Studia Prawa Prywatnego. Zeszyt 2/2021

Promocyjna cena 5% taniej
 • 122,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 129,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Nakład wyczerpany
Powiadomienie o wznowieniu ›

Kompleksowa analiza polskiego i europejskiego prawa prywatnego ze wskazaniem systemowych rozwiązań. W prezentowanym Zeszycie 2/2021 zostały opublikowane następujące artykuły: Kinga Bączyk-Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w następstwie szczepień... więcej ›

Opis czasopisma

Kompleksowa analiza polskiego i europejskiego prawa prywatnego ze wskazaniem systemowych rozwiązań.

W prezentowanym Zeszycie 2/2021 zostały opublikowane następujące artykuły:

 • Kinga Bączyk-Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w następstwie szczepień ochronnych;
 • Julia Chlebny, Prawo twórcy do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku – wybrane zagadnienia na gruncie art. 22 PrWłPrzem;
 • Tomasz Bittel, Zastrzeżenie kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania umowy drogowego przewozu rzeczy w świetle przepisów PrPrzew oraz Konwencji CMR;
 • Sandra Hadrowicz, Nieodpłatna opieka jako koszt w świetle art. 444 § 1 KC;
 • Piotr Ratusznik, Zastępcze (przedegzekucyjne) wykonanie zobowiązania.

Artykuł Profesor Kingi Bączyk-Rozwadowskiej skupia się na problematyce odpowiedzialności za szkody wyrządzone w następstwie szczepień ochronnych. Autorka przedstawia rodzaje szczepień, tj. obowiązkowe i dobrowolne, i wynikające z tego podziału skutki. Artykuł zawiera również omówienie odpowiedzialności lekarza (szpitala) za zawinione wyrządzenie szkody, a także odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone w wyniku szczepień obowiązkowych.

Doktor Julia Chlebny na podstawie art. 22 PrWłPrzem przedstawia wybrane zagadnienia związane z prawem twórcy do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku. Artykuł omawia naturę prawa do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku, tytuł prawny przedsiębiorcy, a także porusza problematykę zdolności patentowej wynalazku a prawa do wynagrodzenia. Autorka uwzględniła również zagadnienie kosztów sądowych w sprawach z powództwa twórcy o dodatkowe wynagrodzenie.

Problematykę zastrzeżenia kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania umowy drogowego przewozu rzeczy w świetle PrPrzew i Konwencji CMR prezentuje w swoim artykule Tomasz Bittel. Autor wyjaśnia pojęcie i funkcje kary umownej, omawia zagadnienie dokumentów przewozowych i terminów ich dostarczenia oraz problematykę opóźnienia w przewozie. Artykuł zwraca uwagę także na miarkowanie kary umownej i zwolnienie przewoźnika z obowiązku zapłaty.

Artykuł Sandry Hadrowicz omawia nieodpłatną opiekę jako koszt w świetle art. 444 § 1 KC. Autorka przedstawia genezę wprowadzenia regulacji art. 444 § 1 KC, problematykę szkody na osobie w świetle tego przepisu, a także omawia art. 444 § 1 KC na gruncie odpowiedzialności odszkodowawczej. Artykuł prezentuje również zakres podmiotowy roszczenia odszkodowawczego z art. 444 § 1 zd. 1 KC oraz tłumaczy pojęcie, istotę i przykłady zwrotu kosztów. Autorka omawia pojęcie „kosztów nieodpłatnej opieki" na tle poglądów doktryny i orzecznictwa sądów powszechnych i SN.

Piotr Ratusznik w swoim artykule porusza problematykę zastępczego (przedegzekucyjnego) wykonania zobowiązania. Artykuł przedstawia genezę regulacji 479 i 480 KC, a także prezentuje zbliżone regulacje zagraniczne – niemieckie i francuskie, i je porównuje. Omówione zostały również granice zwłoki dłużnika, nabycie zastępcze i wykonanie zastępcze. Autor zwraca uwagę na możliwość przeprowadzenia wykonania zastępczego bez sądowego upoważnienia, przedstawia praktyczne przykłady zastosowania art. 480 § 1 i 2 KC i wyjaśnia pojęcie „nagłego wypadku" z art. 480 § 3 KC. Opisuje również inne normatywne podstawy zastępczego zobowiązania.


Studia Prawa Prywatnego to kwartalnik związany z najbardziej prestiżową serią książkową w ofercie Wydawnictwa C.H.Beck: System Prawa Prywatnego, publikowaną we współpracy z Instytutem Naukowym PAN. Opiekę merytoryczną nad kwartalnikiem sprawują najwybitniejsze autorytety polskiego prawa prywatnego. Redaktorem Naczelnym był prof. Zbigniew Radwański. Jego dzieło kontynuuje prof. Bogudar Kordasiewicz, jako Zastępca Redaktora Naczelnego.

Szczegóły

 • Seria: Studia Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 84
 • Wymiary: 205x287 mm
 • Waga: 260 g
 • ISBN: 977189512721902
 • EAN: 977189512721902
 • Kod serwisu: PZ66

Kategorie

Tagi