Przedsprzedaż

Księgowania w instytucjach kultury

Promocyjna cena 5% taniej
 • 160,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 169,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Planowany termin wydania:
30 czerwca 2022
Powiadomienie o premierze ›

Poradnik zawiera praktyczne rozwiązania, pomocne przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz prowadzeniu ewidencji księgowej w instytucjach kultury za 2022 r. Publikacja zawiera ponad 150 schematów księgowych wraz wyjaśnieniami i uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych. Stanowi niezbędnik w codziennej pracy służb finansowo-księgowych instytucji kultury... więcej ›

Opis książki

Praktyczne rozwiązania, pomocne przy sporządzaniu sprawozdań finansowowych w instytucjach kultury za 2022 r.

Poradnik obejmuje zagadnienia ewidencji księgowej w instytucjach kultury w układzie bilansu oraz rachunku zysków i strat. Książka będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2022 r., oraz podczas prowadzenia ewidencji księgowej w 2022 r. ujmuje bowiem najnowsze zmiany prawa.

Zamierzeniem autorek było podanie praktycznych rozwiązań ewidencyjnych, tak by stanowiły pomoc w codziennej pracy pracowników służb finansowo-księgowych instytucji kultury oraz w sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Publikacja została podzielona na dwa bloki tematyczne.

Przedmiotem pierwszej części jest ewidencja w układzie bilansu. Omówiono w niej zasady kwalifikowania operacji gospodarczych na odpowiednie konta syntetyczne (bilansowe). Szczegółowo przedstawiono księgowania wpływające na stan: wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, zapasów, należności krótkoterminowych, krótkoterminowych aktywów finansowych, funduszu, zobowiązań i rezerw na zobowiązania oraz funduszy specjalnych. Ujęto zasady ustalania i ujmowania w księgach rachunkowych odpisów aktualizujących wartość aktywów instytucji kultury oraz rozliczeń międzyokresowych. Omówiono także ewidencję funduszu instytucji kultury i ZFŚS.

Drugą część publikacji poświęcono ewidencji operacji gospodarczych na kontach wynikowych. Stanowią one podstawę do sporządzenia przez instytucje kultury rachunku zysków i strat. W tej części podano sposoby ewidencji przychodów i kosztów kształtujących działalność operacyjną jednostki, pozostałą działalność operacyjną oraz działalność finansową. Uwzględniono zmiany dotyczące ewidencji księgowej zdarzeń nadzwyczajnych. W zakończeniu pokazano zasady przeksięgowań z kont wynikowych dokonywane w celu ustalenia wyniku finansowego jednostki.

W książce tej przedstawiamy:

 • Ponad 150 schematów księgowań z wyjaśnieniami,
 • Przykłady ujmowania w księgach zdarzeń gospodarczych,
 • Opisy kont,
 • Wycenę pozycji bilansowych,
 • Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi,
 • Dowody księgowe charakterystyczne dla danego zagadnienia oraz przykłady jego ewidencji analitycznej,
 • Leksykon pojęć z rachunkowości.

W książce znajdują się m.in. zagadnienia wyjaśniające następujące problemy:

 • Jak księgować dotacje podmiotowe i celowe,
 • Jaki jest moment ujęcia w księgach zwrotu niewykorzystanej dotacji,
 • Jak księgować i wyceniać darowizny,
 • Jak wyceniać i ujmować w księgach nieodpłatne otrzymanie dzieła sztuki, czy też nieodpłatne nabycie praw autorskich,
 • Jak ujmować i wyceniać w księgach odsetki,
 • Jak księgować starodruki będące eksponatami w muzeum,
 • Jak księgować zwiększenie wartości budynku IK,
 • Jak dokonywać księgowań na funduszu rezerwowym jak i funduszu IK,
 • Jak księgować kary dla czytelników bibliotek – np. czy w ewidencji księgowej powinna ujmować wszystkie naliczone w programie bibliotecznym kary, tj. analitycznie każdy czytelnik imiennie,
 • Jak ujmować w księgach wynagrodzenia (odprawa pośmiertna, zwrot wynagrodzenia nienależnie pobranego, korekta nienależnie pobranych składek na FGŚP, wynagrodzenie płatnika składek, zwrot kwoty dofinansowania do studiów itd.).

Książka zawiera też wiele zagadnień z zakresu wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych, np.:

 • Jak wyceniać wartość wieczystego użytkowania gruntu przyjętego do ewidencji środków trwałych na podstawie nowej wartości nieruchomości gruntowej?
 • Czy scenę mobilną należy amortyzować tylko w tych miesiącach, w których instytucja jej faktycznie używa?
 • Czy koszty wytworzenia filmu można uznać jako wartości niematerialne i prawne? Jeśli tak, to jaką stawkę amortyzacji należy zastosować?
 • Czy budynek, który ma ponad 40 lat, powinien zwiększyć fundusz instytucji kultury, czy też powinien być amortyzowany?

Mamy też konkretne rozwiązania księgowe:

 • Jak zaksięgować różnice z przeprowadzonego w roku bieżącym skontrum?
 • Jak zaksięgować usługę kompleksowej identyfikacji wizualnej instytucji — nowe logo, księga znaku, szablony materiałów marketingowych na podstawie zaprojektowanego logo?
 • Muzeum wydaje raz na kwartał gazetę. Jak to zaksięgować. Czy muzeum może sprzedawać gazetę po cenie wyższej niż cena wydruku?
 • Na jakie konto kosztów rodzajowych należy zaksięgować zakup zbiorów bibliotecznych?
 • Czy tworzyć rezerwę i jak ująć w księgach wypłatę odszkodowania dla pracownika, jeśli sąd o niej zdecyduje?

Wiele zagadnień dotyczy też problematyki funduszu:

 • Czy jeśli w instytucji straty nie wystąpią, to trzeba nadal gromadzić zysk na tym koncie funduszu rezerwowego i nie ma możliwości skorzystania z tych środków?
 • Czy tworząc fundusz rezerwowy, należy przeksięgować zysk z konta 860 „Wynik finansowy" bezpośrednio na konto 802, czy też należy użyć jeszcze konta 800 „Fundusz instytucji kultury"?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy nie można pokryć straty ani z funduszu rezerwowego, ani z funduszu instytucji kultury?

Finanse publiczne - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Premiera: 30 czerwca 2022
 • Rok wydania: 2022
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 400
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 540 g
 • ISBN: 978-83-8235-860-5
 • EAN: 9788382358605
 • Kod serwisu: 00944500

Kategorie

Tagi