Monitor Prawa Handlowego Nr 4/2020

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kwartalnik przedstawia i analizuje rozległy zespół norm prawnych dotyczących przedsiębiorców oraz obrotu gospodarczego. W numerze 4/2020 „Monitora Prawa Handlowego" polecamy: dr hab. Dominika Wajda, Paweł Tymczyszyn „Dopuszczalność ustanowienia członka zarządu... więcej ›

Opis czasopisma

Kwartalnik przedstawia i analizuje rozległy zespół norm prawnych dotyczących przedsiębiorców oraz obrotu gospodarczego.

W numerze 4/2020 „Monitora Prawa Handlowego" polecamy:

 • dr hab. Dominika Wajda, Paweł TymczyszynDopuszczalność ustanowienia członka zarządu pełnomocnikiem do zawarcia umowy między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze między spółką a członkiem zarządu". Ustawodawca w odniesieniu do reprezentacji spółek kapitałowych przyjmuje jako zasadę ogólną reprezentację przez zarząd. Jednym z wyjątków od wyżej podanej zasady jest art. 210 § 1 KSH (art. 379 § 1 KSH) wskazujący, że w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik. Celem takiej regulacji jest ochrona interesów spółki w sytuacji konfliktu interesów między spółką a jednym z jej funkcjonariuszy. Powyższe uregulowanie nie precyzuje, komu można udzielić pełnomocnictwa. Zasadne staje się więc przeprowadzenie analizy dopuszczalności ustanowienia takim pełnomocnikiem jednego z członków zarządu.
 • Justyna HalaśWpływ pandemii COVID-19 na prawo akcjonariuszy spółek publicznych do informacji". Okres pandemii COVID-19 ma niewątpliwie wpływ na każdą sferę aktywności gospodarczej, a jej skutki mogą się aktualizować jeszcze przez wiele lat, trwale zmieniając rzeczywistość, na którą oddziałują. Nie inaczej jest w przypadku rynku kapitałowego, którego immanentną cechą powinna być transparentność i kompletność informacji niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych. Ostatnie miesiące pokazały jednak, że pandemia miała wpływ także na sytuację akcjonariuszy i inwestorów, którzy w wielu przypadkach byli zmuszeni oceniać ryzyko inwestycyjne, nie znając dostatecznie wszystkich czynników mających na nie wpływ. Niewątpliwie czas ograniczeń w sferze kontaktów społecznych i związane z tym ryzyka dotyczące chociażby realizacji jednego z podstawowych praw korporacyjnych, polegającego na udziale w walnym zgromadzeniu, był także przyczyną faktycznych ograniczeń akcjonariuszy w dostępie do informacji. Pomimo wdrożonych w tym zakresie rozwiązań prawnych wydaje się, że proces transformacji nie tyle prawa, co praktyki spółek, chociaż został zainicjowany, wymaga jeszcze sporo czasu.
 • Zbigniew MiczekWzajemne przekazanie sprawy pomiędzy wydziałami (cywilnymi i gospodarczym) tego samego sądu (rozważania na tle art. 4587 KPC)". Prawidłowa kwalifikacja sprawy jako gospodarczej lub cywilnej ma znaczenie w zakresie właściwości sądu i odrębności procesowych, wynikających z regulacji postępowania w sprawach gospodarczych. Dlatego też przekazanie sprawy pomiędzy wydziałami tego samego sądu powinno następować w taki sposób, aby była możliwa kontrola rozstrzygnięcia w tym zakresie. W artykule przedstawiono regulacje ustrojowe i procesowe dotyczące sądów gospodarczych, uwypuklając różnice między poprzednim i obecnym stanem prawnym. Następnie omówiono kwestie dotyczące przekazania sprawy między wydziałami tego samego sądu oraz sposób, w jaki powinno to następować, jak też zaskarżalność takich orzeczeń. Wskazano też na konsekwencje prowadzenia sprawy gospodarczej/cywilnej w przypadku braku jej prawidłowego zakwalifikowania.
 • Sandra HadrowiczSmart kontrakt jako umowa". Nowa technologia staje się współcześnie coraz powszechniej wykorzystywana, a przez to następuje jej komercjalizacja. Dynamiczny rozwój technologii stawia przed współczesną nauką prawa coraz to nowe wyzwania. Niezbędna jest zatem analiza obowiązującego w tym zakresie stanu prawnego pod kątem oceny, które regulacje mogłyby ewentualnie mieć zastosowanie do prawa nowych technologii, a także określenie zakresu potrzeby zmian legislacyjnych. Z uwagi na fakt, że coraz częściej zawierane są tzw. smart kontrakty, w niniejszym artykule przeanalizowana została tematyka związana z ich kwalifikacją prawną i konsekwencje wdrożenia tej technologii przez strony stosunku prawnego. W szczególności dokonano próby odpowiedzi na pytanie, czy inteligentne umowy mogą być porównywane z tradycyjnymi umowami i czy mogą funkcjonować w obrocie prawnym.

W Monitorze Prawa Handlowego podejmowane zagadnienia są związane m.in. z:

 • prawem spółek,
 • prawem umów handlowych
 • prawem papierów wartościowych,
 • prawem własności przemysłowej,
 • prawem ochrony konkurencji,
 • prawem karnym gospodarczym.

Wysoki poziom merytoryczny czasopisma gwarantuje Rada Programowa: SSA Stanisław Gurgul, Prof. Andrzej Kidyba, Dr Radosław L. Kwaśnicki, Prof. Marek Michalski, Prof. Adam Opalski, Prof. Michał Romanowski, Prof. Andrzej Szajkowski, Prof. Andrzej Szumański, Prof. Robert Zawłocki, oraz Autorzy Kwartalnika.

"Monitor Prawa Handlowego" adresowany jest przede wszystkim do prawników, radców prawnych, adwokatów, sędziów oraz akademickich środowisk prawniczych, a także przedsiębiorców i bankowców.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawa Handlowego
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 48
 • Wymiary: 205x287 mm
 • Waga: 140 g
 • ISSN: 2083-7968
 • ISBN: 977208379620004
 • EAN: 977208379620004
 • Kod serwisu: PZ61

Kategorie