Monitor Prawniczy Nr 12/2021 + dodatek: Monitor Prawa Handlowego Nr 1/2021

Promocyjna cena 5% taniej
 • 75,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 79,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 12/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy: prof. dr hab. Jan Błeszyński, dr Maria Błeszyńska-Przybylska, Barbara Borkowska, Michał Błeszyński, Anna Błeszyńska-Drewicz „Zatwierdzanie... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 12/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • prof. dr hab. Jan Błeszyński, dr Maria Błeszyńska-Przybylska, Barbara Borkowska, Michał Błeszyński, Anna Błeszyńska-Drewicz „Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za rozpowszechnianie utworów i artystycznych wykonań na podstawie ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi". Ustawa z 15.6.2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi istotnie zmieniła zasady zatwierdzania tabel wynagrodzeń prawami autorskimi i pokrewnymi dochodzonymi przez organizacje zbiorowo zarządzające tymi prawami. Zmianie uległ tryb ich zatwierdzania, zasady dotyczące powoływania arbitrów, wprowadzono możliwość dokonywania zmian przedłożonych do zatwierdzenia tabel oraz skutki zatwierdzenia tabel mają charakter obligatoryjny.
 • dr Krzysztof Żok „Reprezentowanie inwestora przez inspektora 584nadzoru inwestorskiego (cz. II)". Rozważania zawarte w niniejszym artykule koncentrują się wokół pytania, czy inspektor nadzoru inwestorskiego powinien być postrzegany jako przedstawiciel inwestora. W tym celu zbadano uprawnienia inspektora, wymienione w art. 26 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane . Analiza ta prowadzi do wniosku, że korzystanie z powyższych praw może wpływać na wykonywanie zobowiązania wynikającego z umowy o roboty budowlane. W konsekwencji realizacja omawianych uprawnień może być traktowana jako czynność prawna. Prawa te są ponadto wykonywane w imieniu i na rzecz inwestora. Tym samym inspektor może być w świetle art. 96 § 2 KC uważany za przedstawiciela inwestora.
 • Kinga Kowalska „Przetwarzanie danych o karalności pracowników i kandydatów na pracowników w kontekście dostępu do informacji o bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej". Nowelizacją z 21.2.2019 r. do ustawy z 26.4.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym , która weszła w życie z dniem 4.5.2019 r., operatorom infrastruktury kluczowej przyznano prawo weryfikacji przeszłości kryminalnej pracowników oraz kandydatów na pracowników, którzy będą mieli dostęp do informacji o bezpieczeństwie obiektów infrastruktury krytycznej. Choć celem ustawodawcy było zapewnienie operatorom infrastruktury krytycznej skutecznego środka bezpieczeństwa, szczegółowa analiza przepisu prowadzi do wniosków, że jest to środek pozorny, który w praktyce nie przyniesie oczekiwanych efektów.
 • Paweł Kamiński „Umowa ugody jako umowa wzajemna". Przedmiotem artykułu jest ustalenie, czy umowa ugody, jako umowa zobowiązaniowa, ma charakter umowy wzajemnej oraz wskazanie i omówienie skutków prawnych zakwalifikowania jej jako umowy wzajemnej lub niemającej charakteru wzajemnego. W piśmiennictwie podnosi się, że „wzajemność" wpisana jest w definicję ugody, lecz kwestia wzajemnego charakteru ugody jest już sprawą dyskusyjną. Celem artykułu jest omówienie kryteriów decydujących o uznaniu danej umowy jako wzajemnej a następnie ustalenie w ich świetle, czy czynność prawna ugody jest umową wzajemną.
 • dr Paweł Sławicki, dr Piotr Sławicki „Niedopuszczalność zaskarżenia niedokonania z urzędu wpisu hipoteki przymusowej przy odłączeniu części nieruchomości i założeniu dla niej nowej księgi wieczystej – glosa". Przedmiotem glosy jest ocena prawidłowości uchwały SN z 6.8.2020 r. (III CZP 77/19) w kontekście zakresu zaskarżalności niedokonania z urzędu wpisu hipoteki łącznej w przypadku złożenia wniosku o bezobciążeniowe przeniesienie części nieruchomości. W pierwszej kolejności przedstawiony zostanie stan faktyczny, w jakim zapadło analizowane orzeczenie i stanowiska poszczególnych sądów. Następna część będzie obejmować opis istoty przeniesienia współobciążenia z urzędu. W dalszej kolejności ocenie podlegać będzie zakres zaskarżalności orzeczeń co do przeniesienia lub braku przeniesienia współobciążeń. Kolejny rozdział poświęcony zostanie dopuszczalności wniosku o bezobciążeniowe przeniesienie części nieruchomości do już istniejącej lub nowej księgi wieczystej. Ostatnia część dotyczyć będzie dopuszczalności uwzględnienia podstawy prawnej jako podstawy wpisu.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 48
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISBN: 977123065021124
 • EAN: 977123065021124
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie