Tom VIII A. Prawo własności przemysłowej. Komentarz

 • 399,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 339,15 zł
  Cena katalogowa: 399,00 zł
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy z dostępnych na rynku komentarz do Prawa własności przemysłowej. Komentarz wyczerpująco omawia przepisy wraz z najnowszymi zmianami: ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.)... więcej ›

Opis książki

Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy z dostępnych na rynku komentarz do Prawa własności przemysłowej.

Komentarz wyczerpująco omawia przepisy wraz z najnowszymi zmianami:

 • ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.) (art. 1–119).

Tom VIIIA  zawiera omówienie istotnych kwestii jak:

 • przepisy wspólne odnoszące się do wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych – przedstawiono m.in. kwestie dotyczące pierwszeństwa do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, praw twórcy oraz przysługującego wynagrodzenia;
 • wynalazki i patenty – w tym: wynalazek, zgłoszenie wynalazku i jego rozpatrywanie, wynalazek tajny, patent oraz jego unieważnienie i wygaśnięcie, dodatkowe prawo ochronne, umowy licencyjne, licencja przymusowa, przepisy szczególne odnoszące się do wynalazków biotechnologicznych;
 • wzory użytkowe i prawa ochronne na wzory użytkowe – wyjaśniono pojęcie wzoru użytkowego, a także ukazano kwestie związane ze zgłoszeniem wzoru użytkowego, wpisem do rejestru wzorów użytkowych, świadectwem ochronnym;
 • wzory przemysłowe i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych – przedstawiono m.in.: definicję wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji, ochronę części składowej, zakres ochrony wynikającej z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, zgłoszenie wzoru przemysłowego, świadectwo rejestracji wzoru przemysłowego, przekazanie przez Urząd Patentowy powiadomienia do Biura Międzynarodowego.

Autorzy przedstawili całość problematyki związanej ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów oraz powstałe w związku z ich wykładnią wątpliwości. Powołano istotne z punktu widzenia praktyki orzecznictwo Sądu Najwyższego i innych sądów, a także wypowiedzi przedstawicieli doktryny – odnosząc się do najnowszych wydań poszczególnych komentarzy. Autorzy rozważają ponadto różne hipotetyczne przypadki zastosowania poszczególnych przepisów, które albo mogą zdarzyć się w praktyce, albo też praktyka może przynieść sytuacje do nich podobne, w których mogą znaleźć zastosowanie przedstawione w komentarzu argumenty.

Komentarz jest dziełem kilkunastu Autorów, którzy łączą pracę naukową z praktyką. Autorzy są adwokatami, radcami prawnymi, specjalistami w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym, Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Biurze Analiz Sejmowych. Unikalne połączenie wiedzy teoretycznej z dostrzeganiem potrzeb praktyki i praktycznych aspektów stosowania prawa wpłynęło korzystnie na jakość przygotowanych przez nich komentarzy.

Komentarz z pewnością okaże się przydatny zarówno dla praktyków: notariuszy, sędziów, radców prawnych, jak i dla przedstawicieli nauki.


Komentarze Prawa Prywatnego to:

 • Najnowsze zmiany legislacyjne.
 • Precyzyjna nawigacja wewnętrzna.
 • Wyjaśnienie i pogrubienie najważniejszych pojęć.
 • Szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu, numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań.
 • Szczegółowy indeks rzeczowy z odesłaniami do numerów tez w poszczególnych artykułach.
 • Praktyczne ujęcie opracowywanych zagadnień – argumenty do obrony własnych racji.
 • Najnowsze orzecznictwo, z krytyczną oceną: najnowsza linia orzecznicza, a także rozbieżności w orzecznictwie.
 • Gruntowne omówienie poglądów i stanowisk prezentowanych w doktrynie w odniesieniu do komentowanych zagadnień, konsekwencje oraz rozbieżności.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1080
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 1760 g
 • ISBN: 978-83-8235-225-2
 • EAN: 9788382352252
 • Kod serwisu: 00898800

Kategorie