Zamówienia podprogowe. Analiza praktyczna zamówień do 130 000 zł

Promocyjna cena 15% taniej
 • 118,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 139,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny przewodnik po zamówieniach podprogowych dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań. Poradnik zawiera kompleksowo omówione przepisy regulujące udzielanie tego rodzaju zamówień, orzecznictwo, przykłady i wzory dokumentów, dzięki czemu stanowi pomocne źródło wiedzy w bezbłędnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia podprogowego... więcej ›

Opis książki

Praktyczny przewodnik po zamówieniach podprogowych dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań, które mają na celu udzielenie zamówienia wyłączonego spod przepisów ustawy – PZP.

Poradnik zawiera kompleksowo omówione przepisy regulujące udzielanie tego rodzaju zamówień, orzecznictwo, przykłady i wzory dokumentów, dzięki czemu stanowi niezbędne kompendium wiedzy, pomocne w bezbłędnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia podprogowego.

Zamówienia podprogowe to bardzo niejednorodna kategoria zakupów publicznych, którą regulują przepisy zarówno Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych, jak i – w najmniejszym stopniu – ustawy – Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie stanowią one część systemu finansów publicznych, w związku z czym podlegają zasadzie jawności finansów publicznych. Nie podlegając przepisom ustawy – Prawo zamówień publicznych stanowią jednak część systemu zamówień publicznych – tak jak przepisy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub koncesjach. Można powiedzieć, że zamówienia podprogowe są najbardziej komercyjną częścią systemu zamówień publicznych, najbardziej zbliżoną do zakupów prywatnych, pozwalają zamawiającym na efektywniejsze dostosowywanie się do zmieniających się realiów rynkowych. Z udzielaniem zamówień podprogowych wiążą się jednak liczne wątpliwości, niejasności i pułapki prawne. Pojawiają się bowiem ciągle nowe interpretacje ich dotyczące, nowe rozwiązania w przepisach towarzyszących, nowe technologie mające wpływ na ich udzielanie, jak również zmieniają się poglądy instytucji kontrolnych.

Dodatkowo zamieszanie dotyczące przepisów o zamówieniach bagatelnych, które miały zostać wprowadzone nową ustawą z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) i zanim miały okazję zaistnieć, zostały uchylone ustawą z 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2275), spowodowało konieczność nowego, świeżego spojrzenia na zamówienia podprogowe.

Główne zalety publikacji:

 • praktyczne ujęcie zagadnienia prowadzenia postępowań podprogowych – w przystępny sposób wyjaśnia podstawowe problemy związane z zamówieniami podprogowymi,
 • analiza przepisów dotyczących zamówień podprogowych,
 • uwzględnienie dotychczasowego – i nadal aktualnego – orzecznictwa dotyczącego przepisów regulujących zamówienia podprogowe,
 • pozwala szybko wdrożyć się w mechanizmy zamówień podprogowych z punktu widzenia osoby praktycznie zaangażowanej w ich udzielanie.

W publikacji znajduje się omówienie najistotniejszych elementów procesu udzielania zamówień podprogowych, które dotyczą:

 • analizy przepisów Kodeksu cywilnego, lecz również właściwych regulacji ustawy o finansach publicznych,
 • warunków zamówienia, warunków przetargu, warunków zapytania ofertowego,
 • zasad obliczania wartości zamówień podprogowych,
 • zasad upubliczniania postępowań podprogowych,
 • wszelkich niezbędnych aspektów dotyczących składania i oceny ofert,
 • zawarcia umowy.

Dzięki tej książce Czytelnik dowie się:

 • Jak udzielać zamówień podprogowych?
 • Jakie są tryby udzielania zamówień podprogowych?
 • Jakie argumenty przemawiają za stosowaniem poszczególnych trybów w zamówieniach podprogowych?
 • Jakie pułapki tkwią w obowiązujących przepisach i co powinien zrobić zamawiający, aby ich uniknąć?
 • Czy przetarg i zapytanie ofertowe to tożsame procedury?
 • Jakie czynności może wykonać zamawiający w postępowaniu podprogowym?
 • Czy w umowach dotyczących zamówień podprogowych można stosować aneksy?
 • Jakich dokumentów zamawiający może i powinien wymagać od wykonawcy?
 • Czy w postępowaniu podprogowym można odrzucić ofertę i wykluczyć wykonawcę?
 • Czy i jak elektronizacja wpłynęła na zamówienia podprogowe?

