Przedsprzedaż

Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz

Promocyjna cena 5% taniej
 • 170,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 179,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
29 grudnia 2021
Powiadomienie o premierze ›

Komentarz kompleksowo omawia przepisy ustawy z 21.8.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 638), regulującej kwestie związane z problematyką ochrony zwierząt.  Publikacja w profesjonalny, a zarazem przystępny sposób przedstawia następujące zagadnienia:... więcej ›

Opis książki

Komentarz kompleksowo omawia przepisy ustawy z 21.8.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 638), regulującej kwestie związane z problematyką ochrony zwierząt. 

Publikacja w profesjonalny, a zarazem przystępny sposób przedstawia następujące zagadnienia:

 • pojęcia związane z ochroną zwierząt (np. menażeria objazdowa, ogłuszanie zwierzęcia, przeciążanie zwierząt, rażące zaniedbanie, szczególne okrucieństwo, ubojnia, uwięź, nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami);
 • zasada humanitarnego traktowania zwierząt;
 • odebranie zwierzęcia właścicielowi;
 • obowiązki utrzymującego zwierzę domowe;
 • hodowla ras agresywnych;
 • bezdomność zwierząt;
 • obowiązki utrzymującego zwierzę gospodarskie;
 • używanie zwierząt do pracy;
 • zasady wykorzystywania zwierząt do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych; sportowych i specjalnych;
 • zasady ochrony zwierząt wolno żyjących;
 • transport zwierząt;
 • zabiegi na zwierzętach;
 • ubój, ograniczanie, uśmiercanie i ograniczanie populacji zwierząt;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy;
 • kary za naruszenie przepisów ustawy.

W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany legislacyjne wynikające m.in. z:

 • ustawy z 24.6.2021 r. o gatunkach obcych (Druk sejmowy 1187), która doprecyzowuje przepis dotyczący uśmiercania zwierząt gatunków obcych zagrażających gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (w rozumieniu ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody) do tych gatunków obcych, które zostaną uznane za IGO stwarzające zagrożenie dla Unii Europejskiej (listę tych gatunków określa rozporządzenia wykonawcze Komisji Europejskiej), IGO stwarzających zagrożenie dla Polski (listę tych gatunków określi Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, na podstawie art. 30 ust. 4 projektu) oraz IGO prawdopodobnie spełniających kryteria uznania ich za stwarzające zagrożenie dla Unii Europejskiej;
 • ustawy z 24.6.2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 1132), która wprowadza możliwość przyznawania przez Komendantów służb nadzorowanych przez Ministra SWiA oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, w przypadkach uzasadnionych dobrem psów służbowych lub koni służbowych wycofanych z użycia w danej formacji, wsparcia opiekunom zwierząt wycofanych z użycia w poszczególnych formacjach przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a także dodaje ministra właściwego do spraw wewnętrznych do delegacji ustawowej zawartej w art. 17 ust. 8 tej ustawy, w porozumieniu z którym wydawane będzie rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych.

W publikacji zamieszczono również treść aktów wykonawczych do ustawy tj.:

 • rozporządzenie z 28.4.2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77, poz. 687);
 • rozporządzenie z 20.1.2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzy¬mywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych (Dz.U. Nr 16, poz. 166);
 • rozporządzenie z 9.9.2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1033);
 • rozporządzenie z 18.5.2007 r. w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1616);
 • rozporządzenie z 22.5.2007 r. w sprawie warunków, trybu i sposobu wydawania zezwoleń na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt (Dz.U. Nr 101, poz. 682);
 • rozporządzenie z 24.11.2009 r. w sprawie warunków kadrowych, organizacyjnych i technicznych, jakie powinien spełniać podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów, oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (Dz.U. Nr 210, poz. 1620);
 • rozporządzenie z 17.12.2009 r. w sprawie sposobu ustalania poziomu obsady kurcząt brojlerów w kurniku, w którym są one utrzymywane (Dz.U. Nr 223, poz. 1784);
 • rozporządzenie z 15.2.2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospo¬darskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 56, poz. 344);
 • rozporządzenie z 28.6.2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1966).

W komentarzu wykorzystano dotychczasowe orzecznictwo i dorobek naukowy, ale także pozycje z literatury faktu dotyczące życia we współczesnym świecie. Odniesiono się również do innych przepisów dotyczących postępowania ze zwierzętami, zawartych w wielu różnych ustawach, jak również do regulacji obowiązujących w innych krajach. Dużo uwagi poświęcono sferze edukacyjnej i kwestii świadomości społecznej w zakresie ochrony praw zwierząt.

Komentarz adresowany jest przede wszystkim do prawników praktyków oraz innych osób zajmujących się na co dzień sprawami z zakresu ochrony zwierząt, jak również do wszystkich tych, którym los zwierząt nie jest obojętny.

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Premiera: 29 grudnia 2021
 • Rok wydania: 2021
 • Liczba stron: 380
 • Wymiary: 121x192 mm
 • Waga: 860 g
 • ISBN: 978-83-8235-839-1
 • EAN: 9788382358391
 • Kod serwisu: 00918200

Kategorie

Tagi