Monitor Prawa Handlowego Nr 3/2020

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kwartalnik przedstawia i analizuje rozległy zespół norm prawnych dotyczących przedsiębiorców oraz obrotu gospodarczego. W numerze 3/2020 „Monitora Prawa Handlowego" polecamy: dr Mateusz Baszczyk „Porządek obrad zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) spółki... więcej ›

Opis czasopisma

Kwartalnik przedstawia i analizuje rozległy zespół norm prawnych dotyczących przedsiębiorców oraz obrotu gospodarczego.

W numerze 3/2020 „Monitora Prawa Handlowego" polecamy:

 • dr Mateusz BaszczykPorządek obrad zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki akcyjnej)". Oznaczenie szczegółowego porządku obrad jest obligatoryjnym elementem zawiadomienia lub ogłoszenia o zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu). Na jego podstawie wspólnik podejmuje decyzję, czy sprawy w nim wymienione są na tyle istotne, że należy wziąć udział w zgromadzeniu. W związku z tym tak ważne jest, aby porządek obrad był sformułowany na tyle szczegółowo, że wspólnik będzie w stanie przewidzieć, w jakich sprawach będą głosowane uchwały. Ustawodawca dopuszcza wyjątki od „zamkniętego" charakteru porządku obrad zawartego w zaproszeniu lub ogłoszeniu, np. głosowanie uchwał porządkowych. Ponadto pod warunkiem spełnienia ustawowych przesłanek możliwe są modyfikacje zarówno przed jego terminem, jak również w trakcie trwania zgromadzenia.
 • dr Przemysław WołowskiUproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu w świetle założenia racjonalnego prawodawcy". Na mocy ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 ustawodawca wprowadził nową procedurę restrukturyzacyjną, której celem jest szybsze i efektywniejsze zawarcie układu przez dłużnika z wierzycielami, z zapewnieniem ochrony słusznych praw wierzycieli. Niniejsza publikacja została poświęcona analizie wprowadzenia przedmiotowej procedury do systemu prawa restrukturyzacyjnego w kontekście założenia racjonalnego prawodawcy, które oparte zostało na płaszczyźnie intelektualnej oraz aksjologicznej i jako swoista wytyczna przy tworzeniu aktów prawnych ma odzwierciedlenie w rozporządzeniu dotyczącym zasad techniki prawodawczej. Co prawda, jest to idealizujące ujęcie rzeczywistych procesów prawotwórczych, jednak powinno się do niego dążyć w każdym procesie tworzenia prawa.
 • Krzysztof OlszakReprezentacja bierna spółki jawnej przy reprezentacji czynnej łącznej przez wspólników". Zgodnie z modelowym rozwiązaniem przyjętym w art. 29 § 1 Kodeksu spółek handlowych każdy wspólnik spółki jawnej ma prawo reprezentować spółkę. Jednak, na mocy art. 30 § 1 KSH, umowa spółki może przewidywać, że wspólnik jest uprawniony do reprezentowania spółki tylko łącznie z innym wspólnikiem (lub prokurentem). Artykuł 30 § 1 KSH (dotyczy spółki jawnej), w przeciwieństwie do art. 205 § 2 KSH (dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), art. 30066 § 2 KSH (dotyczy prostej spółki akcyjnej) oraz art. 373 § 2 KSH (dotyczy spółki akcyjnej), regulujących kwestię reprezentacji biernej przy reprezentacji czynnej poprzez współdziałanie dwóch członków zarządu, nie porusza problemu reprezentacji biernej spółki (jawnej) w przypadku wymagania łącznego współdziałania wspólnika z innym wspólnikiem. Stąd powstaje pytanie, czy w takiej sytuacji oświadczenia składane spółce jawnej mogą być dokonywane wobec jednego wspólnika, czy muszą być dokonywane wobec dwóch lub większej liczby wspólników (w zależności od ukształtowania reprezentacji łącznej w danej spółce jawnej).
 • Kinga JaszczykObjęcie udziałów w spółce z o.o. przez jednego małżonka za wkład z majątku wspólnego – cz. II". Niniejszy artykuł stanowi drugą część rozważań na temat objęcia udziałów w spółce z o.o. przez jednego małżonka za wkład z majątku wspólnego. W pierwszej części poddano analizie dotychczasowe kluczowe argumenty prezentowane w doktrynie i orzecznictwie odnoszące się do przedmiotowego zagadnienia. Zważywszy, że żadnego z nich nie można uznać za rozstrzygający i żaden z nich nie prowadzi do satysfakcjonującego rozwiązania, godzącego interesy małżonka niewspólnika i potrzebę ochrony bezpieczeństwa obrotu, w niniejszym artykule podjęto próbę wypracowania koncepcji, która równoważyłaby interes rodziny oraz potrzebę ochrony bezpieczeństwa obrotu.
 • prof. dr hab. Michał RomanowskiCorporate governance oczami Kubusia Puchatka". Problematyka corporate governance należy do najbardziej złożonych zagadnień prawa spółek. Przenika ona życie codzienne spółki, konflikty w niej, jej wzloty i upadki. Odżywa regularnie wraz z kolejnym skandalem na rynkach finansowych, na którym tracą majątki akcjonariusze, wierzyciele i pracownicy spółki, a w przypadku spółek „zbyt dużych, aby upaść" – społeczeństwo. Definicji corporate governance jest tak wiele, i tak „uczonych", że jego idea zamazuje się. Moja magistrantka, obecnie magister i aplikantka adwokacka Pani Katarzyna Zarzycka napisała pod moim kierunkiem w Katedrze Prawa Handlowego na WPiA UW pracę magisterską pt. „Corporate governance oczami Warrena Buffeta". Zainspirowany tytułem pracy mojej Podopiecznej postanowiłem napisać esej o corporate governance, ale tym razem oczami Kubusia Puchatka. Chciałbym ukazać, że ideę corporate governance opisuje jeden z cytatów z „Kubusia Puchatka": „Trochę Względów, trochę Troski o Innych. W tym cała rzecz. Tak przynajmniej mówią". Wystarczy, że zarządzający wykażą trochę względów i trochę troski o właściciela. W tym cała rzecz z corporate governance od czasów Kompanii Wschodnioindyjskiej (1600–1858).


W Monitorze Prawa Handlowego podejmowane zagadnienia są związane m.in. z:

 • prawem spółek,
 • prawem umów handlowych
 • prawem papierów wartościowych,
 • prawem własności przemysłowej,
 • prawem ochrony konkurencji,
 • prawem karnym gospodarczym.

Wysoki poziom merytoryczny czasopisma gwarantuje Rada Programowa: SSA Stanisław Gurgul, Prof. Andrzej Kidyba, Dr Radosław L. Kwaśnicki, Prof. Marek Michalski, Prof. Adam Opalski, Prof. Michał Romanowski, Prof. Andrzej Szajkowski, Prof. Andrzej Szumański, Prof. Robert Zawłocki, oraz Autorzy Kwartalnika.

"Monitor Prawa Handlowego" adresowany jest przede wszystkim do prawników, radców prawnych, adwokatów, sędziów oraz akademickich środowisk prawniczych, a także przedsiębiorców i bankowców.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawa Handlowego
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 48
 • Wymiary: 205x287 mm
 • Waga: 140 g
 • ISSN: 2083-7968
 • ISBN: 977208379620003
 • EAN: 977208379620003
 • Kod serwisu: PZ61

Kategorie