Monitor Prawniczy Nr 10/2021

Promocyjna cena 5% taniej
 • 75,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 79,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 10/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy: dr Łukasz Zamojski „Zmiany w postępowaniu klauzulowym wprowadzone na mocy ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 10/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • dr Łukasz ZamojskiZmiany w postępowaniu klauzulowym wprowadzone na mocy ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw". Ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono niezwykle obszerne zmiany do KPC, jednak w zakresie postępowania klauzulowego zmiany są nieliczne, dotyczą bowiem jedynie trzech przepisów, co jednak nie oznacza, że mają niewielkie znaczenie. Dodanie nowego art. 782[1] oraz dodanie art. 788 § 3 KPC nastąpiło z dniem 21.8.2019 r. na podstawie art. 17 pkt 1 ZmKPCU19, natomiast zmiana art. 794[2] § 1 KPC. nastąpiła z dniem 7.11.2019 r. zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 17 ab initio ZmKPCU19. W ustawie brak jakichkolwiek przepisów przejściowych w zakresie zmian dokonanych w postępowaniu klauzulowym, co oznacza, że nowe regulacje obowiązują począwszy od ww. dat wejścia w życie w każdej sprawie niezależnie od jej daty wszczęcia. Motywy wprowadzenia omawianych zmian są znane jedynie w odniesieniu do zmiany najmniej istotnej z analizowanych, tj. w zakresie nowelizacji art. 794[2] § 1 KPC (o czym szerzej poniżej). Dodanie art. 782[1] oraz art. 788 § 3 KPC pierwotnie nie było przewidywane w projekcie ustawy wniesionym do Sejmu. Przepisy te zostały dodane dopiero w trakcie toczącego się już procesu legislacyjnego. Z tej przyczyny szersze motywy wprowadzenia przez ustawodawcę tak istotnych zmian w postępowaniu klauzulowym pozostają nieznane. W literaturze zaznacza się, że brak uzasadnienia celu wprowadzenia przepisów utrudnia odczytanie intencji ustawodawcy.
 • Agnieszka Bartolik, Maciej StasiewiczMożliwość prowadzenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wobec emitentów obligacji". Ze względu na wątpliwości, jakie w praktyce powodują przepisy ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 , pogłębionej analizy wymaga kwestia charakteru i zakresu zastosowania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego . W ramach rozważań dotyczących wskazanego zagadnienia autorzy skupili się na różnicach pomiędzy postępowaniem o zatwierdzenie układu a uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym. Celem artykułu jest analiza możliwości zastosowania przepisów dotyczących uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w stosunku do emitentów obligacji biorąc pod uwagę cel, jakiemu miało służyć uchwalenie DopłKredBankCOVID19U.
 • dr Justyna DąbrowskaWarunki stosowania tzw. abolicji czynszowej dla najemców w galeriach handlowych. Uwagi na temat art. 15ze ustawy covidowej". Dnia 19.3.2021 r. wydano kolejne już rozporządzenie Rady Ministrów , którego celem było wprowadzenie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Rozporządzenie to wprowadziło czwarty tzw. lockdown galerii handlowych , a zatem znacząco ograniczyło prawo prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności dotykając praw i obowiązków przedsiębiorców prowadzących działalność handlową w galeriach handlowych. Aktualizuje zatem pytanie o możliwość kolejnego zastosowania niejasnego art. 15ze ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych . Celem artykułu jest omówienie zakresu i znaczenia wprowadzonych w okresie epidemii ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez najemców powierzchni handlowej w galeriach handlowych.
 • Łukasz Mazur, Daria Pośpiech-PrzeorCash pooling z udziałem spółek skarbu państwa". Cash pooling umożliwia efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi w ramach grupy podmiotów powiązanych ekonomicznie. W artykule omówiono istotę cash poolingu, pojęcie cash poolingu na gruncie polskiego prawa, jego rodzaje, jak również ograniczenia w jego stosowaniu. Ponadto analizie poddano możliwość zastosowania cash poolingu przez spółki z udziałem Skarbu Państwa, konsekwencje z tego wynikające oraz odniesiono się do regulacji w zakresie udzielenia przez państwo pomocy publicznej. W niniejszym opracowaniu przedstawiono również zalety i wady stosowania umów cach poolingu.
 • dr hab. Grzegorz WolakRozporządzenie bezpodstawnie uzyskaną korzyścią na rzecz osoby trzeciej ze świadomością obowiązku zwrotu – glosa do wyroku SN z 28.2.2019 r., V CSK 633/17". W piśmiennictwie i judykaturze nie ma jednolitości poglądów co do tego, czy rozporządzenie bezpodstawnie uzyskaną korzyścią na rzecz osoby trzeciej (art. 407 KC) zwalnia czy też nie, rozporządzającego od odpowiedzialności (art. 405 KC), jeżeli w chwili wyzbycia się korzyści powinien liczyć się z obowiązkiem zwrotu (art. 409 KC). W glosowanej uchwale, SN trafnie – w ocenie glosatora – udzielił negatywnej odpowiedzi na tak postawione pytanie, uznając, że w takich okolicznościach rozporządzający odpowiada nadal obok osoby trzeciej.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISBN: 977123065021119
 • EAN: 977123065021119
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie