Bestseller

Konkubinat. Rozliczenia majątkowe. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych

Promocyjna cena
%
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 126,75 zł +13%
  Cena katalogowa: 169,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Całościowe omówienie problematyki rozliczenia majątkowego między osobami żyjącymi w związkach nieformalnych. Celem publikacji jest ukazanie w sposób praktyczny różnych sposobów zaradzenia tym problemom na gruncie szeroko pojętego prawa cywilnego... więcej ›

Opis książki

Konkubinat. Rozliczenia majątkowe to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z rozliczeniami majątkowymi między osobami żyjącymi w związkach nieformalnych.

Stosunki cywilne między takimi osobami nie są nigdzie uregulowane wprost i jako takie nastręczają wiele trudności praktykom prawa, ale nade wszystko samym konkubentom. 

Kolejne 2. wydanie, zostało rozszerzone o kwestie dotyczące stosowania przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu w sytuacji spłaty długu jednego z konkubentów przez drugiego oraz przepisów o spółce cywilnej do konkubentów prowadzących wspólną działalność gospodarczą, a także zostało zaktualizowane o najnowsze orzecznictwo.

Część I to praktyczny komentarz do zagadnień dotyczących:

 • pojęcia konkubinatu,
 • roszczeń dotyczących ochrony własności i posiadania,
 • eksmisji konkubenta,
 • bezpodstawnego wzbogacenia,
 • stosowania przepisów o spółce cywilnej do konkubentów,
 • konkubinatów transgranicznych,
 • odpowiedzialności za długi konkubenta.

Część II publikacji stanowią wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych, takie jak m.in.:

 • pozew o wydanie ruchomości,
 • wniosek o zasiedzenie,
 • wniosek o nakazanie opróżnienia lokalu,
 • postanowienie w przedmiocie nakazania opróżnienia lokalu,
 • postanowienie w sprawie o zniesienie współwłasności.

Pozycja ze względu na swój praktyczny charakter, adresowana jest w szczególności do adwokatów i radców prawnych na co dzień zajmujących się powyższą tematyką, a także sędziów oraz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Rozdział 1. Konkubinat – zagadnienia wstępne

 • 1. Rys historyczny, współczesne tendencje ustawodawcze w państwach europejskich
 • 2. Definicja konkubinatu i aktualny stan prawny w Polsce
 • 3. Konkubent jako osoba bliska
 • 4. Problematyka określenia początku i końca konkubinatu
 • 5. Wybór orzecznictwa

Rozdział 2. Roszczenia mające na celu ochronę własności i posiadania

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Roszczenie windykacyjne
 • 3. Roszczenie posesoryjne
 • 4. Kwestie dowodowe, specyfika postępowań dotyczących własności ruchomości
 • 5. Eksmisja konkubenta w trybie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • 6. Rozliczanie nakładów poczynionych na gruncie będącym przedmiotem powództwa windykacyjnego
 • 7. Jurysdykcja krajowa w sprawach o roszczenia petytoryjne i posesoryjne, właściwe prawo merytoryczne

Rozdział 3. Zniesienie współwłasności

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Materialnoprawne i proceduralne podstawy rozliczania konkubentów – współwłaścicieli
 • 3. Nakłady poczynione na gruncie wspólnym, gruncie konkubenta i na nieruchomościach osób trzecich
 • 4. Wysokość udziałów we współwłasności
 • 5. Współwłasność konkubentów a małżeństwo jednego z nich
 • 6. Jurysdykcja krajowa i właściwość sądu
 • 7. Prawo właściwe
 • 8. Wybór orzecznictwa

Rozdział 4. Bezpodstawne wzbogacenie

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Konkubinat a bezpodstawne wzbogacenie w prawie polskim
  • 2.1. Definicja bezpodstawnego wzbogacenia i nienależnego świadczenia, nienależne świadczenie a darowizna na rzecz konkubenta
  • 2.2. Problem subsydiarności przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu w odniesieniu do koncepcji prawnych rozliczania związków nieformalnych
  • 2.3. Poszczególne przypadki zbiegu przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu z innymi regulacjami mogącymi mieć zastosowanie do konkubinatów
  • 2.4. Roszczenia konkubentów z bezpodstawnego wzbogacenia
  • 2.5. Przykłady zastosowania lub niemożności zastosowania przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu w praktyce rozliczania byłych konkubentów
  • 2.6. Stosowanie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu w sytuacji spłaty długu jednego z konkubentów przez drugiego
 • 3. Konkubinat a bezpodstawne wzbogacenie w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej
  • 3.1. Problem możliwości odniesienia norm prawa kolizyjnego Unii Europejskiej do związków o charakterze faktycznym
  • 3.2. Definicja bezpodstawnego wzbogacenia na gruncie prawa kolizyjnego
  • 3.3. Artykuł 10 rozporządzenia Nr 864/2007
  • 3.4. Jurysdykcja krajowa

Rozdział 5. Spółka cywilna

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Stosowanie przepisów o spółce do osób nieprowadzących wspólnej działalności gospodarczej
 • 3. Stosowanie przepisów o spółce cywilnej do konkubentów prowadzących wspólną działalność gospodarczą
 • 4. Stosowanie przepisów o spółce cywilnej do konkubentów prowadzących wspólną działalność gospodarczą – art. 865 KC
 • 5. Konkubinaty „transgraniczne"

Rozdział 6. Przepisy z zakresu prawa pracy i umowy prawa cywilnego

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Przesłanki ustalenia stosunku pracy łączącego konkubentów
 • 3. Normy kolizyjne z zakresu prawa pracy
 • 4. Umowy cywilnoprawne

Rozdział 7. Szczególne przypadki wspólnego nabycia mienia przez konkubentów

 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Zasiedzenie
  • 2.1. Posiadanie
  • 2.2. Zasiedzenie – przesłanki
  • 2.3. Sytuacje, w których konkubenci nabywają prawo własności wspólnie w różnych częściach ułamkowych
  • 2.4. Prawo unijne a zasiedzenie, jurysdykcja krajowa
  • 2.5. Zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Polsce przez partnerów w konkubinatach dwunarodowych
  • 2.6. Kwestie proceduralne
 • 3. Budowa na cudzym gruncie – art. 231 KC
  • 3.1. Prawo polskie
  • 3.2. Problematyka jurysdykcji sądów polskich w wypadku spraw z elementem międzynarodowym oraz stosowania norm prawa prywatnego międzynarodowego

Część II. Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych

 • 1. Pozew o wydanie ruchomości
 • 2. Wyrok w sprawie o wydanie ruchomości
 • 3. Wniosek o zasiedzenie
 • 4. Postanowienie w sprawie o zasiedzenie (1)
 • 5. Postanowienie w sprawie o zasiedzenie (2)
 • 6. Wniosek o nakazanie opróżnienia lokalu (1)
 • 7. Postanowienie w przedmiocie wniosku o nakazanie opróżnienia lokalu (1)
 • 8. Wniosek o nakazanie opróżnienia lokalu (2)
 • 9. Postanowienie w przedmiocie wniosku o nakazanie opróżnienia lokalu (2)
 • 10. Wniosek o zniesienie współwłasności
 • 11. Postanowienie w sprawie o zniesienie współwłasności

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo Sądowe
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 316
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 400 g
 • ISBN: 978-83-8235-318-1
 • EAN: 9788382353181
 • Kod serwisu: 00903200

Kategorie

Tagi