Bestseller

Kodeks pracy. Komentarz

Promocyjna cena 15% taniej
 • 305,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 359,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Bestsellerowy komentarz do Kodeksu pracy zawierający kompleksowe i praktyczne omówienie najnowszych przepisów wraz z fundamentalnymi orzeczeniami. Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany, w tym regulacje wprowadzone tzw. Tarczami antykryzysowymi. Publikacja zawiera najnowsze orzecznictwo oraz dotychczasowy dorobek doktryny... więcej ›

Opis książki

Bestsellerowy komentarz z kompleksowym omówieniem przepisów Kodeksu pracy!

Kolejne, 13. wydanie cieszącego się dużą popularnością Komentarza do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

W publikacji szczegółowo omówiono m.in.:

 • stosunek pracy,
 • wynagrodzenie za pracę,
 • czas pracy,
 • urlopy pracownicze,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • układy zbiorowe pracy,
 • rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy.

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, w tym m.in. te związane z pandemią COVID-19, wprowadzane tzw. tarczami antykryzysowymi wyłącznie na czas zagrożenia epidemicznego, które zawierają pewne uregulowania oddziałujące na szeroko rozumiane prawo pracy i prawo zatrudnienia, a bezpośrednio także na prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników w czasie epidemii. Modyfikacje dotyczą m.in.:

 • uregulowania czasu pracy na czas pandemii, m.in. możliwości ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku pracownika oraz wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy;
 • pracy zdalnej, m.in. umożliwienia pracownikom objętym izolacją domową, którzy nie przejawiają symptomów choroby COVID-19 wykonywania pracy zdalnej, uszczegółowienia katalogu pracowników, którym może zostać polecona praca zdalna, kosztów ponoszonych przez pracownika przy wykonywaniu pracy zdalnej, umożliwienia nałożenia na pracownika obowiązku prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności;
 • skierowania pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy;
 • opieki nad dzieckiem, wyjazdów służbowych;
 • regulacji dotyczących obowiązkowych badań lekarskich pracowników, m.in. związanych z wydłużeniem ważności orzeczeń lekarskich;
 • kwestii dotyczących wypowiedzenia umowy o pracę z uwagi na epidemię;
 • szkoleń BHP.

Nowe wydanie zostało uzupełnione o najnowsze orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE, a także zaktualizowane pod kątem dotychczasowego dorobku doktryny. Publikacja zawiera także omówienie najważniejszych aktów wykonawczych do ustawy.

Komentarz stanowi nieodzowną pomoc w codziennej pracy sędziów sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, adwokatów i radców prawnych, pracodawców, specjalistów do spraw BHP, społecznych inspektorów pracy, przedstawicieli związków zawodowych, teoretyków prawa pracy, a także studentów chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy.


Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostep trwa od 25 czerwca 2021 r. do 25 czerwca 2022 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu pracy,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • Ustawy o zakładowym funduszu swiadczeń socjalnych,
 • Ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
 • Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • Ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalnosci pracodawcy,
 • Ustawy o organizacjach pracodawców,
 • Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Ustawy o społecznej inspekcji pracy,
 • Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
 • Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • Ustawy o związkach zawodowych,
 • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie,
 • Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych,
 • Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 13
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1020
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1620 g
 • ISBN: 978-83-8235-220-7
 • EAN: 9788382352207
 • Kod serwisu: 00890000

Kategorie