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • Ustawę o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • Ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 • Ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • Ustawę o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,
 • Ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
 • Ustawę o czasie pracy kierowców,
 • Ustawę o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
 • Ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
 • Ustawę o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 • Ustawę o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
 • Ustawę o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek,
 • Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy,
 • Ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Ustawę o cudzoziemcach,
 • oraz 31 rozporządzeń.

Książka adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.

 • Aktualny stan prawny
 • Czytelne hasła i tekst
 • Przypisy od Redakcji
 • Wyróżnienie najnowszych zmian
 • Wybór aktów prawnych
 • Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Teksty Ustaw Becka
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 12
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 814
 • Wymiary: 122x195 mm
 • Waga: 650 g
 • ISBN: 978-83-8235-333-4
 • EAN: 9788382353334
 • Kod serwisu: 00891500

Kategorie

Tagi