Monitor Prawniczy Nr 1/2021

Promocyjna cena 5% taniej
 • 75,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 79,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 1/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy: Dr hab. Radosław Strugała „W oczekiwaniu na uchwałę połączonych izb SN, czyli o podstawach prawnych i granicach ochrony dobra osobistego w... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 1/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • Dr hab. Radosław StrugałaW oczekiwaniu na uchwałę połączonych izb SN, czyli o podstawach prawnych i granicach ochrony dobra osobistego w postaci „więzi rodzinnej". W jednym z niedawnych wyroków SN zwrócił uwagę na pewne „skutki uboczne", jakie może nieść ze sobą uznawanie więzi rodzinnej za dobro osobiste. W zdaniach odrębnych do uchwały Izby Cywilnej SN skrytykowano z kolei tendencję do zbyt łatwego przyznawania określonym wartościom statusu dobra osobistego, krytykę tę odnosząc wyraźnie do dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej. Takie wypowiedzi SN mogły się zdawać zapowiedzią odejścia od, niemal całkowicie powszechnej, w orzecznictwie akceptacji dla dobra osobistego w postaci więzi rodzinnych. Wraz z podjęciem przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchwały z 22.10.2019 r. taka perspektywa stała się jeszcze bardziej realna. Powstała na skutek tej uchwały rozbieżność stanowisk prezentowanych przez SN doprowadzi niebawem do podjęcia przez SN uchwały połączonych izb. Uchwała rozstrzygnie, czy zadośćuczynienie może być zasądzone na rzecz bliskich osoby, która na skutek deliktu doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który uniemożliwił jej nawiązanie lub kontynuowanie więzi łączącej ją z bliskimi. Niniejszy artykuł dotyczy kluczowej dla tego rozstrzygnięcia kwestii zasadności wyróżniania dobra osobistego w postaci więzi rodzinnych i granic jego ewentualnej ochrony.
 • Krystyna DąbrowskaŚwiadczenie główne jako przesłanka indywidualnej kontroli abuzywności wzorca umowy (art. 385[1] § 1 KC) w orzecznictwie SN i TSUE". Klauzule abuzywne stały się w ostatnich latach jednym z najczęściej pojawiających się zagadnień w praktyce sądów cywilnych. Intuicyjne pojmowanie tych klauzul w szerokim odbiorze społecznym wiąże się z negatywną oceną i zarzutem nielegalności działania przedsiębiorcy wykorzystującego swoją silniejszą pozycję wobec konsumenta. Ocena prawna kwestionowanych klauzul wymaga drobiazgowego badania danej umowy uwzględniającego orzecznictwo TSUE dotyczące wykładni dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Podobnie jak w przypadku zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, szczegółowe kryteria oceny abuzywności klauzul umownych zostały wypracowane w praktyce sądowej, przy czym decydujące znaczenie ma wykładnia dokonywana przez TSUE. Wykładnia ta ma charakter wiążący i to ze skutkiem wstecznym od daty wejścia przepisów dyrektywy 93/13 w życie. Świadczenie główne stanowi jedną z przesłanek indywidualnej kontroli abuzywności umowy. W artykule dokonano charakterystyki tej przesłanki i przytoczono najważniejsze punkty sporne dostrzeżone w doktrynie i orzecznictwie.
 • Dr Ireneusz WolwiakPozbawienie ugody sądowej skutków prawnych". Artykuł poświęcono zagadnieniu dopuszczalności pozbawienia czynności ugody sądowej jej skutków prawnych. Rozważania te przeprowadzono odrębnie do chwili uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie oraz po jego zakończeniu. Jednoczenie zaznaczono różnice, jakie pojawiły się w nauce co do samego rozumienia instytucji ugody sądowej, a co wiąże się z możliwością podważenie prawidłowości dokonania tej czynności. Przeprowadzono także analizę działań zmierzających do pozbawienia ugody jej skutków prawnych jako czynności konwencjonalnej w prawie.
 • Dr Małgorzata Wach-PawliczakPraktyczne aspekty dobrowolnego umorzenia udziałów wspólnika spółki z o.o. sfinansowanego z czystego zysku lub bez wynagrodzenia". Celem niniejszego opracowania jest omówienie problematyki dobrowolnego umorzenia udziałów wspólnika w spółce z o.o., gdy wynagrodzenie za umorzone udziały będzie wypłacone z czystego zysku lub umorzenie nastąpi bez wynagrodzenia. Procedura ta umożliwia bezpieczne „wyjście" wspólnika ze spółki oraz może doprowadzić do uzgodnionych i często koniecznych zmian w układzie kapitałowym w spółce. Brak szczegółowej regulacji w treści art. 199 KSH, dotyczącej tytułowej problematyki uzasadnia przygotowanie kolejnego opracowania o charakterze praktycznym, które przeznaczone jest przede wszystkim dla wspólników rozważających przeprowadzenie tej procedury i obsługujących ich prawników, a przyczynić powinno się do ujednolicenia istotnych rozbieżności zidentyfikowanych w obrocie prawnym.
 • Karolina OchocińskaUprawnienie syndyka do wytoczenia powództwa przeciw członkowi zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce bez uchwały zgromadzenia wspólników – glosa do wyroku SN z 8.5.2019 r., V CSK 207/18". Komentowane orzeczenie dotyczy problemu dochodzenia przez syndyka roszczeń odszkodowawczych od członka zarządu spółki z o.o. Sąd Najwyższy wskazał, że w przypadku, gdy z powództwem występuje syndyk nie jest wymagane podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników wyrażającej zgodę na dochodzenie roszczeń od członka zarządu spółki z o.o. Ponadto w glosowanym orzeczeniu omówiona została relacja między odpowiedzialnością odszkodowawczą członka zarządu na podstawie przepisu art. 293 § 1 KSH oraz przepisu art. 415 KC w zw. z art. 300 KSH.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 170 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065021101
 • EAN: 977123065021101
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie

Tagi