Monitor Prawniczy Nr 24/2020 + dodatek: Monitor Prawa Handlowego Nr 3/2020

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Nakład wyczerpany
Powiadomienie o wznowieniu ›

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 24/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy: prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil „W sprawie optymalnego modelu prawa grup spółek. Uwagi krytyczne o projekcie prawa koncernowego z 20.7.2020... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 24/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • prof. UJ dr hab. Krzysztof OplustilW sprawie optymalnego modelu prawa grup spółek. Uwagi krytyczne o projekcie prawa koncernowego z 20.7.2020 r. (cz. II)". W dniu 5.8.2020 r. do konsultacji publicznych skierowany został projekt (datowany na 20.7.2020 r.) ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (UD113), przygotowany przez Komisję ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, działającą przy Ministrze Aktywów Państwowych . Niniejszy artykuł stanowi drugą część opracowania (cz. I – MoP Nr 23/2020), które analizuje centralny aspekt zawartych w tym projekcie regulacji z zakresu tzw. prawa koncernowego (holdingowego), tj. zasady wydawania i wykonywania wiążących poleceń spółki dominującej oraz związaną z tym odpowiedzialność tej spółki wobec spółki zależnej, jej wspólników mniejszościowych i wierzycieli.
 • prof. UŁ dr hab. Michał WojewodaPrzedawnienie roszczeń odsetkowych – terminy przedawnienia i ich bieg". Problematyka przedawnienia dotyka różnych roszczeń majątkowych, w tym także odsetek, które stanowią roszczenie uboczne dochodzone zwykle wraz z długiem głównym. Odsetki mają jednak własne terminy przedawnienia, co rodzi pytanie o zakres ich niezależności w stosunku do roszczenia głównego. Wobec licznych problemów praktycznych w tym zakresie, zasadne wydaje się przedstawienie podstawowych reguł dotyczących przedawnienia roszczeń odsetkowych, z uwzględnieniem zmian normatywnych, jakie wprowadzono w 2018 r. w Kodeksie cywilnym.
 • prof. UAM dr hab. Aneta SuchońWybrane aktualne zagadnienia prawne związane z dzierżawą państwowych nieruchomości rolnych". Celem artykułu jest wskazanie aktualnych problemów prawnych związanych z dzierżawą gruntów państwowych i próba ich rozwiązania. Rozważania są szerokie, dlatego będą się koncentrować na wybranych zagadnieniach. W pierwszej kolejności przedstawiona zostanie problematyka zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości rolnych, w tym szczególnie nowa kwestia zastrzeżeń, następnie przeniesienie praw i obowiązków dzierżawcy na osobę trzecią. W dalszej części rozważania skupiają się na wyłączaniu gruntów rolnych z przedmiotu dzierżawy i możliwości ich nabywania na podstawie ustawy z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw ; władaniu bez tytułu prawnego z gruntów KOWR po zakończeniu dzierżawy.
 • Dr Kamil CzaplickiBiometryczny dowód tożsamości". W artykule opisano podstawowe założenia budowy biometrycznego dowodu osobistego, a także możliwości jego wykorzystania w walce np. z kradzieżą tożsamości. Od 2.8.2021 r. na mocy rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2019/1157 z 20.6.2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się wszystkie państwa członkowskie będą zobowiązane do wprowadzenia drugiej cechy biometrycznej do krajowych dokumentów tożsamości.
 • Dr Krzysztof ChmielarzZakres zadań (obowiązków) kuratora rodzinnego versus kuratora dla dorosłych". W opracowaniu poddano analizie zakres obowiązków kuratorów dla dorosłych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych oraz zakres zadań należących do sfery działalności kuratorów rodzinnych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Tak zarysowana tematyka wychodzi naprzeciw pojawiającym się w praktyce wątpliwościom dotyczącym poszerzenia zakresu zadań, a tym samym uprawnień kuratorów sądowych.
 • Dr Kazimierz J. PawelecBezpieczeństwo imprez niemających charakteru masowych oraz narażenie na niebezpieczeństwo. Nieodpłatne przyjęcie obowiązków gwaranta – glosa". Głosowane orzeczenie Sądu Najwyższego porusza kilka istotnych zagadnień, w tym związanych z zabezpieczeniem od strony medycznej imprez niemających charakteru masowego, pojęcia sprowadzenia stanu niebezpieczeństwa, przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo, jak również odpowiedzialności karnej ratowników medycznych świadczących ewentualną pomoc w razie zaistnienia sytuacji zagrażających życiu lub zdrowia w sytuacji świadczenia pomocy bez jakiejkolwiek umowy oraz bez wynagrodzenia, co mieści się w pojęciu gwaranta, który przyjął na siebie obowiązek pieczy nad określonym dobrem prawnym przed zagrożeniami. Rozważania dotyczą m.in. struktury przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwo przy uwzględnieniu przepisów art. 9 § 1 lub § 2 Kodeksu karnego. Przedstawiony problem wciąż wywołuje spory zarówno w orzecznictwie, jak też doktrynie.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 170 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065020451
 • EAN: 977123065020451
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie