System informacji oświatowej. Wysokość subwencji oświatowej dla samorządu

Promocyjna cena
%
 • 109,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 103,20 zł
  Cena katalogowa: 129,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczne omówienie mechanizmu naliczenia subwencji oświatowej oraz wpływu danych zawartych w SIO na jej wysokość wraz z arkuszem kalkulacyjnym, pozwalającym na automatyczne wyliczenie subwencji oświatowej dla szkoły... więcej ›

Opis książki

Praktyczne omówienie mechanizmu naliczenia subwencji oświatowej i wpływu danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej na jej wysokość.

Autorzy wyjaśniają zmiany wprowadzone przez nowelizacje ustawy o systemie informacji oświatowej, które mają wejść w życie 1.9.2021 r. (dotyczą sposobu wykazywania w SIO wychowanków w przypadku internatu znajdującego się w zespole szkół) oraz 1.1.2022 r. (dotyczą egzaminów zawodowych). Omawiają także instrukcje merytoryczne opublikowane przez MEiN oraz udzielają odpowiedzi na pytania zgłaszane do Centrum Informatycznego Edukacji przez dyrektorów szkół i JST.

W poradniku omówiono:

 • dane, które są wprowadzane do poszczególnych modułów nowego SIO i służą do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej, zapewniając właściwe finansowanie oświaty w samorządzie (przedstawiono przede wszystkim merytoryczne aspekty wprowadzania danych do SIO w kontekście poprawnego naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu);
 • metody weryfikacji poprawności wprowadzonych przez JST do SIO danych przekazywanych przez placówki (praktyczne omówienie na przykładzie raportu subwencyjnego);
 • algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej wraz z przykładami;
 • procedurę subwencyjną, tj. procedurę potwierdzenia prawdziwości danych wprowadzanych do SIO, używanych do naliczenia subwencji oświatowej. Przedstawiona została rola dyrektora szkoły oraz samorządu w procesie weryfikacji danych, nieprzekraczalne terminy, a także błędy, które mogą spowodować brak finansowania zadań oświatowych w samorządzie lub konieczność zwrotu nienależnie pobranych środków;
 • zasady kontroli SIO przez służby skarbowe i skutki finansowe błędów wykrytych w trakcie kontroli;
 • techniczne aspekty wprowadzania danych do SIO, w tym usprawniające ten proces dostępne operacje grupowe;
 • kwestię ochrony danych osobowych w SIO, udzielania upoważnień do korzystania z systemu i odpowiedzialności kierownika podmiotu (dyrektora szkoły) w tym zakresie.

W książce znajduje się link do strony internetowej, gdzie zamieszczono arkusz kalkulacyjny, pozwalający na automatyczne wyliczenie subwencji oświatowej dla szkoły.

Spis treści

O autorach

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. System informacji oświatowej jako podstawa ustalenia subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział II. Podział subwencji oświatowej

 • 1. Część oświatowa subwencji ogólnej
  • 1.1. Finansowanie oświaty i ustalanie wysokości subwencji oświatowej
  • 1.2. Algorytm podziału subwencji oświatowej
  • 1.3. Wskaźnik korygujący Di
 • 2. Subwencja wstępna a subwencja ostateczna
 • 3. Rezerwa subwencji oświatowej

