Studia Prawa Prywatnego. Zeszyt 1/2022

Promocyjna cena 5% taniej
 • 132,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 139,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

Kompleksowa analiza polskiego i europejskiego prawa prywatnego ze wskazaniem systemowych rozwiązań. W prezentowanym Zeszycie 1/2022 zostały opublikowane następujące artykuły: Ewa Rott-Pietrzyk, Mateusz Grochowski, Umowa agencyjna – problemy definicyjne i kwalifikacyjne... więcej ›

Opis czasopisma

Kompleksowa analiza polskiego i europejskiego prawa prywatnego ze wskazaniem systemowych rozwiązań.

W prezentowanym Zeszycie 1/2022 zostały opublikowane następujące artykuły:

 • Ewa Rott-Pietrzyk, Mateusz Grochowski, Umowa agencyjna – problemy definicyjne i kwalifikacyjne na tle umów o pośrednictwo handlowe,
 • Kinga Bączyk-Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z pozostawienia ciał obcych w polu operacyjnym,
 • Edyta Hadrowicz, Pactum de non petendo a kompetencja zaskarżalności roszczenia

Artykuł Profesor Ewy Rott-Pietrzyk i Doktora Mateusza Grochowskiego skupia się na problematyce umowy agencyjnej na tle umów o pośrednictwo handlowe. Autorzy podejmują analizę ram normatywnych (podmiotowych i przedmiotowych) dla umowy agencyjnej w prawie polskim. Artykuł omawia ewolucję przepisów o pośrednictwie handlowym, przedstawia definicje umowy agencyjnej oraz jej elementy istotne. W swoim artykule autorzy poruszają także problematykę charakteru norm prawnych odnoszących się do umowy agencyjnej i systemową pozycję przepisów o umowie agencyjnej.

Profesor Kinga Bączyk-Rozwadowska porusza problematykę odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikającej z pozostawienia ciał obcych w polu operacyjnym. Autorka omawia kwestie kwalifikacji prawnej działań lekarza, podstawy odpowiedzialności za szkody wyrządzone pozostawieniem ciała obcego. Artykuł zawiera również rozważania na temat naprawienia szkody i krzywdy wynikłej z działania szpitala bądź lekarza.

Problematykę pactum de non petendo w kontekście kompetencji wierzyciela do zaskarżalności roszczenia prezentuje w swoim artykule Profesor Edyta Hadrowicz. Autorka wyjaśnia pojęcie zaskarżalności, omawia dopuszczalność drogi sądowej w stosunku do zaskarżalności roszczenia opartego na mocy pactum de non petendo. Artykuł zawiera również rozważania na temat charakteru zaskarżalności oraz różnic między zaskarżalnością a swobodą kontraktowania oraz zrzeczenia roszczenia. Analizie została poddana także kwestia zaskarżalności jako przesłanki badanej a z urzędu, czy wyłącznie w razie podniesienia zarzutu przez dłużnika.


Studia Prawa Prywatnego to kwartalnik związany z najbardziej prestiżową serią książkową w ofercie Wydawnictwa C.H.Beck: System Prawa Prywatnego, publikowaną we współpracy z Instytutem Naukowym PAN. Opiekę merytoryczną nad kwartalnikiem sprawują najwybitniejsze autorytety polskiego prawa prywatnego. Redaktorem Naczelnym był prof. Zbigniew Radwański. Jego dzieło kontynuuje prof. Bogudar Kordasiewicz, jako Redaktor Naczelny wraz z Zastępcą Redaktora Naczelnego dr. Mateuszem Grochowskim.

Szczegóły

 • Seria: Studia Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 60
 • Wymiary: 205x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISBN: 977189512722601
 • EAN: 977189512722601
 • Kod serwisu: PZ66

Kategorie

Tagi