Studia Prawa Prywatnego. Zeszyt 1/2021

Promocyjna cena 5% taniej
 • 122,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 129,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowa analiza polskiego i europejskiego prawa prywatnego ze wskazaniem systemowych rozwiązań. W prezentowanym Zeszycie 1/2021 zostały opublikowane następujące artykuły: Radosław Strugała, Zakres rękojmi za wady rzeczy najętej i wydzierżawionej; Adam Pązik, Prawo... więcej ›

Opis czasopisma

Kompleksowa analiza polskiego i europejskiego prawa prywatnego ze wskazaniem systemowych rozwiązań.

W prezentowanym Zeszycie 1/2021 zostały opublikowane następujące artykuły:

 • Radosław Strugała, Zakres rękojmi za wady rzeczy najętej i wydzierżawionej;
 • Adam Pązik, Prawo bez granic? Interpretacja pojęcia „nietykalność mieszkania" na tle art. 23 KC;
 • Edyta Hadrowicz, Konsekwencje naruszenia zasad reprezentacji stowarzyszenia w umowach i sporach z członkami zarządu;
 • Magdalena Gałązka, Culpa in contrahendo a odpowiedzialność przedkontraktowa (precontractual liability);
 • Olga Ceran, Child relocation, soft law, and the quest for uniformity at the European Court of Human Rights – Part two.

Artykuł dr. hab. Radosława Strugały poświęcony jest zakresowi stosowania rękojmi za wady rzeczy najętej i wydzierżawionej, który obecnie budzi duże wątpliwości w praktycznym stosowaniu art. 664 KC. Autor precyzuje pojęcie wad przedmiotu najmu (dzierżawy), uwzględniając pojęcie wad wewnętrznych i zewnętrznych, oraz wad prawnych. Artykuł przedstawia także problem odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu rękojmi oraz porusza kwestię dyspozytywnego charakteru rękojmi.

Dr Adam Pązik analizuje charakter dobra osobistego w postaci nietykalności mieszkania. Autor przedstawia orzecznictwo ETPC, dotyczące ochrony prawa do mieszkania, a także skupia się na ochronie prawa do nienaruszalności mieszkania (art. 50 Konstytucji RP) i przestępstwie naruszenia miru domowego (art. 193 KK). Najistotniejszą część artykułu stanowi interpretacja nietykalności mieszkania na tle art. 23 i 24 KC według doktryny i orzecznictwa polskich sądów oraz przedstawienie potencjalnych kierunków rozwoju wykładni tego pojęcia.

Prof. Edyta Hadrowicz bada problem regulacji zawartej w art. 11 ust. 4 PrStow, dotyczącej reprezentacji stowarzyszenia w umowach i sporach z członkami zarządu. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie czy naruszenie tej regulacji skutkuje bezwzględną nieważnością czynności prawnej (zgodnie z art. 58 § 1 KC), czy konwalidacją w trybie art. 39 § 1 KC, bądź art. 103 KC. Omówiona została także czynność prawna dokonana przez członka organu kontroli wewnętrznej, pełnomocnika walnego zebrania członków bądź przez innego członka zarządu – z naruszeniem szczególnych zasad reprezentacji, a także konsekwencje procesowe naruszenia art. 11 ust. 4 PrStow.

Artykuł sędzi Magdaleny Gałązki dokładnie omawia zasady odpowiedzialności z tytułu culpae in contrahendo, charakteryzuje techniki regulacji odpowiedzialności ex culpae in contrahendo i porównuje je z odpowiedzialnością przedkontraktową – precontractual liability. Autorka przedstawia obowiązki kontrahenta, a także sposoby ochrony kontrahenta w ramach odpowiedzialności przedkontraktowej [bezpodstawne wzbogacenie (unjust enrichment), czyn niedozwolony (tort), promissory estoppel]. Artykuł wzbogacony jest o liczne odwołania do przykładów polskiego i zagranicznego orzecznictwa i piśmiennictwa.

Czasopismo zostało także wzbogacone o artykuł w języku angielskim. Artykuł dr Olgi Ceran stanowi kontynuację rozważań nad problematyką relokacji dzieci w wyniku sporów rodzicielskich. Autorka bada i analizuje orzecznictwo ETPC w sprawach o relokację dzieci, szczególnie biorąc pod uwagę zakres odwoływania się ETPC do instrumentów soft law.


Studia Prawa Prywatnego to kwartalnik związany z najbardziej prestiżową serią książkową w ofercie Wydawnictwa C.H.Beck: System Prawa Prywatnego, publikowaną we współpracy z Instytutem Naukowym PAN. Opiekę merytoryczną nad kwartalnikiem sprawują najwybitniejsze autorytety polskiego prawa prywatnego. Redaktorem Naczelnym był prof. Zbigniew Radwański. Jego dzieło kontynuuje prof. Bogudar Kordasiewicz, jako Redaktor Naczelny wraz z Zastępcą Redaktora Naczelnego dr. Mateuszem Grochowskim.

Szczegóły

 • Seria: Studia Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 90
 • Wymiary: 205x287 mm
 • Waga: 280 g
 • ISSN: 1895-1279
 • ISBN: 977189512721901
 • EAN: 977189512721901
 • Kod serwisu: PZ66

Kategorie

Tagi