Przedsprzedaż

Odmowa dostępu do informacji publicznej

Promocyjna cena 5% taniej
 • 132,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 139,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
10 maja 2021
Powiadomienie o premierze ›

Autor: dr Kazimierz Pawlik

Praktyczny poradnik, wzbogacony o liczne wzory, przedstawiający w sposób kompleksowy zagadnienie odmowy dostępu do informacji publicznej. Całość publikacji oparta jest na kluczowym orzecznictwie sądów administracyjnych. ... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe opracowanie zagadnienia odmowy dostępu do informacji publicznej wraz z wzorami dokumentów.

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia instytucję odmowy udostępnienia informacji publicznej z perspektywy dysponenta informacji, np. organów administracji samorządowej, rządowej, spółek komunalnych, instytucji kultury czy instytucji pomocy społecznej.

W książce poruszone zostały ogólne rozważania o kwalifikacji informacji i wpływie tej kwalifikacji na możliwość lub konieczność odmowy dostępu. „Krok po kroku" przedstawiono w jaki sposób powinien zostać rozpatrzony wniosek dostępowy, w przypadku którego, albo z uwagi na wystąpienie negatywnej przesłanki udostępnienia albo ze względu na niewykazanie przez wnioskodawcę podstawy do udostępnienia informacji przetworzonej, istnieje konieczność wydania decyzji odmownej. W sposób szczególny zwrócono również uwagę na czynności formalne, jakie powinny zostać podjęte celem prawidłowego przeprowadzenia takiego postępowania.

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie są negatywne przesłanki udostępnienia powodujące konieczność wydania decyzji o odmowie dostępu?
 • Czy informacje niejawne w postępowaniu dostępowym powinny być chronione także w przypadku braku nadania stosownej klauzuli nośnikowi informacji?
 • Kiedy ochrona prywatności decydująca o konieczności odmowy dostępu jest ustawowo wyłączona?
 • Jakie indywidualne cechy wnioskodawcy są istotne z perspektywy oceny istnienia szczególnie uzasadnionego interesu publicznego dla udostępnienia informacji przetworzonej?
 • Czy oprócz wnioskodawcy w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji odmownej występują jeszcze inne strony postępowania?
 • Jaki jest dopuszczalny zakres anonimizacji dokumentu jako alternatywy dla decyzji o odmowie dostępu?
 • Czy organ zamiast odmowy dostępu powinien wskazać wnioskodawcy alternatywne sposoby umożliwiające pozyskanie informacji?
 • Jakie dodatkowe elementy powinna zawierać decyzja administracyjna o odmowie dostępu?
 • Czy dysponent informacji po wydaniu decyzji o odmowie dostępu może w trybie autokontroli zmienić decyzję odmowną?
 • Jakie istotne okoliczności podnieść w odpowiedzi na skargę na decyzję o odmowie dostępu do informacji?
 • W jaki sposób zapewnić prawidłowe wyłączenie pracownika w przypadku ponownego rozpatrywania sprawy zakończonej decyzją o odmowie dostępu?
 • Jaki jest zakres związania dysponenta informacji decyzją administracyjną organu wyższego stopnia bądź wyrokiem sądu administracyjnego?
 • Czy w stosunku do decyzji odmawiającej dostępu do informacji publicznej mogą być zastosowane nadzwyczajne środki odwoławcze?

Całość publikacji oparta jest na kluczowym orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczącym odmowy dostępu do informacji publicznej.

Integralną częścią książki są także liczne wzory dokumentów, m.in.:

 • wzór wezwania do wskazania pełnych danych wnioskodawcy,
 • wzór wezwania do wykazania szczególnie uzasadnionego interesu publicznego warunkującego udostępnienie informacji przetworzonej,
 • wzór decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę informacji niejawnej,
 • wzór decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na inną tajemnicę ustawowo chronioną,
 • wzór decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu ochronę prywatności osoby fizycznej,
 • wzór decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy,
 • wzór oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na udostępnienie informacji publicznej dotyczącej sfery jego prywatności,
 • wzór oświadczenia przedsiębiorcy o woli traktowania informacji jako tajemnicy przedsiębiorcy,
 • wzór decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej przetworzonej,
 • wzór decyzji organu odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji odmawiającej dostępu do informacji publicznej,
 • wzór decyzji organu odwoławczego uchylającej decyzję organu o odmowie dostępu do informacji publicznej i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania,
 • wzór odpowiedzi organu na skargę na decyzję odmawiającą udostępnienia informacji publicznej,
 • wzór pisma przewodniego przekazującego odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Premiera: 10 maja 2021
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 200
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 300 g
 • ISBN: 978-83-8235-563-5
 • EAN: 9788382355635
 • Kod serwisu: 00899100

Kategorie

Tagi