Monitor Prawniczy Nr 13/2021

Promocyjna cena 5% taniej
 • 75,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 79,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 13/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, r.pr. Maria Dymitruk „Rozprawa zdalna i doręczenia elektroniczne w dobie pandemii COVID-19 po wejściu w życie... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 13/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, r.pr. Maria Dymitruk „Rozprawa zdalna i doręczenia elektroniczne w dobie pandemii COVID-19 po wejściu w życie nowelizacji z 28.5.2021 r.". Pandemia COVID-19 w znaczący sposób przyspieszyła wykorzystanie nowych technologii w wymiarze sprawiedliwości. Rozprawa odmiejscowiona (istniejąca w polskiej procedurze cywilnej od 2015 r.) oraz funkcjonowanie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych (już od ponad dekady) jeszcze w czasach przedpandemicznych zmieniały oblicze polskiego sądownictwa, dając alternatywę dla tradycyjnie rozumianych sposobów komunikowania się z sądami. Artykuł poświęcony jest zmianom w zakresie rozpraw zdalnych oraz doręczeń elektronicznych, w szczególności po wejściu w życie ustawy z 28.5.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw .
 • Bartosz Wyżykowski „Równoważność opłat za płatności transgraniczne w Unii Europejskiej". Celem artykułu jest wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych oraz praktycznych problemów pojawiających się w związku z wykładnią i stosowaniem przepisów regulujących równoważność opłat za płatności transgraniczne w Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności chodzi o płatności transgraniczne w EUR, aczkolwiek przepisy dają państwom członkowskim spoza strefy EUR możliwość rozszerzenia zasady równoważności na swoją walutę krajową. Analiza koncentruje się na zmianach wprowadzonych w przepisach rozporządzenia 924/2009 na mocy rozporządzenia 2019/518. Szczególną uwagę poświęcono również problematyce związanej ze stosowaniem zasady równoważności opłat z tytułu transgranicznych wypłat w bankomatach.
 • Paulina Bielska-Siudzińska „Klauzula dobrego Samarytanina". Od dłuższego czasu, przedstawiciele środowiska lekarskiego postulowali konieczność wprowadzenia do polskiego porządku prawnego rozwiązań wyłączających odpowiedzialność karną lekarzy i personelu medycznego z tytułu popełnienia błędów medycznych przy rozpoznawaniu i leczeniu COVID-19. Rozwiązania te miały zapewnić lekarzom i personelowi medycznemu gwarancję bezpieczeństwa w decyzjach i działaniach niejednokrotnie trudnych i podejmowanych w ciężkich warunkach, przy częstych brakach personalnych i koniecznego sprzętu medycznego. Ustawodawca niedawno zdecydował się na wprowadzenie takiego rozwiązania i umieścił je w art. 24 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID–19 z 28.10.2020 r. , która to regulacja potocznie określana jest mianem „klauzuli dobrego Samarytanina".
 • dr Marcin Kłoda „Jurysdykcja i prawo właściwe dla dziedziczenia – glosa". Niniejsza publikacja omawia wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16.7.2020 r., C-80/19, E.E., w części dotyczącej zagadnień międzyczasowych europejskiego rozporządzenia spadkowego (Nr 650/2012). W tym wyroku przyjęto, że art. 83 ust. 4 tego rozporządzenia dotyczy fikcyjnego wyboru prawa, nie stosuje się, gdy dane rozrządzenie na wypadek śmierci obejmuje rzeczywisty wybór prawa, i odnosi się do rozrządzenia mortis causa dokonanego kiedykolwiek przed 17.8.2015 r. przez osobę zmarłą od tej daty, zaś taki fikcyjny wybór prawa ma skutki rzeczywistego wyboru prawa.
 • prof. ALK dr hab. Aleksander Maziarz „Scalenie i podział nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych". Scalenie i podział nieruchomości jest instytucją bardzo ważną dla urzeczywistnienia postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Instytucja ta pozwala na wydzielenie gruntów o większej powierzchni w przypadku ich znacznego rozdrobnienia. Następuje to poprzez scalenie wszystkich gruntów wskazanych przez gminę w uchwale o scaleniu i podziale nieruchomości a następnie podział takiego obszaru na nowe działki, które to przyznawane są właścicielom lub użytkownikom wieczystym, co do zasady, w takiej samej wielkości jak nieruchomości dotychczasowe. Należy więc wskazać, że scalenie i podział nieruchomości przyczynia się do uporządkowania planistycznego określonego obszaru, ponieważ nowo powstałe działki mają umożliwić takie zagospodarowanie, jakie zostało określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Uporządkowanie to ma także wyraz w tym, że procedura ta obejmuje wyznaczane nowych dróg publicznych lub poszerzenie dróg już istniejących. Należy więc stwierdzić, że scalenie i podział nieruchomości są ważnym elementem planowania przestrzennego, choć stosunkowo rzadko stosowanym w praktyce. Celem niniejszego artykułu jest krytyczna analiza przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami regulujących scalanie i podział nieruchomości w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. Analiza przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami ma doprowadzić do wskazania tych regulacji, które wymagają zmian z uwagi na ich trudności interpretacyjne lub problemy z zastosowaniem w praktyce.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISBN: 977123065021126
 • EAN: 977123065021126
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie