Studia Prawa Prywatnego. Zeszyt 3-4/2021

Promocyjna cena 5% taniej
 • 245,10 zł z VAT
  Cena katalogowa: 258,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

Kompleksowa analiza polskiego i europejskiego prawa prywatnego ze wskazaniem systemowych rozwiązań. W prezentowanym Zeszycie 3–4/2021 zostały opublikowane następujące artykuły: Fryderyk Zoll, Katarzyna Południak-Gierz, Wojciech Bańczyk, Zakres odpowiedzialności... więcej ›

Opis czasopisma

Kompleksowa analiza polskiego i europejskiego prawa prywatnego ze wskazaniem systemowych rozwiązań.

W prezentowanym Zeszycie 3–4/2021 zostały opublikowane następujące artykuły:

 • Fryderyk Zoll, Katarzyna Południak-Gierz, Wojciech Bańczyk, Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za szkody majątkowe spowodowane ograniczeniami wprowadzonymi w związku z COVID-19;
 • Tobiasz Nowakowski, Kilka uwag w przedmiocie odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za zły stan powietrza w kontekście ochrony dóbr osobistych;
 • Ewa Habryn-Chojnacka, Służebność przesyłu a decyzja administracyjna o tzw. częściowym wywłaszczeniu – analiza wybranych podstaw prawnych posadawiania urządzeń przesyłowych na cudzym gruncie;
 • Dominik Bierecki, Zasada jeden członek – jeden głos w spółdzielni rolników.

Artykuł prof. Fryderyka Zolla, dr Katarzyny Południak-Gierz i mgr Wojciecha Bańczyka skupia się na problematyce zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za szkody majątkowe spowodowane ograniczeniami wprowadzonymi w związku z COVID-19. Autorzy przedstawiają szczególnie zakres i ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa (damnum emergens a lucrum cessans), a także omawiają naprawienie szkód w postaci damnum emergens.

Tobiasz Nowakowski w swoim artykule prezentuje zagadnienia związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą Skarbu Państwa za zły stan powietrza w kontekście ochrony dóbr osobistych. Autor przedstawia problematykę odpowiedzialności państw wobec obywateli związaną z ochroną środowiska w świetle orzecznictwa ETPCz i TSUE, a także przedstawia prawo do czystego powietrza jako samodzielne dobro osobiste oraz kontrowersje z tym związane związane.

Dr Ewa Habryn-Chojnacka analizuje w artykule wybrane postawy prawne posadawiania urządzeń przesyłowych na cudzym gruncie. Autorka przedstawia ogólną charakterystykę służebności przesyłu, a następnie skupia się na problematyce umowy i decyzji administracyjnej jako odrębnych źródłach powstania uprawnienia do posadawiania i korzystania z urządzeń przesyłowych. Artykuł zawiera też omówienie ekwiwalentu pieniężnego za posadawianie i korzystanie z urządzeń przesyłowych oraz problematykę przedawnienia roszczeń.

Artykuł dr Dominika Biereckiego poświęcony został zasadzie jeden członek – jeden głos w spółdzielni rolników. Autor prezentuje ogólny zarys problematyki oraz charakteryzuje zasadę jeden członek – jeden głos. Omawia także zagadnienia związane ze względną równością praw głosu na walnym zgromadzeniu spółdzielni rolników oraz ograniczenia w dysponowaniu liczbą głosów na walnym zgromadzeniu spółdzielni rolników, jak również przedstawia konsekwencje naruszenia ograniczeń w dysponowaniu liczbą głosów na walnym zgromadzeniu spółdzielni rolników.


Studia Prawa Prywatnego to kwartalnik związany z najbardziej prestiżową serią książkową w ofercie Wydawnictwa C.H.Beck: System Prawa Prywatnego, publikowaną we współpracy z Instytutem Naukowym PAN. Opiekę merytoryczną nad kwartalnikiem sprawują najwybitniejsze autorytety polskiego prawa prywatnego. Redaktorem Naczelnym był prof. Zbigniew Radwański. Jego dzieło kontynuuje prof. Bogudar Kordasiewicz, jako Redaktor Naczelny wraz z Zastępcą Redaktora Naczelnego dr. Mateuszem Grochowskim.

Szczegóły

 • Seria: Studia Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2021
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 94
 • Wymiary: 205x287 mm
 • Waga: 250 g
 • ISBN: 977189512721903
 • EAN: 977189512721903
 • Kod serwisu: PZ66

Kategorie

Tagi