Przedsprzedaż

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

Promocyjna cena 5% taniej
 • 331,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 349,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
30 czerwca 2021
Powiadomienie o premierze ›

Kompleksowe omówienie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Komentarz poza szczegółową wykładnią treści ustawy, w sposób praktyczny przedstawia wybrane, najbardziej istotne problemy, związane z gospodarką nieruchomościami, a także uwzględnia najnowsze orzecznictwo, poglądy doktryny, jak również przepisy innych ustaw mające związek z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).

Publikacja poza szczegółową wykładnią treści ustawy, w sposób praktyczny przedstawia wybrane, najbardziej istotne problemy, związane z gospodarką nieruchomościami, a także uwzględnia najnowsze orzecznictwo, poglądy doktryny, jak również przepisy innych ustaw mające związek z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Komentarz zawiera omówienie takich zagadnień, jak:

 • podział i scalanie nieruchomości,
 • pierwokup,
 • wywłaszczanie,
 • wycena nieruchomości,
 • gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 • ustalanie opłat adiacenckich,
 • pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami oraz
 • wykonywanie zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami.

Publikacja zawiera najnowsze zmiany legislacyjne, wynikające m.in. z:

 • ustawy z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471), która polega na uwzględnieniu dodatkowo strefy ochronnej terenu zamkniętego wynikającego z umów lub porozumień międzynarodowych jako celu publicznego;
 • ustawy z 17.9.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1709), która wprowadza w treści art. 214a dodatkowe przesłanki odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; dodaje art. 214c, mający na celu przeciwdziałanie systemowym nieprawidłowościom, do jakich dochodzi w postępowaniach reprywatyzacyjnych, w związku z ustanawianiem kuratora spadku lub kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu; doprecyzowuje art. 214b ust. 2 dotyczący umorzenia postępowania, w celu umożliwienia zakończenia postępowań administracyjnych, wszczętych wnioskami złożonymi w oparciu o przepisy dekretu warszawskiego, w których wnioskodawcy od czasu złożenia wniosku nie kontaktowali się w żaden sposób z organem prowadzącym postępowanie;
 • ustawy z 11.9.2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020 ze zm.), która wprowadza zmianę o charakterze wynikowym, związaną z nową ustawą PZP;
 • ustawy z 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11 ze zm.), która wprowadza jednoznaczne określenie doposażenia polegającego na przeniesieniu własności nieruchomości jako doposażenia nieodpłatnego (w przypadku ustanowienia użytkowania wieczystego bez pobierania pierwszej opłaty);
 • ustawy z 17.12.2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 234) wprowadzającej przepis precyzujący, że inwestycja w zakresie morskiej farmy wiatrowej jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu tej ustawy;
 • ustawy z 30.3.2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która dodaje nowy przepis art. 180a, ustanawiający wymóg niekaralności za wskazane w tym przepisie czyny zabronione w stosunku do osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz do beneficjentów rzeczywistych podmiotów prowadzącego taką działalność.

Komentarz adresowany jest do sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, a także pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, rzeczoznawców majątkowych, geodetów, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, inwestorów na rynku nieruchomości oraz uczestników procesu inwestycyjnego.

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Premiera: 30 czerwca 2021
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 7
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1252
 • Wymiary: 125x195 mm
 • Waga: 1220 g
 • ISBN: 978-83-8235-254-2
 • EAN: 9788382352542
 • Kod serwisu: 00890400

Kategorie

Tagi