Monitor Prawniczy Nr 9/2021 + dodatek: Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Promocyjna cena 5% taniej
 • 75,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 79,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 9/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy: DODATEK SPECJALNY: „Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące ochrony klientów rynku bankowego i kapitałowego w 2020... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 9/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • DODATEK SPECJALNY: „Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące ochrony klientów rynku bankowego i kapitałowego w 2020 r."
 • prof. UŁ dr hab. Michał Wojewoda, dr Marcin KostwińskiUwzględnianie przedawnienia z urzędu w postępowaniu cywilnym (w kontekście dochodzenia roszczeń odsetkowych)". Zmiany Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, w ramach których przewidziano, że w niektórych przypadkach przedawnienie roszczenia ma być brane pod uwagę z urzędu, uderzają zarówno w istotę materialnoprawnej konstrukcji przedawnienia, jak i w zasady postępowania cywilnego. W poniższym, krytycznym opracowaniu przedstawiono najważniejsze założenia powołanych nowelizacji, przy czym analiza prowadzona została ze szczególnych uwzględnieniem przedawnienia roszczeń odsetkowych. W praktyce bowiem, to właśnie w odniesieniu do tych roszczeń będzie się często ujawniać znaczenie nowych zasad dotyczących przedawnienia w postępowaniu cywilnym.
 • Antoni Kolek, Oskar SobolewskiKapitałowa część systemu emerytalnego – podobieństwa i różnice: OFE, PPE, PPK, IKE+". Wprowadzane w ciągu ostatnich 4 lat przez władze publiczne reformy znacząco zmieniają zasady funkcjonowania systemu emerytalnego. Obok grupowych form oszczędzania, jakimi były Pracownicze Programy Emerytalnego, wprowadzono Pracownicze Plany Kapitałowe. W wyniku planowanej reformy OFE ponad 15 milionów osób może stać się oszczędzającymi w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych. Kierunek reform wskazuje, że państwo dąży do wygaszania ubezpieczeń społecznych oraz zwiększania znaczenia rynku kapitałowego w zabezpieczeniu społecznym. Opracowanie zawiera analizę systemowych zasad realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego oraz konsekwencji likwidacji OFE. Autorzy prezentują przyczyny wprowadzanych systemowych zmian oraz zaznaczają ich kapitałowy charakter.
 • dr Mateusz BaszczykWpływ skrócenia/wydłużenia kadencji w umowie (statucie) spółki na trwającą kadencję członków zarządu spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej". Umowa (statut) spółki nie musi określać czasu trwania kadencji członka zarządu. Takiego wymogu nie wprowadza żaden z przepisów KSH. Wspólnicy (akcjonariusze) w ramach zmiany umowy (statutu) spółki zdecydować się na wprowadzenie postanowień dotyczących kadencji lub ich modyfikację w ten sposób, że zostanie ona skrócona lub wydłużona. W takim przypadku pojawia się wątpliwość dotycząca tego, czy do urzędujących członków zarządu należy stosować nowe, aktualne postanowienia umowy (statutu) spółki, czy dotychczasowe, które obowiązywały w dniu powołania. W ramach artykułu autor przedstawia poglądy doktryny oraz orzecznictwa w tej kwestii. Następnie, prezentuje własne stanowisko wraz z argumentacją, która uzasadnia stosowanie do urzędujących członków zarządu umowy (statutu) spółki w brzmieniu dotychczasowym (obowiązującym w chwili powołania).
 • Sandra HadrowiczKontrowersje wokół przesłanki ,,posiadania" z art. 7 ust. 1 dekretu warszawskiego a Kodeks Napoleona". Problematyka roszczeń odszkodowawczych za tzw. grunty warszawskie od wielu lat budzi szereg wątpliwości. Kształt normatywny wniosku dekretowego, stanowiącego warunek niezbędny do przyznania odszkodowania, a także przesłanki jego prawidłowego złożenia, zostały określone w art. 7 ust. 1 dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy . Kontrowersje odnoszące się do analizowanego przepisu dotyczą w szczególności odpowiedzi na pytanie: czy konieczność posiadania, jako jeden z warunków przyznania prawa wieczystej dzierżawy lub prawa zabudowy, obejmuje swoim zakresem podmiotowym wyłącznie następców prawnych właściciela, czy odnosi się również do dotychczasowego właściciela? Autorka jest zdania, że problem prawidłowej oceny zakresu podmiotowego przesłanki ,,posiadania" należy rozwiązać przyjmując argumenty natury intertemporalnej. Wykładnia art. 7 ust. 1 WłUżGruntWawaD powinna być bowiem dokonywana na podstawie przepisów obowiązujących w czasie, w którym przesłanka ta miała być spełniona. Z tego względu w niniejszym artykule dokonano analizy prawa spadkowego na gruncie Kodeksu Napoleona, a także innych aktów normatywnych regulujących kwestię spadkobrania, pod kątem powiązania instytucji posiadania z prawem spadkowym.
 • Michał SehnMiarkowanie kary umownej w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych". Instytucja prawna miarkowania kary umownej jest zawarta w art. 484 § 2 KC i obecna jest w Kodeksie cywilnym od początku jego istnienia bez jakiejkolwiek nowelizacji. Choć prima facie wydawać by się mogło, że przez brak nowelizacji pogląd praktyki na tę instytucję powinien być stały i utrwalony, to jednak taka ocena byłaby przedwczesna. Z tego względu przedmiotem artykułu jest dokonanie analizy najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, które porusza kwestię miarkowania kary umownej i tym samym zaprezentowanie aktualnego stanu praktyki odnoszącego się do charakteru tej instytucji prawa. Celowe jest też spojrzenie na wymagania formalne żądania zastosowania miarkowania oraz na okoliczności, które są brane pod rozwagę w związku z jego dokonywaniem.
 • Joanna WojeówdzkaOchrona prawnoautorska fragmentu utworu – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17.7.2020, VI ACa 666/18". Glosa dotyczy wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który zapadł w toku postępowania wszczętego na skutek wniesienia pozwu o ochronę praw autorskich. Przedmiotem sporu był fragment tekstu utworu słowno-muzycznego wykorzystany w kampanii reklamowej strony pozwanej. SA w Warszawie stwierdził w wydanym wyroku, że nie ma podstaw do przyjęcia poglądu, iż części utworu podlegają innemu reżimowi prawnemu niż ten, któremu podlega cały utwór. Części utworu (w tym również poszczególne frazy utworów słownych) są chronione prawem autorskim, jeśli przyczyniają się do oryginalności całego dzieła, zaś zawarte w nich elementy stanowią wyraz własnej twórczości intelektualnej autora utworu. Glosa jest krytyczna wobec wyroku i neguje rozszerzenie ochrony prawnoautorskiej z całości utworu na jego fragment na warunkach wyszczególnionych w wyroku.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 300 g
 • ISBN: 977123065021117
 • EAN: 977123065021117
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie