Monitor Prawniczy Nr 16/2021

Promocyjna cena 5% taniej
 • 75,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 79,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 16/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy: dr Kazimierz J. Pawelec „Koncepcje odpowiedzialności karnej za wypadki drogowe. Próba syntezy i oceny". Praktyka wskazuje, że omówione w... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 16/2021 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • dr Kazimierz J. PawelecKoncepcje odpowiedzialności karnej za wypadki drogowe. Próba syntezy i oceny". Praktyka wskazuje, że omówione w publikacji koncepcje odpowiedzialności karnej za wypadki drogowe, tj. obiektywnego przypisania skutku, rozszerzonej odpowiedzialności, obojętności woli, świadomej nieumyślności, oceny przyczynienia nie powinny być traktowane jako uniwersalne wskazówki dla organów postępowania karnego. Mogą one znaleźć zastosowanie przy zdarzeniach typowych o łatwo rozpoznawalnych stronach przedmiotowych. Nie mogą jednak pomijać strony podmiotowej, w tym zwłaszcza zamiaru i świadomości, przewidywalności zachowań innych uczestników ruchu, jak też osób z tym ruchem związanych, choćby pośrednio. Można stwierdzić, że bezkrytyczne przyjmowanie określonej konstrukcji odpowiedzialności stwarza pokusę do subiektywnego jej zastosowania z pominięciem rozważenia, czy wytypowany sprawca mógł i powinien był przewidzieć skutki swojego postępowania, konieczności zareagowania na nieprzewidywalne zachowania innych uczestników ruchu, jak też posiadał dość czasu na wykonanie racjonalnych manewrów obronnych bądź przewidzenia i godzenia się na skutek, na który wpływały czynniki zupełnie od niego niezależne. Stąd postulat, jak też założenie naukowe autora publikacji, aby omówione koncepcje odpowiedzialności karnej za wypadki drogowe były traktowane wyłącznie jako możliwe do zastosowania, przy uwzględnieniu racjonalnej zasady zdrowego rozsądku uwzględniającej ogromną specyfikę przestępstw drogowych, a w tym przede wszystkim wypadków, zdarzeń zupełnie nieprzewidywalnych, których przyczyny wielokrotnie bywają bardzo złożone. Autor podkreśla, że swoje rozważania oparł na analizie jurydycznej, dogmatycznej, jak też badaniach własnych, które wykorzystał opisując w artykule konkretne przykłady spraw.
 • dr Karolina OchocińskaUznanie rozdzielności majątkowej powstałej z mocy prawa za skuteczną w stosunku do masy upadłości". Nowelizacja prawa upadłościowego dokonana ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy-Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz. 1802) przewiduje nowe rozwiązania w zakresie wpływu ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego. Ustawodawca przyznał małżonkowi albo byłemu małżonkowi upadłego uprawnienie do obrony przed zaliczeniem do masy upadłości majątku wspólnego. Zbadania wymaga w jaki sposób nowa regulacja wpływa na sytuację prawną małżonka albo byłego małżonka upadłego.
 • dr Tomasz Tomczak, LL.M. „Okoliczności dotyczące sprawy w rozumieniu art. 1911 KPC (powództwo oczywiście bezzasadne)". Interpretacja znajdującej się w artykule 1911 § 1 k.p.c. przesłanki „okoliczności dotyczących sprawy" może budzić spore wątpliwości w orzecznictwie i piśmiennictwie. W artykule autor postawił sobie zatem za cel uporządkowanie występujących w doktrynie poglądów i w podsumowaniu postawienie tezy w jaki sposób rzeczona przesłanka powinna być interpretowana.
 • prof. UAM dr hab. Aneta SuchońZ prawnej problematyki obowiązków osób bliskich nabywców i zbywców nieruchomości rolnych w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego". Nowelizacje ustawy z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadziły regulacje prawne, z których wynikają obowiązki dla nabywców nieruchomości rolnych osób bliskich zbywców. W ramach artykułu wskazano na ich zakres i podkreślono, że uzależniony jest m.in. od powierzchni gruntów, a także terminu ich nabycia oraz czy weszły w skład gospodarstwa rolnego. Wskazano na problemy w zakresie ustalenia znaczenia wyrażenia osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, uzyskania zgody KOWR na zbycie i nabycie nieruchomości rolnych, a także konsekwencje braku wykonywania obowiązków przez nabywcę.
 • Dominika BielskaRoszczenia przysługujące wykonawcy w przypadku, gdy będąc gotowym do wykonywania robót budowlanych doznał przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora – glosa do wyroku SN z 29.11.2019 r., I CSK 477/18". W glosie scharakteryzowano kryteria odróżniające umowę o dzieło od umowy o roboty budowlane oraz zakres wzajemnego oddziaływania przepisów regulujących każdą z tych umów. W glosie przedstawiono stanowiska w przedmiocie możliwości stosowania per analogiam art. 639 KC znajdującego się w przepisach regulujących umowę o dzieło do umowy o roboty budowlane oraz wpływ takiego rozwiązania na praktykę budowlaną w dobie pandemii SARS-Cov-2.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 52
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 160 g
 • ISBN: 977123065021133
 • EAN: 977123065021133
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie

Tagi