Monitor Prawniczy Nr 4/2022

Promocyjna cena 5% taniej
 • 80,75 zł z VAT
  Cena katalogowa: 85,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 4/2022 „Monitora Prawniczego" polecamy: prof. UO dr hab. Rafał Adamus „O nierównowadze w systemie prawa o niewypłacalności: demotywatory restrukturyzacji". Prawo gospodarcze ma... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 4/2022 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • prof. UO dr hab. Rafał AdamusO nierównowadze w systemie prawa o niewypłacalności: demotywatory restrukturyzacji". Prawo gospodarcze ma bardzo ścisły związek z życiem gospodarczym. Jego kształt w istotny sposób wpływa na podejmowane decyzje biznesowe. Z kolei powstawanie problemów ekonomicznych przedsiębiorców jest zjawiskiem naturalnym. Normy prawne powinny w takich przypadkach służyć pomocą. Źle jest wówczas, gdy normy prawne są wadliwie skonstruowane. Niemniej nawet najdoskonalsze prawo nie pomoże w problemach gospodarczych, jeżeli system sądowniczy jest niewydolny. W polskim systemie prawa o niewypłacalności cały czas występuje stan pewnej nierównowagi. Problemowi temu poświęcona jest publikacja.
 • Weronika Herbet-HomendaPrzeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Analiza głównych założeń ustawy z 17.11.2021 r.". 23.12.2021 r. weszła w życie ustawa z 17.11.2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, która zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę o takim samym tytule. Poza wprowadzeniem szeregu zmian wynikających z implementacji przepisów unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z 17.4.2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych3, polski ustawodawca zdecydował się na uzupełnienie tzw. regulacji przewagowej o kilka aspektów proceduralnych, dotyczących m.in. decyzji tymczasowych oraz procedury dobrowolnego poddania się karze. Celem artykułu jest przekrojowa analiza nowej regulacji, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących postępowania przed Prezesem UOKiK.
 • dr Mateusz BaszczykDelegowanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu – zagadnienia wybrane". Zasadą jest, że ta sama osoba nie może jednocześnie wykonywać czynności członka rady nadzorczej oraz zarządu (art. 387 § 1 KSH). Jest tak dlatego, że nadzorowany jednocześnie nie może być nadzorującym. Jednak w pewnych, wyjątkowych okolicznościach ustawodawca zezwala na odstąpienie od tej reguły. Szczególnym przypadkiem są okoliczności opisane w art. 383 § 1 KSH, który upoważnia radę nadzorczą spółki do delegowania swojego członka do czasowego wykonywania czynności członka zarządu. Celem artykułu jest omówienie tej problematyki, a także odpowiedź na pytania budzące wątpliwości praktyki, w tym dotyczące dopuszczalności kilkukrotnych delegacji oraz statusu delegowanego (zarówno z perspektywy funkcjonowania zarządu, jak i rady nadzorczej).
 • dr Wojciech Gierszewski>>Oczywistość<< niespełniania przesłanek ochrony jako przyczyna odmowy rejestracji wzoru przemysłowego". Artykuł podejmuje próbę określenia zakresu zastosowania art. 110 ust. 3 ustawy z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej w odniesieniu do możliwości wydania przez Urząd Patentowy RP decyzji odmownej w sprawie udzielenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Tematyka ta spotkała się dotychczas z dość pobieżnym zainteresowaniem w doktrynie i brakiem wypowiedzi w judykaturze, dotyka zaś istotnej kwestii jaką jest zakres kompetencji Urzędu Patentowego RP do merytorycznego badania zgłoszenia wzoru przemysłowego i spełnienia warunków ochrony.
 • Kinga Jaszczyk, Paula Mroczkowska-KrólZabezpieczenie środka dowodowego – pierwsze wnioski z praktyki orzeczniczej". Ustawą z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono do polskiego porządku prawnego instytucję zabezpieczenia środka dowodowego w sprawach z zakresu własności intelektualnej. Jej stosunkowo krótkie obowiązywanie sprawia, że budzi ona sporo wątpliwości. Celem artykułu jest analiza problemów związanych z poszczególnymi przesłankami warunkującymi zastosowanie przedmiotowej instytucji, jak również przedstawienie wniosków płynących z dotychczasowej praktyki orzeczniczej.
 • dr Adriana Tomczyk, Piotr ZielonkaForma przebaczenia przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku po wydziedziczeniu go w testamencie – glosa – III CZP 37/18". Glosowany wyrok Sądu Najwyższego dotyczy niezwykle istotnego, z punktu widzenia prawa spadkowego, zagadnienia dotyczącego formy przebaczenia przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku po wydziedziczeniu go w testamencie. Glosa ma charakter aprobujący co do samego rozstrzygnięcia merytorycznego Sądu Najwyższego, zgodnie z którym przebaczenie przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku może nastąpić także po wydziedziczeniu go w testamencie i do swej skuteczności nie wymaga zachowania formy testamentowej. Natomiast uwagi krytyczne dotyczą niektórych punktów uzasadnienia uchwały. Istotnym elementem glosy jest analiza cywilnoprawnej konstrukcji prawnej przebaczenia uwzględniająca perspektywę etyczną omawianego zagadnienia.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2022
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 52
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 160 g
 • ISBN: 977123065022807
 • EAN: 977123065022807
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie

Tagi