Bestseller

Podatki 2021 z aktualizacją online. Wydanie 2

Promocyjna cena 20% taniej
 • 95,20 zł z VAT
  Cena katalogowa: 119,00 zł z VAT
  20% taniej
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych z aktualnym stanem prawnym. Format A4 zapewniający wygodę korzystania w codziennej pracy. Stan prawny: 9 lipca 2021 r.  Treść artykułów, które wchodzą w życie: 5.10.2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320) i  1.1.2022 r. (Dz.U. z... więcej ›

Opis książki

Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych z aktualnym stanem prawnym. Format A4 zapewniający wygodę korzystania w codziennej pracy.

Stan prawny: 9 lipca 2021 r. 

Treść artykułów, które wchodzą w życie: 5.10.2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320) i  1.1.2022 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291) – oznaczono podwójnym stanem prawnym.

Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie:

Ordynacja podatkowa

 • 1.2.2021 r. –  zmiana z ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 72),
 • 1.6.2021 r. –  zmiana z ustawy o zmianie ustawy –  Prawo celne oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 802),
 • 17.6.2021 r. –  zmiana z ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1005),
 • 1.7.2021 r. –  zmiana z ustawy o zmianie ustawy –  Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655),
 • 1.7.2021 r. –  zmiana z ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1163),
 • 23.7.2021 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1243),
 • 5.10.2021 r. –  zmiana z ustawy o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320).

Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

 • 1.6.2021 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 802),
 • 29.6.2021 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1163).

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • 29.6.2021 r. –  zmiana z ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1163),
 • 1.7.2021 r. –  zmiana z ustawy o zmianie ustawy –  Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655),
 • 23.7.2021 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1243),
 • 5.10.2021 r. –  zmiana z ustawy o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320),
 • 1.1.2022 r. –  zmiana z ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291).

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • 23.2.2021 r. –  zmiana z ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 255),
 • 1.3.2021 r. –  zmiana z ustawy o zmianie ustawy –  Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798),
 • 29.6.2021 r. –  zmiana z ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1163),
 • 1.7.2021 r. –  zmiana z ustawy o zmianie ustawy –  Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655),
 • 23.7.2021 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1243),
 • 5.10.2021 r. –  zmiana z ustawy o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320).

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 14 listopada 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2337)

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 • 23.2.2021 r. –  zmiana z ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 255),
 • 29.6.2021 r. –  zmiana z ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1163),
 • 23.7.2021 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1243),
 • 5.10.2021 r. –  zmiana z ustawy o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320).

Ustawa o podatku od towarów i usług

 • 16.4.2021 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 694),
 • 1.6.2021 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 802),
 • 1.6.2021 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2419),
 • 29.6.2021 r. i 1.7.2021 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1163),
 • 23.7.2021 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1243),
 • 5.10.2021 r. – zmiana z ustawy o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320),
 • 1.1.2022 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2419).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

 • 23.6.2021 r. – zmiana z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych z dnia 17 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1111).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

 • 1.7.2021 r. – zmiana z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur

 • 1.7.2021 r. – zmiana z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur z dnia 17 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1105).

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

 • 9.7.2021 r. – zmiana z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 5 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1256).

Ustawa o podatku akcyzowym

 • 1.2.2021 r. –  zmiana z ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 72),
 • 23.2.2021 r. –  zmiana z ustawy o rezerwach strategicznych z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 255),
 • 16.4.2021 r. –  zmiana z ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 694),
 • 1.5.2021 r. –  zmiana z ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 694),
 • 1.6.2021 r.  – zmiana z ustawy o zmianie ustawy  –  Prawo celne oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 802),
 • 1.7.2021 r. –  zmiana z ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 694),
 • 3.7.2021 r. –  zmiana z ustawy o zmianie ustawy –  Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1093),
 • 5.10.2021 r. –  zmiana z ustawy o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320),
 • 1.1.2022 r. –  zmiana z ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z dnia 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1123),
 • 1.1.2022 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 694).

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dnia 28 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1178)

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie deklaracji o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika z dnia 22 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 841)

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

 • 1.5.2021 r. – zmiana z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy z dnia 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 758).

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z dnia 2 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1089)

Ustawa o opłacie skarbowej

 • 1.5.2021 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 694),
 • 2.8.2021 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1000).

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

 • 1.6.2021 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 802),
 • 9.6.2021 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 954),
 • 16.6.2021 r. – zmiana z ustawy o służbie zagranicznej z dnia 21 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 464),
 • 17.6.2021 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1005),
 • 5.10.2021 r. –  zmiana z ustawy o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320).

Ustawa o rachunkowości

 • 1.7.2021 r. –  zmiana z ustawy o zmianie ustawy –  Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655),
 • 1.12.2021 r. – zmiana z ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 55).

W publikacji zamieszczono następujące ustawy podatkowe:

 • Ordynację podatkową,
 • ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
 • ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • ustawę o podatku od towarów i usług,
 • ustawę o podatku akcyzowym,
 • ustawę o podatku od spadków i darowizn,
 • ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • ustawę o opłacie skarbowej,
 • ustawę o podatkach lokalnych,
 • ustawę o podatku tonażowym,
 • ustawę o doradztwie podatkowym,
 • ustawę o rachunkowości,
 • ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
 • oraz rozporządzenia wykonawcze.

Publikacja adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, księgowych, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonania zawodu.


Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Podatkowe Teksty Ustaw Becka
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 1152
 • Wymiary: 210x295 mm
 • Waga: 2620 g
 • ISBN: 978-83-8235-663-2
 • EAN: 9788382356632
 • Kod serwisu: 00908000

Kategorie

Tagi