Przedsprzedaż

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

Promocyjna cena 5% taniej
 • 350,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 369,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
30 marca 2022
Powiadomienie o premierze ›

Komentarz w sposób kompleksowy omawia ustawę z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.), która normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również... więcej ›

Opis książki

Komentarz w sposób kompleksowy omawia ustawę z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.), która normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych.

Publikacja przedstawia następujące zagadnienia:

 • zasady postępowania cywilnego;
 • właściwość i skład sądu, wyłączenie sędziego;
 • strony;
 • koszty procesu;
 • czynności procesowe;
 • postępowanie przed sądami pierwszej instancji;
 • dowody;
 • orzeczenia;
 • środki zaskarżenia;
 • postępowania odrębne;
 • postępowanie nieprocesowe;
 • postępowanie zabezpieczające;
 • postępowanie egzekucyjne;
 • przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego;
 • sąd polubowny.

Publikacja stanowi niezbędną pomoc dla pełnomocników procesowych i stron postępowania w sprawach cywilnych, a także aplikantów zawodów prawniczych, przygotowujących się do egzaminu na aplikację. Komentarz, poza szczegółową analizą przepisów, wskazuje również fundamentalne orzeczenia z punktu widzenia stosowania przepisów KPC w praktyce, uwzględniając aktualny dorobek judykatury i poglądy doktryny.

W publikacji omówiono najnowsze zmiany legislacyjne, wprowadzone od momentu publikacji poprzedniego wydania, wynikające m.in. z:

 • ustawy z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634), która w części pierwszej w księdze pierwszej w tytule VII KPC uchyliła dział IVb, dotyczący postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone i przeniosła tę regulację do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; wejście w życie 19.4.2026 r.;
 • ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.), która wprowadziła zmiany związane z wprowadzeniem nowych form komunikowania się organów władzy z obywatelem, tzn. publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej; wejście w życie: 1.10.2022 r.;
 • ustawy z 20.5.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1177), która wprowadziła zmiany dotyczące zaspokojenia roszczeń nabywcy i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, o których mowa w art. 1025 KPC; wejście w życie: 1.7.2022 r.;
 • ustawy z 17.9.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981), która zmieniła zakres odwołań wewnętrznych w art. 833 § 7 KPC; wejście w życie 1.1.2022 r.;
 • ustawy z 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55 ze zm.), która uchyliła § 6 w art. 126, dotyczący upoważnienia do wydania rozporządzenia w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym, za pomocą którego można wnosić pisma procesowe; wejście w życie: 1.12.2021 r.;
 • ustawy z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 ze zm.), która wprowadziła zmiany terminologiczne w dziale VI KPC, polegające na zastąpieniu zwrotu: „wniosek złożony drogą elektroniczną" zwrotem: „wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego", a także rozszerzyła zakres kompetencji kuratora ustanawianego na podstawie art. 69 KPC, uchyliła art. 1086 § 4 w związku z rezygnacją z wpisywania do RDN dłużników alimentacyjnych; wejście w życie: 1.7.2021 r., 1.12.2021 r.;
 • ustawy z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070 ze zm.), która wprowadziła w KPC zmiany dotyczące zbiegów egzekucji, odpowiadające tym wprowadzonym do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także m.in. zmiany w zakresie właściwości organów w przypadku wystąpienia kolejnych zbiegów egzekucji administracyjnej i sądowej do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego, zmiany dotyczące przekazywania należności organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności do zasad dotyczących ustalania organów właściwych do łącznego prowadzenia egzekucji w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnych i zbiegów egzekucji sądowej i administracyjnej do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego, jak również wprowadziła ustawową podstawę wstrzymania się z przekazaniem środków wierzycielowi w razie wątpliwości, czy uzyskane na skutek egzekucji środki pieniężne pochodzą z sum lub świadczeń podlegających egzekucji; wejście w życie: 20.2.2020 r., 30.10.2021 r.

Komentarz adresowany jest przede wszystkim do sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowychadwokatów i radców prawnych oraz dla notariuszy i komorników sądowych. Będzie również przydatny dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, dydaktyków, a także dla osób poszukujących informacji na temat postępowania cywilnego.

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Kodeksowe
 • Premiera: 30 marca 2022
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 11
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 2200
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 2240 g
 • ISBN: 978-83-8235-213-9
 • EAN: 9788382352139
 • Kod serwisu: 00890200

Kategorie

Tagi