Rozdział III. Dane gromadzone w systemie informacji oświatowej

 • 1. Dostęp do systemu informacji oświatowej
 • 2. RSPO i moduł „Szczegóły podmiotu"
 • 3. Terminy wprowadzania danych
 • 4. Finansowanie oświaty w Polsce na podstawie SIO – procedura subwencyjna
  • 4.1. Zagadnienia ogólne
  • 4.2. Ustawowe kary
 • 5. Oddziały
  • 5.1. Oddziały podstawowe
  • 5.2. Oddziały dodatkowe
 • 6. Uczeń
  • 6.1. Dane identyfikacyjne
  • 6.2. Weryfikacja uczniów (i nauczycieli) z rejestrem PESEL
  • 6.3. Informacja o negatywnej weryfikacji ucznia z rejestrem PESEL
  • 6.4. Przekazanie informacji o podjęciu działań wyjaśniających
  • 6.5. Nauka
  • 6.6. Pobyt
  • 6.7. Przypisanie ucznia
  • 6.8. Operacje grupowe
  • 6.9. Orzeczenia/opinie
  • 6.10. Dane dziedzinowe
 • 7. Nauczyciel
  • 7.1. Dane identyfikacyjne
  • 7.2. Zatrudnienie
  • 7.3. Awans zawodowy
  • 7.4. Dane dziedzinowe
  • 7.5. Wynagrodzenie
 • 8. Dane zbiorcze
  • 8.1. Dane o działalności
  • 8.2. Infrastruktura
  • 8.3. Biblioteka
  • 8.4. Komputery
  • 8.5. Finanse
  • 8.6. Zatrudnienie
  • 8.7. Inne
 • 9. Dane wprowadzane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • 10. Dane wprowadzane przez samorządy
 • 11. Pozyskiwanie danych z SIO
 • 12. Bezpieczeństwo danych gromadzonych w SIO
 • 13. Przechowywanie danych w SIO

Rozdział IV. Najczęściej zadawane pytania

 • 1. Uczeń
  • 1.1. Wykazywanie w SIO bezpłatnej dodatkowej nauki języka polskiego
  • 1.2. Wykazywanie w SIO wychowanka internatu
  • 1.3. Wykazywanie obowiązku szkolnego
  • 1.4. Wykazywanie obowiązku nauki
  • 1.5. Wykazywanie spełniania obowiązku w obwodzie
  • 1.6. Wykazywanie nowego orzeczenia
  • 1.7. Wykazywanie dziecka w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (ORW)
  • 1.8. Wykazywanie ucznia z przedłużoną praktyką
 • 2. Nauczyciel
  • 2.1. Wykazywanie nieobecności z tytułu choroby
  • 2.2. Wykazywanie nieobecności z tytułu świadczenia rehabilitacyjnego
  • 2.3. Wykazywanie nieobecności z tytułu kwarantanny
  • 2.4. Wykazywanie zajęć dodatkowych
  • 2.5. Wykazywanie zmian godzin w wyniku aneksu do arkusza
  • 2.6. Wykazywanie godzin dyrektorskich
  • 2.7. Wykazywanie daty przeniesienia umowy
  • 2.8. Wykazywanie zniżki dla nauczyciela niepełnosprawnego
  • 2.9. Wykazywanie wynagrodzenia chorobowego
  • 2.10. Wykazywanie wynagrodzenia za czas urlopu
  • 2.11. Wykazywanie uzupełniania etatu
  • 2.12. Wykazywanie zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem
  • 2.13. Wykazywanie danych o nauczycielu, który nie ma przydzielonych obowiązków
  • 2.14. Wykazywanie tygodniowego wymiaru zajęć nauczyciela zatrudnionego na podstawie KP
  • 2.15. Wykazywanie obowiązku nauczania indywidualnego
  • 2.16. Wykazywanie godzin przy umowie-zleceniu
  • 2.17. Wykazywanie obowiązków w punkcie przedszkolnym
  • 2.18. Wykazywanie nauczyciela na niepełnym etacie
  • 2.19. Wykazywanie nauczyciela, który nie rozpoczął stażu
  • 2.20. Wykazywanie awansu nauczyciela, który ma staż w innej szkole
  • 2.21. Wykazywanie łącznia pracy z urlopem macierzyńskim lub wychowawczym
 • 3. Dane zbiorcze
  • 3.1. Wykazywanie wynagrodzeń nauczycieli w podmiotach niepublicznych i publicznych dotowanych
  • 3.2. Wykazywanie form pomocy w poradni
  • 3.3. Wykazywanie planowego rozwiązania stosunku pracy
  • 3.4. Wykazywanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na poziomie placówki
  • 3.5. Wykazywanie wydatków majątkowych

Rozdział V. Zakończenie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 150
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 260 g
 • ISBN: 978-83-8235-728-8
 • EAN: 9788382357288
 • Kod serwisu: 00907300

Kategorie