Prawo zamówień publicznych - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Spis treści

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Zamówienia podprogowe a ustawowe zamówienia publiczne

 • 1. Dobrowolne stosowanie PZP
 • 2. Doświadczenie w zamówieniach podprogowych

Rozdział II. Podstawy prawne dla zamówień podprogowych (zasady udzielania zamówień podprogowych)

 • 1. Kodeks cywilny
 • 2. Ustawa o finansach publicznych
 • 3. Orzecznictwo
 • 4. Zamówienia podprogowe a zamówienia wspólnotowe

Rozdział III. Tryby udzielania zamówień podprogowych

 • 1. Przetarg
 • 2. Negocjacje
 • 3. Tryb ofertowy
 • 4. Tryb mieszany
 • 5. Tryby w zamówieniach podprogowych – zestawienie

Rozdział IV. Regulamin postępowania podprogowego

 • 1. Treść regulaminu
 • 2. Progi wewnętrzne
 • 3. Wyłączenia

Rozdział V. Przygotowanie postępowania podprogowego

 • 1. Planowanie
 • 2. Obliczanie wartości zamówienia
 • 3. Osoby zaangażowane/komisja przetargowa
 • 4. Opis przedmiotu zamówienia
 • 5. Kryteria oceny ofert
 • 6. Warunki udziału w postępowaniu

Rozdział VI. Przeprowadzenie postępowania podprogowego

 • 1. Czynności wstępne
 • 2. Badanie rynku
 • 3. Wszczęcie postępowania podprogowego
  • 3.1. Wysyłanie zapytań ofertowych do wykonawców za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  • 3.2. Publikacja ogłoszenia
 • 4. Zmiana warunków przetargu
 • 5. Zapytanie ofertowe – forma
 • 6. Zapytanie ofertowe – treść

Rozdział VII. Oferta w zamówieniach podprogowych

 • 1. Treść oferty
 • 2. Termin składania ofert
 • 3. Forma oferty
 • 4. Termin związania ofertą
 • 5. Zmiana oferty
 • 6. Negocjacje
 • 7. Wadium

Rozdział VIII. Badanie ofert

 • 1. Otwarcie ofert
 • 2. Błędy formalne w ofercie
 • 3. Cena niska (rażąco)
 • 4. Omyłki
 • 5. Odrzucenie i wykluczenie
 • 6. Unieważnienie postępowania
 • 7. Wybór oferty
 • 8. Zawarcie umowy

Rozdział IX. Umowa o zamówienie podprogowe

 • 1. Forma umowy
 • 2. Treść umowy
 • 3. Zmiana umowy

Rozdział X. Pozostałe zagadnienia związane z udzielaniem zamówień podprogowych

 • 1. Zamówienia współfinansowane ze środków UE – analiza głównych postanowień wytycznych
  • 1.1. Progi
  • 1.2. Tryby
  • 1.3. Rozeznanie rynku
  • 1.4. Zasada konkurencyjności
  • 1.5. Protokół postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności
  • 1.6. Wyjątki od zasady konkurencyjności
 • 2. Dokumentacja w zamówieniach podprogowych
 • 3. Jawność w zamówieniach podprogowych
 • 4. Sprawozdanie z udzielonych zamówień
 • 5. Zamówienia podprogowe a dyscyplina finansów publicznych
 • 6. Odpowiedzialność kierownika zamawiającego za udzielanie zamówień podprogowych
 • 7. Zamówienia podprogowe a art. 30 ust. 4 PZP (zamówienie udzielanie w częściach)

Rozdział XI. Wzory dokumentów

 • 1. Wzór regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto
 • 2. Wzór zapytania ofertowego
 • 3. Wzór oferty
 • 4. Wzór rejestru zamówień podprogowych

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 116
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 220 g
 • ISBN: 978-83-8235-444-7
 • EAN: 9788382354447
 • Kod serwisu: 00901100

Kategorie