Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 254,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 254,15 zł
  Cena katalogowa: 299,00 zł -15%
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Najbardziej aktualne na rynku wydawniczym, wyczerpujące omówienie Kodeksu karnego wykonawczego, uwzględniające pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny komentarz pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi... więcej ›

Promocja

Teraz z tym produktem, możesz kupić:

Informator prawniczy 2023 za 5,00 zł z VAT

Promocyjny produkt możliwy do dodania w koszyku.

Opis książki

Najbardziej aktualne na rynku wydawniczym, wyczerpujące omówienie Kodeksu karnego wykonawczego, uwzględniające pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa.

W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny komentarz pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • nadzoru penitencjarnego;
 • wykonania kary i jej indywidualizacji;
 • odroczenia i przerwy wykonania kary pozbawienia wolności;
 • praw i obowiązków kuratora sądowego;
 • pozbawienia praw publicznych;
 • środków zabezpieczających.

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce, uwzględniono w nim m.in.:

 • ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), która m.in. zawęża przypadki wykonywalności orzeczeń z chwilą uprawomocnienia tylko do wyroków oraz orzeczeń wydanych w trybie art. 420 KPK, ale tylko tych dotyczących przepadku albo dowodów rzeczowych, przyznaje sądowi penitencjarnemu możliwość wstrzymania wykonywalności postanowienia w postępowaniu wykonawczym, dostosowuje przepis dotyczący małżeńskiego ustroju majątkowego do aktualnie obowiązującej w KRO nomenklatury; zmiana weszła w życie 15.10.2020 r.;
 • ustawy z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070), która m.in. modyfikuje przepis 195a KKW (dotyczący łącznego zabezpieczenia przepadku) w związku z wprowadzonymi zmianami porządkującymi właściwość miejscową organów egzekucyjnych prowadzących postępowania zabezpieczające na wniosek sądu lub prokuratora; zmiana weszła w życie 30.7.2020 r.;
 • ustawy z 31.3.2020 r. , o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), która dotyczy warunków zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego; zmiana weszła w życie 31.03.2020 r.;
 • ustawy z 21.2.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 679); która ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku TK z 22.3.2017 r., stwierdzającego niezgodność art. 204 § 1 i 2 w związku z art. 22 § 1 KK z Konstytucją; przepis dotyczy udziału sprawcy, wobec którego stosowany jest środek zabezpieczający polegający na umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, w posiedzeniu sądu w sprawie dalszego stosowania tego środka zabezpieczającego; zmiana weszła w życie 26.4.2019 r.;
 • ustawy z 6.12.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 2432), która m.in. zobowiązuje podmiot dozorujący do udostępnienia komornikom sądowym (celem dokonania egzekucji świadczeń alimentacyjnych) oraz Państwowej Inspekcji Pracy (celem weryfikacji ewentualnej pracy ,,na czarno") danych o miejscu przebywania dłużników alimentacyjnych objętych karą związaną z dozorem elektronicznym; zmiana weszła w życie 11.1.2019 r.

Podstawowym walorem tego opracowania jest fakt, iż jego Autorzy, jako czynni zawodowo sędziowie i adwokaci, w sposób zwięzły prezentują problemy praktyczne, które ujawniają się w trakcie stosowania uregulowań zawartych w KKW, proponują ich rozwiązanie przy jednoczesnym odwołaniu się do literatury przedmiotu i orzecznictwa, które poddają własnej ocenie. Pokreślić należy także to, iż oprócz doświadczenia praktycznego, Autorzy są dobrze znani ze swoich publikacji z obszaru szeroko pojętego prawa karnego w środowisku naukowym, co gwarantuje najwyższy poziom opracowania.

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w Kodeksie karnym wykonawczym. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień. Układ Komentarza, dzięki nowej oprawie graficznej jest bardzo przejrzysty – oprócz syntetycznego spisu treści do każdego artykułu, wszystkie tezy są tytułowane, co ułatwia poruszanie się po jego treści i umożliwia szybkie odnalezienie rozwiązania interesujących Czytelnika problemów.

Książka jest adresowana do:

 • praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, sędziów;
 • dyrektorów aresztów śledczych, zakładów karnych, Centralnych Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej, sądowych kuratorów zawodowych, wojskowych kuratorów społecznych, dowódców jednostek wojskowych;
 • doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Kompaktowe
 • Rok wydania: 2021
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 920
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1500 g
 • ISBN: 978-83-8235-212-2
 • EAN: 9788382352122
 • Kod serwisu: 00906600

Kategorie

Tagi